Фонд № 251 / Опис № 2

Науково-довідковий апарат
Описи фондів давніх актів (періоду до 1917 р.)
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


Державний архів Миколаївської області
Миколаївська тюремна інспекція
Головного тюремного управління Міністерства юстиції
м. Миколаїв Херсонського повіту Херсонської губернії

Фонд № 251
Опис № 2
справ постійного зберігання

1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919

Передмова до опису № 2 фонду № Ф-251 Миколаївська тюремна інспекція Головного тюремного управління Міністерства юстиції
за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки

Миколаївський тюремний інспектор розпочав діяльність у 1879 році зі створенням 27 лютого 1879 року Головного тюремного управління у складі Міністерства внутрішніх справ. У 1890 році почали створюватись губернські тюремні інспекції, які стали органами тюремного управління на місцях. 13 грудня 1895 року система місць ув’язнення була передана в Міністерство юстиції.
Миколаївська тюремна інспекція здійснювала контроль і нагляд за діяльністю місцевих виправних закладів, клопотала перед Головним тюремним управлінням про задоволення потреб місцевих тюрем, представляла звіти в Головне тюремне управління, контролювала фінансово-господарську діяльність тюремних керівників. Тюремні інспекції на місцях були скасовані у травні 1918 року.
Опис не відповідав сучасним вимогам обліку і пошуку інформації, тому у 2014 році здійснено його перероблення. Акт від 16.10.2014 № 10.
До опису внесено 615 справ за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки, а саме: обіжники Головного тюремного управління, накази Миколаївського тюремного інспектора та начальників миколаївських тюрем і виправного арештантського відділення. Листування з Головним тюремним управлінням, Одеською контрольною палатою, Миколаївським градоначальником, начальниками миколаївських виправних закладів, Миколаївською портовою конторою, відомості про витрати на опалення і освітлення місць ув’язнення, старий архівний опис.
Окремо виділені та систематизовані в алфавітному порядку особові справи співробітників Миколаївської тюремної інспекції і виправних закладів міста, карних злочинців.
Справи в опису систематизовані за хронологічним принципом, всередині річних розділів – за ступенем важливості документів. Заголовки справ уніфіковані.

Головний спеціаліст відділу зберігання, обліку та ДА В.В.Нечитайло
20.07.2014

Миколаївська тюремна інспекція Головного тюремного управління Міністерства юстиції ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
Л.Л.Левченко – 20.10.2014 р.

Фонд № 251
Опис № 2
справ постійного зберігання
за 1868-1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 роки

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів
1868 рік
1 Документи на осіб, які відбували ув’язнення в миколаївських виправних закладах (відомості, листи приблизного розрахунку строку каторжних робіт, відкриті та статистичні листи, іменні списки, витяги із вироків, рапорти, постанови, листування) 17 вересня 1868 – 07 березня 1913 111
2 Листування з Миколаївським градоначальником, Миколаївською міською поліцією про порядок утримання, пересилки та звільнення арештантів; статистичні відомості про кількість та склад злочинів серпень 1868 – 14 квітня 1915 18
1869 рік
3 Документи про розслідування справи щодо замаху на пограбування Баляновської Єфросинії (протоколи, рапорти, пояснювальні записки, листування) 05 липня 1869 – 06 травня 1874 19
1873 рік
4 Документи щодо осіб, які відбували ув’язнення в миколаївських виправних закладах (відомості, листи приблизного розрахунку строку каторжних робіт, відкриті та статистичні листи, іменні списки, витяги із вироків, рапорти, постанови, листування) 21 липня 1873 – 25 квітня 1917 111
1875 рік
5 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським градоначальником, начальниками миколаївських виправних закладів про порядок утримання політичних в’язнів в губернських, повітових і пересильних тюрмах, запобіжні заходи щодо затримки пересилки партій в’язнів, відпуск коштів на утримання хворих арештантів, порядок надання звітності та інш.
Відомості про витрати на опалення і освітлення місць ув’язнення за 1911 рік
28 серпня 1875 – 23 грудня 1915 38
1906 рік
6 Документи про переміщення до Миколаївської міської та Херсонської психіатричної лікарень хворих арештантів та порядок розрахунків за їх лікування (рапорти, списки, клопотання, листування) 20 травня 1906 – 29 вересня 1908 32
7 Кошториси витрат Головного тюремного управління на утримання місць ув’язнення, етапних та нічліжних приміщень по місту Миколаєву; відомості про обмундирування тюремних наглядачів, кількість та вартість ремонту зброї, про витрати на освітлення місць ув’ язнення 18 січня – 22 грудня 1906 47
8 Документи з особового складу службовців миколаївських виправних закладів (копії наказів, зразок рапорту, письмове зобов’язання, листування) 30 вересня 1906 – 18 лютого 1915 5
1908 рік
9 Укази Урядового Сенату про помилування арештантів, які утримуються в миколаївських виправних закладах 17 січня – 19 травня 1908 20
10 Обіжник Головного тюремного управління з особового складу: послужні списки службовців тюремного відомства, представлених до нагородження; листування з начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про порядок складання та надання списків для нагородження 21 липня 1908 – 07 серпня 1909 101
11 Обіжники Головного тюремного управління про порядок створення товариств сприяння та заступництва особам, які звільнилися із місць ув’язнення, статут товариства; відомості про майновий стан і рух коштів патронатних товариств, види допомоги 30 вересня 1908 – 15 січня 1911 36
12 Документи про роботу ткацької майстерні Миколаївського виправного арештантського відділення (відомості, акти, розрахунки, рапорти, листування) 13 березня 1908 – 05 березня 1909 88
13 Листування з Головним тюремним управлінням, начальниками Миколаївського виправного арештантського відділення та Миколаївської 2-ої каторжної тюрми про припинення приймання в’язнів через переповнення миколаївських виправних закладів 06 лютого 1908 – 26 листопада 1909 17
14 Листування з Головним тюремним управлінням про кандидатів на посади тюремного відомства 17 вересня – 04 листопада 1908 7
15 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським виправним арештантським відділенням про внесення змін до діючих правил використання обмундирування наглядачів 31 жовтня – 04 грудня 1908 6
16 Листування з Миколаївською портовою конторою про ознайомлення арештантів Миколаївської тимчасової каторжної тюрми з розщипкою канатів та навчання їх такелажним роботам; рапорт начальника тюрми про кошти, отримані у 1908 році з різних установ за виконані роботи 04 листопада 1918 – 05 лютого – 1919 5
17 Листування з Херсонською казенною палатою, Головним тюремним управлінням, іркутським губернським тюремним інспектором, начальником Миколаївської тимчасової каторжної тюрми про утримання коштів зі службовців тюремної адміністрації, сплачених раніше помилково та переведення їх на Головне казначейство 10 грудня 1907 – 14 березня 1908 8
1909 рік
18 Обіжник Головного тюремного управління та листування з ним про порядок витрат по кредиту на спорудження нових та ремонт існуючих будівель миколаївських виправних закладів, використання арештантської праці; кошториси витрат та рахунки; рапорти начальників виправних закладів про використані кошти, виділені на поточні ремонти будівель 10 січня 1909 – 23 липня 1910 171
19 Обіжники миколаївського тюремного інспектора про скорочення кошторису на ремонт місць ув’язнення Миколаївської губернії, порядок використання праці арештантів та їх утримання; накази в.о. миколаївського тюремного інспектора з основної діяльності; витяг із правил утримання каторжних арештантів 05 лютого 1909 – 11 лютого 1910 93
20 Накази Миколаївського тюремного інспектора з основної діяльності і особового складу 13 квітня 1909 – 15 травня 1912 40
21 Документи про надання службовцям Миколаївської тюремної інспекції і адміністрації місць ув’язнення допомоги до свята Різдва Христова (відомості, списки, телеграми, листування) 06 листопада – 22 грудня 1909 12
22 Документи про порушення і утечі, що трапились у місцях ув’язнення (протокол, рапорти ) 23 березня – 17 квітня 1909 6
23 Документи про роботу ткацької майстерні Миколаївського виправного арештантського відділення (відомості, акти, розрахунки, рапорти, листування) 24 квітня 1909 – 19 грудня 1913 37
24 Листування з Головним тюремним управлінням, начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про виділення коштів на придбання екіпажу начальнику відділення для поїздок у справах; рапорт про використані кошти, рахунок 06 жовтня 1909 – 09 вересня 1911 31
25 Листування з Головним тюремним управлінням, Херсонською казенною палатою, Миколаївським казначейством про витрати на телеграми; рахунки та квитанції 07 жовтня 1909 – 16 січня 1910 12
26 Листування з Миколаївським міським головою, міською управою про взяття підряду виправними закладами міста на очищення вулиць і площ, вимоги щодо очищення міста; кошторис витрат по виконанню підряду 23 жовтня 1909 – 30 квітня 1913 36
27 Відомості про витрати на опалення і освітлення місць ув’язнення за 1909 рік 68
28 Прибутково-видаткова книга за 1909 рік 40
1910 рік
29 Документи про залучення арештантів до роботи та розподіл отриманих від їх праці коштів (звіти, відомості, описування робіт, рахунки, акти, квитанції, листування) 16 грудня 1910 – 07 листопада 1912 124
30 Документи про огляд нового корпусу Миколаївського виправного арештантського відділення (рапорт, доповідна записка, листування) 22 грудня 1910 – 26 березня 1911 16
31 Документи про особливі події та нещасні випадки, що сталися в миколаївських виправних закладах (протоколи, рапорти, доповідні записки, прохання, листування) 25 грудня 1910 – 02 січня 1912 65
32 Документи про зміни до статей Статуту про утримання під вартою щодо пронесення харчових продуктів в місця ув’язнення (протоколи засідання комісій, листування) 26 грудня 1910 – 04 березня 1911 10
33 Кошториси витрат Міністерства юстиції та відомості про розподіл коштів, необхідних на утримання місць ув’язнення та персоналу тюрем міста Миколаєва на 1911 рік; розрахунки, акти обстежень, рапорти, листування 01 лютого 1910 – 17 вересня 1910 78
34 Посвідчення лікаря Псковського виправного арештантського відділення про неможливість ув’язнення в кайдани через захворювання на туберкульоз каторжан Герашвілі П. і Габріелова З. 20 серпня 1910 1
35 Листування з Херсонським окружним судом, міською управою, санітарним лікарем м. Миколаїв, начальниками виправних закладів про прокурорський нагляд за місцями ув’язнення міста, пожертви коштів на покращення харчування арештантів, створення комісій для перевірки якості матеріалів, що надходять для виготовлення одягу і взуття для арештантів; про придбання обладнання для нових майстерень та ін. Звіт про діяльність Херсонської губернської тюремної інспекції та підвідомчих їй місць ув’язнення у 1909 році 12 січня 1910 – 02 січня 1912 205
36 Листування з Головним тюремним управлінням, торговими домами про виготовлення в Миколаївській № 2 каторжній тюрмі одягу і взуття для обмундирування арештантів і висланців, створення запасів одягу і взуття для потреб Головного управління; про асортимент, кількість, якість продукції та порядок постачання сукна і шкіряного матеріалу 12 жовтня 1910 – 27 липня 1912 74
1911 рік
37 Обіжник Головного тюремного управління про порядок фінансування виправних закладів за рахунок казни, постачання їх одягом і взуттям, утримання і лікування хворих в’язнів, опалення та освітлення тюремних будівель; листування з Одеською контрольною палатою про надання згоди на фінансування установ тюремного відомства, рахунки за сплачений товар або послуги для потреб виправних установ; описи документів на оплату рахунків казною 16 березня 1911 – 30 жовтня 1912 132
38 Обіжники Головного тюремного управління, листування з начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про недоцільність переведення арештантів, засуджених на короткі строки ув’язнення, заборону переведення хворих арештантів, неприпустимі випадки утримання військових арештантів разом з арештантами цивільного відомства та кримінальними елементами; про недоліки і порушення щодо обліку арештантських коштів та ін. 12 жовтня 1910 – 30 грудня 1911 18
39 Обіжники Головного тюремного управління про проект загальної тюремної інструкції та пам’ятки тюремного наглядача, звільнення тюремного відомства від застав при укладанні підрядів, розрахунки щодо ткацького виробництва в тюремних майстернях, заміну каторжних робіт на тюремне ув’язнення, створення нових товариств захисників осіб, які звільнились із тюрем (патронат), працевлаштування у тюремному відомстві офіцерів звільнених із військ і флоту; відомості про стан тюремних церков, шкіл і бібліотек 18 листопада 1911 – 03 жовтня 1912 74
40 Обіжники Головного тюремного управління, Департаменту поліції про порядок розподілу арештантів між виправними закладами, встановлення правил примусового видалення іноземців за кордони Російської імперії, надання та оформлення статистичних відомостей про наявність та рух арештантів всіх категорій, переміщення хворих арештантів до психіатричних лікарен, розшук осіб, які утекли із місць ув’язнення та ін. 13 грудня 1911 – 13 грудня 1912 48
41 Обіжник Головного тюремного управління, листування з архітектором миколаївського градоначальства, з начальником Миколаївської 2-ої каторжної тюрми про узгодження проекту та кошторису для облаштування карцерів в миколаївських виправних закладах 22 грудня 1911 – 19 жовтня 1912 11
42 Документи про розслідування причин порушення дисципліни та безладу в Одеському виховально-виправному притулку для підлітків (протоколи, рапорти, акти, телеграми, листування) 09 червня 1911 – 26 січня 1913 68
43 Документи про переведення арештантів категорії виправних відділень і тюремного розряду для виконання робіт за межами виправних закладів (обіжники, розпорядження, списки та відомості на арештантів, копії їх вироків, листування) 23 серпня 1911 – 2 січня 1913 324
44 Протоколи допитів обвинувачених 20 лютого – 30 травня 1911 23
45 Документи про стягнення купцем Морозовим І.Ф. з Миколаївської тюремної інспекції коштів, вчасно не сплачених нею за матеріали, надані Миколаївському виправному арештантському відділенню для проведення ремонтних робіт (прохання, рахунок, квитанція, позов до суду та його вирок, листування) 04 січня 1911 – 15 жовтня 1912 27
46 Документи про обстеження коней, фуражу і асенізаційного обозу Миколаївського виправного арештантського відділення (протокол, рапорти, акти перевірок, відомості, довідки, листування) 04 січня – 06 квітня 1911 37
47 Документи про роботу тюремних крамниць при миколаївських виправних закладах (звіти по операціях, списки осіб, які брали в борг, розрахунки по позиках, рапорти та доповідні записки, листування) 09 січня – 02 грудня 1911 205
48 Документи про облаштування типографії в Миколаївській 2-ій каторжній тюрмі (рапорти, доповідні записки, зразки обладнання, листування) 25 листопада – 07 грудня 1911 47
49 Документи про облік коштів, які надійшли на рахунок Миколаївського казначейства від виправних установ м. Миколаїв (витяги із прибуткових книг, талони-квитанції та ін.) 26 січня 1911 – 09 листопада 1913 223
50 Документи про утечу із Миколаївського виправного арештантського відділення Алабіна Ф.К. (протокол, рапорти, довідки, листування) 04 червня 1911 – 07 березня 1914 29
51 Те ж, із Миколаївського виправного арештантського відділення Алтухова Г.І. (рапорти, вирок, листування) 07 липня 1911 – 24 червня 1912 9
52 Те ж, із 1-ої міської тюрми арештанта Гініцера А.Н. (він же Крупник І.М.) (протоколи, акти, послужний список наглядача, листування) 14 лютого 1911 – 23 червня 1912 16
53 Те ж, із Миколаївського виправного арештантського відділення військового дезертира Буянова П.М. (наказ, довідка, рапорти, листування) 17 червня 1911 – 16 травня 1912 15
54 Те ж, із Миколаївського виправного арештантського відділення арештанта Зелинського Кирила (протокол, рапорти, доповідна записка, листування) 14 серпня – 07 вересня 1911 15
55 Документи про утечу із Миколаївського виправного арештантського відділення арештанта Работницького Костянтина (протокол, рапорти, доповідна записка) 29 серпня – 06 вересня 1911 12
56 Те ж, із 1-ої міської тюрми арештанта Рубльова С.А. (наказ, рапорти, доповідні записки, акти, послужні списки тюремних наглядачів, листування) 06 червня – 21 червня 1911 16
57 Те ж, із 1-ої міської тюрми арештанта Слюти Г.В. (протоколи, рапорти, дізнання, листування) 21 грудня 1911 – 15 жовтня 1912 34
58 Те ж, із Миколаївського виправного арештантського відділення арештанта Сохінського-Малярчука Григорія (рапорти, доповідні записки, опитування, листування) 22 вересня 1911 – 15 травня 1913 41
59 Те ж, із Миколаївської 2-ої каторжної тюрми арештанта Фадєєва І.О. (доповідь, рапорти, план тюрми, листування) 19 червня 1911 – 08 червня 1913 29
60 Листування з начальником Миколаївської 1-ої міської тюрми про утечу арештанта Старовойтова М.Г. 28 листопада – 21 грудня 1911 10
61 Листування з Одеською контрольною палатою, Миколаївським градоначальником про кількість арештантів, адміністрації і наглядачів виправних закладів міста Миколаєва, відповідність їх штатному розпису і кошторису Міністерства юстиції, суми коштів, надісланих на його рахунки та докладний звіт про витрати цих коштів, надання відомостей щодо призначень, звільнень та змін в посадових окладах тюремних наглядачів, поповнення інвалідного капіталу для надання допомоги службовцям тюремної інспекції та ін. 04 січня 1911 – 23 серпня 1913 99
62 Листування з Головним тюремним управлінням, Херсонською казенною палатою, начальником Миколаївского виправного арештантського відділення про порядок постачання пряжі для тюремних ткацьких майстерень та розрахунків за виконані роботи, надання відомостей щодо виробництва полотна та його якість, порядок надання звітності та ін. 19 січня 1911 – 08 листопада 1912 81
63 Листування з Головним тюремним управлінням, машинобудівним заводом “С.М. Литовський”, начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про придбання і випробування водокип’ятильного апарату 23 лютого 1911 – 12 травня 1912 21
64 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським градоначальником, начальниками миколаївських виправних закладів про нагородження тюремних наглядачів; списки для нагородження 10 квітня 1911 – 08 вересня 1913 51
65 Листування з Головним тюремним управлінням, рапорти начальника Миколаївського виправного арештантського відділення про спробу утечі арештанта Алли Федора; протокол дізнання 30 квітня – 09 червня 1911 9
66 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським градоначальником, міською управою, Миколаївською портовою конторою про загрозу руйнування огорожі і будівель Миколаївської 2-ої каторжної тюрми через збільшення яру поряд з нею та про заходи по укріпленню яру 04 травня 1911 – 01 вересня 1912 23
67 Листування з Головним тюремним управлінням, Херсонським губернським тюремним інспектором, Одеським окружним судом про участь миколаївського тюремного інспектора Маковецького А.А. у ревізійній комісії з перевірки Одеського тюремного комітету та особливій нараді про умовно-дострокове звільнення 12 серпня – 28 грудня 1911 11
68 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським градоначальником, Одеською контрольною палатою про результати роботи комісії по обстеженню асенізаційного обозу, доцільність його існування при виправних установах міста та заходах по покращенню його роботи; доповідь про роботу обозу 15 серпня 1911 – 29 січня 1913 48
69 Листування з Головним тюремним управлінням, архітектором Миколаївського градоначальства про проведення переобладнання каналізаційних шляхів в Миколаївському виправному арештантському відділенні; акт обстеження каналів 03 вересня – 13 грудня 1911 10
70 Листування з Херсонською губернською управою, начальниками миколаївської 2-ої каторжної тюрми та виправного арештантського відділення про недоліки при встановленні приладів для нагріву хлібопекарських печей, виділення коштів на придбання картин для бібліотеки відділення, ремонт гасового двигуна та ін. 13 жовтня 1911 – 30 квітня 1912 20
71 Листування з Архієпископом Херсонським і Одеським, Миколаївським градоначальником про проведення відкритого богослужіння і освячення збудованої церкви на території 1-ої міської тюрми 02 лютого – 10 вересня 1911 6
72 Листування з начальником Миколаївського виправного арештантського відділення про дотримання санітарних норм для запобігання розповсюдження інфекційних хвороб та порядок приймання хворих арештантів лікарем; про дотримання встановлених правил носіння наглядачами форменого одягу та вогнепальної зброї, порядок приймання, звільнення та переведення наглядачів, ведення обліку коштів, зароблених арештантами.
Рапорти та доповідні записки тюремних інспекторів про стан ведення діловодства в тюремній інспекції і виправних закладах міста, недоліки і порушення у звітах щодо витрат арештантських коштів
27 січня 1911 – 30 січня 1912 154
73 Прибутково-видаткові відомості матеріалів для опалення і освітлення в миколаївських виправних установах 04 січня 1911 – 15 січня 1912 64
74 Квитанції Миколаївського казначейства на штрафи, стягнені з тюремних наглядачів за недбале виконання своїх службо- вих обов’язків 21 січня 1911 – 05 січня 1912 94
75 Бланки офіційних звернень, листів, відомостей, актів, довідок, обкладинок для оформлення справ в діловодстві Миколаївської тюремної інспекції з цінами на них та кількістю екземплярів б/д 79
76 Розцінки на роботи при майстернях Миколаївського виправного арештантського відділення та 2-ої каторжної тюрми, поденна плата чорноробам 21 квітня – 02 травня 1911 8
77 Документи про службу тюремних наглядачів в миколаївських виправних закладах (накази про дисциплінарні стягнення, рапорти, прохання, послужні списки, листування) 07 січня 1911 – 17 березня 1913 150
78 Списки наглядачів миколаївських виправних закладів, бажаючих вирушити на будівництво Амурської залізниці для здійснення нагляду за арештантськими командами 16 січня – 25 березня 1911 12
79 Рапорти начальників миколаївських виправних закладів про звільнення тюремних наглядачів за службові провини; списки звільнених наглядачів 02 травня – 04 жовтня 1911 8
80 Прохання різних осіб про прийняття на службу у виправні заклади міста Миколаєва 21 січня – 22 липня 1911 27
81 Клопотання Стефанського В.Й. про зарахування його на службу до Миколаївської тюремної інспекції 08 листопада – 07 грудня
1911
7
82 Відомості про чисельність, склад та оклади тюремних наглядачів, які перебувають на службі у виправних закладах м. Миколаїв 29 серпня 1911 – 28 липня 1912 23
83 Журнал реєстрації вхідних документів за 1911 рік 10
1912 рік
84 Обіжники Головного тюремного управління про дотримання санітарно-гігієнічних норм арештантами виправних закладів, порядок утримання і лікування хворих арештантів та арештантів військового стану, про зміни до діючих правил харчування арештантів, впровадження «раптових перевірок» тюремних кас службовцями Державного контролю та порядку ревізії грошової і матеріальної звітності місць ув’язнення та ін. 23 лютого 1912 – 14 січня 1917 38
85 Документи про склад, роботу, та утримання асенізаційного обозу при Миколаївському виправному арештантському відділенні (довідки, звіти, відомості, рахунки, квитанції, рапорти, листування) 07 січня 1912 – 15 січня 1913 385
86 Листування з Головним тюремним управлінням, Херсонською казенною палатою, власником чавунно-ливарного заводу в м. Миколаїв, електротехнічною конторою, начальником 2-ої каторжної тюрми про обладнання інструментом щойно побудованих майстерень, встановлення там швейних машин, нафтового двигуна; кошторис та рахунки на витрачені кошти 08-30 січня 1912 34
87 Листування з Головним тюремним управлінням про будівництво моргу при лікарні виправного відділення, збільшення висоти стіни для запобігання утеч арештантів, будівництво квартир для наглядачів і їх сімей та хлібопекарської печі, визначення норм вживання води арештантами, придбання пожежних шлангів та ін. 02 вересня – 05 березня 1912 77
88 Листування з Одеською контрольною палатою, херсонською казенною палатою Миколаївським агентством Полтавського земельного банку, Миколаївським градоначальником, начальником Миколаївського виправного відділення про придбання земельної ділянки і будівництво спеціального корпусу для квартир сімейних службовців та наглядачів миколаївського виправного арештантського відділення, господарських потреб та розміщення асенізіційного обозу; кошториси на ремонт будівель арештантського відділення та проект добудівлі адміністративного корпусу виправного закладу 21 червня 1912 – 16 вересня 1916 107
89 Листування начальників Миколаївської № 2 каторжної тюрми і Миколаївської № 1 міської тюрми про порядок утримання арештантів, визнаних особливою комісією не здатними до відбування каторжних робіт, про супроводження висланців-каторжан до нових місць ув’язнення та ін. 18 січня – 14 вересня 1912 30
90 Листування з начальниками виправного арештантського відділення та міської тюрми про застосування до арештантів, які працювали на польових роботах, в якості покарання упокорювальної сорочки; рапорти про харчування арештантів; щоденні відомості витрат продуктів для харчування арештантів 24 жовтня 1912 – 21 грудня 1912 27
91 Рахунки витрат миколаївських тюремних закладів на освітлення і опалення, придбання пожежного обладнання, гасу та ін. 07 січня – 25 липня 1912 206
92 Прибутково-видаткова книга за 1912-1913 роки 24
1913 рік
93 Обіжники Головного тюремного управління та листування з ним, начальниками місць ув’язнення м. Миколаїв про скорочення строків відбування покарання для неповнолітніх арештантів, надання пільг, прощення або скорочення строків ув’язнення арештантам та висланцям відповідно до Маніфесту 21-го лютого 1913 року; порядок надання відомостей про рух арештантів та ін. 07 січня 1913 – 28 грудня 1913 69
94 Обіжники Головного тюремного управління про заходи в тюремних установах на честь святкування – 21 лютого 1913 року 300-річчя царювання Дому Романових; про кандидатів воєнного відомства на посади тюремної адміністрації, надання відомостей про товариства сприяння та заступництва особам, які звільнилися із місць ув’язнення, створення школи у м. Санкт-Петербург для підготовки старших тюремних наглядачів; порядок надання відомостей про арештантів, хворих на туберкульоз, використання арештантів на різних роботах та ін. 15 січня 1913 – 09 червня 1914 138
95 Обіжники та листування з Головним тюремним управлінням, начальниками місць ув’язнення м. Миколаїв про урочисті заходи в тюремних церквах на честь святкування 300-річчя царювання Дому Романових, про збільшення коштів на утримання арештантів з 1 січня 1913 року, виплату додаткових коштів наглядачам тюремних закладів за вислугу років, надання відомостей про хід арештантських робіт, введення нових правил забезпечення арештантів необхідними речами та грошову відповідальність арештантів за навмисне пошкодження тюремного майна та ін. 30 січня – 18 грудня 1913 71
96 Накази начальника Миколаївської 2-ої каторжної тюрми та начальника Миколаївського виправного арештантського відділення з основної діяльності за 1913 рік.
Листування з начальниками місць ув’язнення м. Миколаїв про суворе дотримання службових інструкцій вартовими та наглядачами тюремних установ, порядок дисциплінарних стягнень, проведення стрілецьких навчань для наглядачів, заборону виконання телефонних розпоряджень щодо переведення або звільнення ув’язнених, розповсюдження та впровадження Пам’ ятки тюремного наглядача, порядок ведення діловодства та ін..
02 січня 1913 – 08 лютого 1914 367
97 Документи про продаж непридатного казенного арештантського одягу з аукціонних торгів (акти, описи, відомості, квитанції, листування) 28 липня – 11 жовтня 1913 16
98 Документи про умови роботи арештантів Миколаївського виправного відділення на будівництві залізниці Одеса-Бахмач (копії телеграм, санітарні огляди); опис документів Миколаївської тюремної інспекції, заведених в діловодстві 1913 7
99 Рахунки про витрати в місцях ув’язнення м. Миколаїв 19 грудня 1913 – 12 листопада 1916 279
100 Прохання різних осіб про прийняття на службу у виправні заклади міста Миколаєва 08 січня 1913 – 10 січня 1914 96
1914 рік
101 Документи про роботу ткацької майстерні Миколаївського виправного арештантського відділення (відомості, акти, розрахунки, рапорти, листування) 07 лютого 1914 – 09 січня 1915 265
102 Документи про будівництво і обладнання 2-х сушарень для сушіння лісу при Миколаївській № 2 каторжній тюрмі (описи, рахунки, квитанції, листування) 30 вересня 1914 – 30 грудня 1916 85
103 Рапорти наглядача миколаївського арештантського приміщення миколаївському тюремному інспектору про розряди арештантів 22 листопада 1914 – 26 грудня 1915 16
104 Відомості та звіти про кількість продуктів, витрачених на утримання здорових і хворих арештантів Миколаївської № 2 каторжної тюрми 26 лютого
грудень 1914
361
105 Відомості на виплату додаткової платні наглядачам місць ув’язнення міста Миколаєва січень – 13 грудня 1914 152
106 Листування з Головним тюремним управлінням, Миколаївським градоначальником, директором департаменту поліції, начальниками миколаївських виправних закладів про обов’язкове повідомлення департаменту поліції про випадки утечі державних злочинців, розслідування анонімної скарги арештантів тимчасової каторжної тюрми щодо неправомірних дій адміністрації закладу, прийняття заходів щодо ліквідації небажаних явищ в колективах тюремного відомства та ін. 17 березня – 26 листопада 1914 16
107 Листування з Головним тюремним управлінням, начальниками місць ув’язнення про особисту перевірку зошитів для письмових занять арештантів, порядок утримання писців в тюремних конторах та витрат на канцелярські потреби, порядок ведення діловодства в тюрмах і виправних закладах м. Миколаїв, порядок та джерела фінансування наглядачів, стягнення штрафів, попереднє ознайомлення з моральними якостями наглядачів при прийомі їх на роботу та ін. 02 грудня 1914 – 03 листопада 1915 43
108 Листування з Миколаївським градоначальником про дотримання санітарно-гігієнічних норм у виправних закладах міста, заворушення серед арештантів та відмову йти на роботу, випадки утечі арештантів, застосування зброї наглядачами виправних закладів; протоколи допитів, медичних оглядів мертвих тіл, рапорти та ін. 19 грудня 1914 – 14 січня 1916 168
109 Листування з Херсонською казенною палатою, Одеською контрольною палатою, Миколаївським казначейством, начальниками Миколаївських виправних закладів про кошторисні розрахунки на утримання арештантів і місць ув’язнення в м. Миколаїв та надання додаткових кредитів на сплату заборгованості по тюремному відомству; рахунки та рапорти, надані для сплати за поставлені матеріали і послуги; кредиторські списки 02 червня 1914 – 21 квітня 1916 122
110 Листування з Херсонською казенною палатою про затвердження грошової допомоги на лікування і утримання хворих арештантів 04 серпня – 13 жовтня 1914 3
1915 рік
111 Обіжники Головного тюремного управління про розгляд клопотань арештантів щодо зарахування їх до діючої армії, про порядок використання арештантів на будівництві Амурської залізниці та Усинської колісної дороги; про розповсюдження пільг на висланців-каторжан, передбачених за примірну поведінку та переведення до загону тих, хто виправляються; порядок визначення стану здоров’я та розподіл арештантів між виправними закладами та ін. 28 січня 1915 – 11 серпня 1916 42
112 Обіжники та листування з Головним тюремним управлінням про добровільне пожертвування на потреби війни серед директорів комітетів і товариств опікування тюрем, проектування зовнішніх постів для наглядачів; чітке дотримання службових обов’язків тюремними наглядачами та ін. 24 лютого – 23 серпня 1915 31
113 Документи про роботу ткацької майстерні при Миколаївському виправному арештантському відділенні (списки арештантів, довідки, рахунки, відомості, квитанції, акти, листування) 06 січня – 10 грудня 1915 347
114 Рапорти начальника Одеської тюрми миколаївському тюремному інспектору про склад арештантів 7 січня 1915 – 01 січня 1916 404
115 Кошторис витрат Міністерства юстиції на утримання місць ув’язнення в м. Миколаїв на 1916 рік; відомості про кількість і вартість ремонту зброї для тюремних наглядачів, дезінфекцію в місцях ув’язнення, утримання тюремних наглядачів та виплату їм заробітної плати та ін. 13 березня 1915 – 24 травня 1916 47
116 Листування з Головним тюремним управлінням, Херсонською казенною палатою, Миколаївським градоначальником про збільшення поточних тюремних асигнувань та порядок відпущення їх по кредитах миколаївського тюремного інспектора; документи, надані начальниками виправних закладів м. Миколаєва, про отримання коштів на виплату заробітної плати фельдшерам та витрати на поховання арештантів (рапорти, рахунки, відомості, квитанції, розписки, асигновки) 17 січня 1915 – 08 лютого 1916 112
117 Листування з Головним тюремним управлінням, тюремним інспектором Харківської губернії, начальниками виправних закладів м. Миколаїв про недопущення пересування арештантів, хворих на тиф й інші інфекційні захворювання та запобіжні заходи щодо розповсюдження хвороб; відомості про чисельність арештантів, хворих на туберкульоз 08 лютого 1915 – 05 січня 1916 68
118 Листування з Головним тюремним управлінням про випадки порушення дисципліни та масових заворушень, випадки самогубства серед арештантів, викриття фактів корупційних діянь у виправних закладах м. Миколаїв; доповідні записки, рапорти, доноси про факти порушення встановлених правил арештантами і наглядачами у виправних закладах міста 23 березня – 30 грудня 1916 66
1916 рік
119 Обіжник Головного тюремного управління та листування з ним про підвищення цін на полотняні і суконні матеріали, необхідні для виготовлення обмундирування для наглядачів і одягу арештантів, постачання пряжі для тюремних ткацьких майстерень та виготовлення полотна нового типу.
Документи про роботу ткацької майстерні при Миколаївському виправному арештантському відділенні (рахунки, асигновки, описи реманенту, відомості, акти, квитанції, довідки, листування)
29 січня – 11 грудня 1916 164
120 Рапорти наглядача миколаївського арештантського приміщення миколаївському тюремному інспектору про розряди арештантів 02 січня – 31 грудня 1916 50
121 Перелік пунктів (площі, базари, заводи, контори, каси та ін.), що підлягають особливому нагляду і контролю у випадку масових заворушень і безладу у м. Миколаїв б/д 4
Особові справи співробітників Миколаївської тюремної інспекції і виправних закладів міста за 1901-1919 роки
122 Миколаївського тюремного інспектора Агура М.О. 28 листопада 1912 – 23 травня 1914 56
123 Тимчасово виконуючого обов’ язки фельдшера Миколаївського виправного арештантського відділення Андрєєва С.Л. 23 червня 1914 – 14 листопада 1917 33
124 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції – позаштатного помічника начальника Миколаївської 2-ої каторжної тюрми Бейзерта О.О. 29 вересня 1911 – 27 вересня 1913 42
125 Службовця Миколаївської тюремної інспекції Бішора Г.П. 05 квітня 1912 – 14 серпня 1914 50
126 Директора-скарбника Миколаївського опікунського про тюрми комітету Богумана Ф.Г. жовтень 1916 6
127 Кур’єра Миколаївської тюремної інспекції Бордюги І.Є. 22 березня 1911 – 15 червня 1915 7
128 Канцелярського службовця тюремної інспекції Броварника І.М. 04 вересня 1909 – 17 травня 1912 22
129 Начальника Миколаївської міської тюрми Вайнбергера В.А. 24 жовтня – 1903 – 27 липня 1917 346
130 Особова справа писаря Миколаївської тюремної інспекції Вайскербер Марії 02 серпня – 13 жовтня 1911 3
131 Тимчасово виконуючого обов’язки фельдшера Миколаївської № 1 міської тюрми Васильєва В.Н. 8 серпня 1914 – 01 січня – 1919 17
132 Позаштатного службовця, писаря Миколаївського виправного арештантського відділення Васильєва О.С. 02 травня 1916 – 17 січня 1917 22
133 Позаштатного службовця, помічника 2-го розряду начальника Миколаївського виправного арештантського відділення Головка Г.М. 09 липня 1916 – 10 січня 1917 28
134 Службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника Губанова Б.Т., підпорядкованого миколаївському тюремному інспектору 02 червня 1908 – 12 січня 1909 17
135 Начальника Миколаївського виправного арештантського відділення Гумберта О.П. 27 червня 1912 – 19 квітня 1917 115
136 Позаштатного помічника начальника Миколаївської 1-ої міської тюрми Єссаулова О.П. 29 квітня 1913 – 31 березня 1914 55
137 Помічника начальника Миколаївської міської тюрми Єфім’єва В.Д. 20 жовтня – 1904 – 08 травня 1913 224
138 Начальника Миколаївської 2-ої каторжної тюрми Завалишина О. 19 лютого 1913 – 16 червня 1917 145
139 Особова справа службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника Зебека В.К., підпорядкованого начальнику Миколаївської каторжної тюрми 16 травня 1908 – 19 жовтня 1911 33
140 Кур’єра миколаївської тюремної інспекції Калязіна Петра 02 травня 1912 1
141 Лікаря Миколаївської № 2 каторжної тюрми Ільїнського О.І. 14 квітня 1914 – 18 квітня 1915 21
142 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції Камінського К.М., підпорядкованого начальнику Миколаївської № 2 каторжної тюрми 31 травня 1913 – 20 квітня 1917 72
143 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції – позаштатного помічника начальника Миколаївського виправного арештантського відділення фон-Кнорринга А.О. 23 листопада 1911 – 31 грудня 1914 78
144 Помічника V розряду начальника Миколаївської 1-ої міської тюрми Козловського Є.А. 02 жовтня 1912 – 10 червня 1913 42
145 Канцелярського службовця тюремної інспекції Козуба В.М. 31 серпня 1909 – 19 серпня 1910 26
146 Начальника Миколаївської тимчасової каторжної тюрми Колченка Ф.Д. 29 лютого 1908 – 05 квітня 1913 47
147 Особова справа священика Купчевського С.Ф. – настоятеля Св. Олексієвської церкви при Миколаївському виправному арештантському відділенні 18 грудня – 1901 – 20 лютого 1915 63
148 Молодшого наглядача Кутькова М.Є. 01 грудня – 08 грудня 1907 5
149 Наглядача Миколаївської тимчасової каторжної тюрми Лапіна Я.І. 01 липня 1909 3
150 Акушерки Миколаївської міської тюрми № 1 Лимаренко Лідії 09 травня 1914 – 19 вересня 1916 21
151 Начальника Миколаївського виправного арештантського відділення Магузи С.Г. 09 лютого – 1903 – 16 липня 1912 140
152 Миколаївського тюремного інспектора Маковецького А.А. 13 липня 1911 – 08 грудня 1912 34
153 Позаштатного службовця Миколаївської тюремної інспекції Мельникова О.О., підпорядкованого начальнику Миколаївської № 2 каторжної тюрми 02 липня 1910 – 19 жовтня 1918 112
154 Службовця Миколаївської тюремної інспекції Міцкевича А.С. 21 липня 1911 – 06 листопада 1912 12
155 Фельдшера Миколаївської № 2 каторжної тюрми Моцака В.Ю. 19 червня 1913
березень 1917
30
156 Особова справа виконуючого обов’язки помічника миколаївського тюремного інспектора Муравйова М.Л. 10 лютого 1911 – 15 липня 1913 53
157 Фельдшера Миколаївського виправного арештантського відділення Ніколаєва І.П. 08 лютого – 24 червня 1908 11
158 Канцелярського службовця миколаївської тюремної інспекції Петлі К.М. 12 жовтня 1911 – 26 жовтня 1914 33
159 Справа службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника Петрова Ю.П., підпорядкованого миколаївському тюремному інспектору 15 вересня 1908 – 25 вересня 1913 41
160 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції Піддубного М.Я., підпорядкованого начальнику Миколаївської міської тюрми 16 квітня 1913 – 26 лютого 1915 29
161 Позаштатного помічника начальника 1-ої міської тюрми Рождественського К.О. 19 серпня 1911 – 15 травня 1913 34
162 Позаштатного помічника начальника Миколаївського виправного арештантського відділення
Ромашина А.П.
26 жовтня 1911 – 10 травня 1914 57
163 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції Сєрика А.М. 11 жовтня 1911 – 05 вересня 1913 19
164 Фельдшера Миколаївського виправного арештантського відділення Сочинського С. І. 05 червня – 1903 – 02 вересня 1910 34
165 Особова справа канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції – позаштатного помічника начальника 1-ої міської тюрми Стефанського О.Й. 17 вересня 1911 – 19 червня 1913 44
166 Службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника Стоянова П.Г., підпорядкованого начальнику Миколаївської каторжної тюрми 20 грудня 1908 – 08 березня 1911 55
167 Позаштатного помічника начальника Миколаївського виправного арештантського відділення Супруна В.П. 15 липня 1914 – 13 грудня 1916 53
168 Лікаря Миколаївської міської лікарні і Миколаївського виправного арештантського відділення Уварова В.С. 15 листопада 1909 – 12 липня 1917 132
169 Канцелярського службовця Миколаївської тюремної інспекції – позаштатного помічника начальника миколаївського виправного арештантського відділення Христенка О.В. 21 вересня 1911 – 26 червня 1913 40
170 Кур’єра Миколаївської тюремної інспекції Чичкана П.Т. 22 березня – 24 жовтня 1911 6
171 Службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника, секретаря миколаївського тюремного інспектора Шаманського К.В. 02 березня 1910 – 04 червня 1916 36
172 Службовця Канцелярії Миколаївського градоначальника Шеремета І.Ф. 17 квітня 1907 – 08 жовтня 1915 68
Особові справи карних злочинців за 1870-1917 роки
173 Абдукадиров А. 10 червня 1913 – 29 вересня 1914 7
174 Абдукарімов А. 03 лютого 1909 – 10 червня 1912 4
175 Абредж С.М. 11 липня 1915 – 17 квітня 1917 12
176 Автушко М.Я. 07 лютого – 11 серпня 1913 6
177 Айрапетов К.Б. 21 січня 1915 – 29 березня 1917 9
178 Александренко М.М. 15 січня 1915 – 17 березня 1917 9
179 Александров В.Є. 04 серпня 1912 – 12 січня 1913 6
180 Алла Ф.П. 12 березня 1910 – 05 грудня 1911 12
181 Андрєєвський В.І. 20 травня 1916 – 17 березня 1917 6
182 Антонюк К.П. 30 червня 1915 – 19 вересня 1916 15
183 Арончик З.А. 25 листопада 1908 – 07 січня 1909 10
184 Арутюнов М.С. 07 вересня – 27 вересня 1913 6
185 Асан У.С. 11 травня – 20 липня 1916 7
186 Асаф Нусім-огли 02 листопада – 29 грудня 1912 11
187 Аскер Баба-огли 21 червня – 01 жовтня 1909 8
188 Ассаул С.Т. 08 серпня – 22 вересня 1916 13
189 Бабійчук М.Я. 02 січня – 30 квітня 1916 3
190 Бабіченко В.А. 23 травня 1912 – 22 березня 1914 11
191 Бабіченко В.А. 09 серпня 1916 – 13 вересня 1916 17
192 Байковський Д.-Г. Л. 17 лютого 1909 – 15 березня 1912 35
193 Бакалейник Ш.-М. І. 15 березня – 30 червня 1916 16
194 Баклан А.П. 31 березня – 16 травня 1915 17
195 Балакін А.І. 03 січня 1916 – 09 січня 1917 5
196 Балаклеєнко І.П. 08 квітня – 27 травня 1916 8
197 Бандус Ф.Д. 13 травня 1913 – 28 жовтня 1918 22
198 Банішевський З.Д. 26 вересня – 1904 – 27 липня 1905 20
199 Банкац В.-А.Я. 05 грудня 1915 – 27 лютого 1917 10
200 Барінов М.М. 05 лютого – 23 жовтня 1913 12
201 Бармак О.В. 12 січня 1915 – 22 серпня 1916 19
202 Басов А.Ю. 12 січня 1913 – 02 жовтня 1914 7
203 Басов Ф.Є. 04 серпня 1913 – 23 жовтня 1914 10
204 Бахтадзе М.І. 09 червня 1913 – 26 жовтня 1916 33
205 Безкобильний А.О. 09 липня 1916 – 06 квітня 1917 17
206 Бенделіані Д.Г. 10 вересня 1913 – 14 квітня 1914 13
207 Бензелев М.Ф. 29 червня – 21 вересня 1916 6
208 Березовський Ю.Г. 18 січня – 21 грудня 1916 4
209 Бехало Я.Т. 30 грудня 1915 – 25 січня 1916 6
210 Биков І.Ф. 16 березня – 27 вересня 1913 26
211 Билинський В.А. 18 липня 1915 – 08 березня 1917 15
212 Бистрянцев М.М. 11 липня 1915 – 05 серпня 1916 7
213 Бичанов Ф.І. 10 листопада 1915 – 22 лютого 1916 8
214 Біба Н.Г. 27 серпня 1915 – 01 березня 1916 10
215 Бігель А.В. 05 липня 1916 – 13 жовтня 1917 11
216 Бікметов М.-Г.М. 14 серпня 1915 – 06 квітня 1917 15
217 Біневич М.М. 12 серпня 1913 – 17 грудня 1915 5
218 Бобирьов А.В. 22 березня – 23 травня 1916 7
219 Бобров Т.Я. (він же Калузкін) 13 липня 1913 – 30 липня 1915 20
220 Боеша Д.С. 02 квітня 1916 – 03 червня 1917 8
221 Бойко П.П. 24 вересня – 05 жовтня 1907 5
222 Бордзиков Г.Б. 17 березня – 14 червня 1910 6
223 Бордіан Ф.Ф. (він же Бурдейний) 02 квітня 1916 – 21 червня 1917 9
224 Борисенко О.Т. 31 грудня 1912 – 28 січня 1916 29
225 Борнос Т.М. 18 травня 1916 – 26 серпня 1918 9
226 Бородавченко М.С. 07 квітня – 26 серпня 1915 18
227 Бородаєнко Л.А. 18 червня 1913 – 10 лютого 1917 25
228 Борщ П.С. 26 червня 1910 – 20 жовтня 1911 13
229 Брусника П.Г. 26 серпня 1910 – 04 квітня 1911 4
230 Будков Г.І. 02 грудня 1915 – 12 липня 1916 8
231 Букач І.С. 28 березня 1915 – 26 січня 1916 4
232 Буренін В.Я. 26 лютого 1909 – 2 грудня 1910 5
233 Бурка М.С. 27 червня 1913 – 15 липня 1916 15
234 Бурлака Ш.Ю. 05 липня 1916 – 08 червня 1917 9
235 Вайсблех М.Р. 11 листопада 1911 – 01 березня 1914 10
236 Василенко С.О.
(він же Федоров С.І.)
28 квітня 1915 – 01 червня 1916 16
237 Васильєв В.І. 30 травня 1915 – 03 жовтня 1916 14
238 Васильєв М.Ф. 16 травня – 15 листопада 1913 8
239 Вассерман П.М. 28 листопада 1909 – 29 листопада 1912 13
240 Вацадзе Л.М. 09 липня – 29 жовтня 1916 9
241 Вейкшан К.А. 06 березня 1910 – 17 лютого 1914 10
242 Величко О.В. 28 серпня 1916 – 27 лютого 1917 14
243 Вердиєв Х.-М.У. 18 червня 1913 – 29 квітня 1914 13
244 Вернигора С.Я. 10 травня 1913 – 21 грудня 1915 6
245 Вертуненко М.П. 02 квітня – 06 вересня 1916 8
246 Веселов В.М. 11 вересня 1914 – 29 грудня 1915 4
247 Видайко Н.Г. (він же Крижановський і Півень) 08 листопада 1912 – 14 квітня 1914 4
248 Вишневецький І.А. 06 вересня – 23 вересня 1916 10
249 Вінник М.М. 02 квітня 1916 – 02 січня 1917 9
250 Вознюк І.А. 18 вересня – 07 жовтня 1916 12
251 Войтушенко М.Я. 20 травня 1910 – 08 січня 1914 5
252 Войцеховський Б.І. 15 червня – 27 червня 1916 9
253 Волинець В.І. 15 серпня 1915 – 14 квітня 1917 15
254 Ворона Я.П. 11 жовтня – 21 грудня 1916 11
255 Воронянський Л.А. 29 грудня 1914 – 31 грудня 1915 10
256 Гавунос Г.Л. 28 вересня 1910 – 14 квітня 1912 33
257 Газукін М.М. 07 вересня 1907 – 05 січня 1908 5
258 Гайдуков Д.В. 16 травня 1913 – 13 березня 1914 21
259 Галабурда Г.І. (він же Поцілуйко) 07 серпня 1909 – 20 вересня 1910 9
260 Галицький Д.І. 12 вересня 1916 – 27 лютого 1917 14
261 Галов В.З. 03 січня – 22 грудня 1916 5
262 Ганопольський І.А. 06 вересня – 20 жовтня 1916 13
263 Гарбулинський В.Д. 13 грудня 1914 – 26 березня 1917 18
264 Гармидер Т.Л. 12 вересня – 09 жовтня 1916 11
265 Гарон Ф.Л. 16 липня 1911 – 25 серпня 1912 7
266 Гембель С.М. 28 серпня – 20 вересня 1916 13
267 Гіржев Д.Л. 16 березня 1913 – 17 січня 1914 18
268 Глебковський Я.М. 14 серпня 1916 – 03 лютого 1917 15
269 Гливацький І.А. 24 вересня – 11 жовтня 1916 11
270 Глик А.Д. 30 квітня 1912 – 17 грудня 1915 12
271 Глухман І.І. 9 серпня – 22 вересня 1916 13
272 Годзь С.О. 21 грудня 1910 – 28 квітня 1914 5
273 Голинченко Ф.І. 28 липня – 24 листопада – 1904 5
274 Головченко М.Л. 18 травня 1916 – 27 травня 1917 21
275 Голоскоков Н.І. 24 лютого 1915 – 26 березня 1916 8
276 Голубінський Ф.Ю. 02 квітня 1916 – 28 червня 1918 12
277 Гольдман М.Ф. 24 вересня – 12 жовтня 1916 11
278 Гольдштейн І.Х. 03 квітня 1910 – 29 червня 1911 13
279 Гончар Ю.М. (він же Гончаров) 14 жовтня 1915 – 28 листопада 1916 6
280 Гончаренко Г.П. 17 травня 1913 – 28 грудня 1917 92
281 Гончаров І.А. 02 квітня – 26 травня 1916 7
282 Горбонос П.Д. 20 травня 1908 – 27 травня 1911 20
283 Горгіладзе М.О. 25 червня 1915 – 30 серпня 1916 9
284 Горло Ф.І. 05 липня – 19 листопада 1907 10
285 Грабовецький О.Л. 23 лютого – 26 жовтня 1905 6
286 Граната С.І. 04 червня – 25 жовтня 1916 8
287 Гречаний Д.Т. 25 серпня 1905 – 15 травня 1906 35
288 Грибачов Р.І. 08 лютого – 28 грудня 1910 15
289 Григораш О.Я. 05 липня – 31 жовтня 1916 12
290 Григориця В.І. 24 березня 1910 – 17 квітня 1911 12
291 Гризик Я.А. 20 серпня 1914 – 02 лютого 1915 11
292 Гринюк С.В. 18 вересня – 07 жовтня 1916 11
293 Грищенко П.В. 05 квітня – 14 березня 1913 6
294 Губа І.М. 10 липня 1916 – 20 березня 1917 16
295 Гук Я.Ф. 05 червня 1913 – 19 липня 1915 11
296 Гулідов А.П. 04 вересня – 06 вересня 1905 6
297 Гурович Я.І. 04 липня 1916 – 30 березня 1916 8
298 Гусак К.І. 17 квітня 1912 – 12 травня 1914 6
299 Гуцалюк М.Ф. 30 червня 1914 – 13 березня 1917 20
300 Давидов Й.І. 11 жовтня 1916 – 18 лютого 1917 16
301 Данилейко О.М. (вона ж Даниленко) 17 червня – 31 серпня 1913 17
302 Данилов З.П. 19 липня – 22 вересня 1916 14
303 Данилов Р.Г. 15 липня – 17 липня 1913 6
304 Двойкін О.В. 10 лютого – 12 березня 1905 6
305 Дейбус К.К. 11 липня 1915 – 24 листопада 1916 11
306 Демидов М.О. 05 липня – 21 серпня 1916 7
307 Джафар Ага-огли 31 серпня 1913 – 07 січня 1914 8
308 Джеміль Мурат 13 серпня – 13 грудня 1916 4
309 Джикія П.В. 10 вересня 1913 – 29 жовтня 1916 15
310 Дзенціон І.М. 04 листопада 1910 – 29 червня 1911 10
311 Дзятко О.Б. 19 липня 1913 – 08 лютого 1916 10
312 Добров М.Г. 12 серпня 1913 – 08 січня 1914 9
313 Добромильський Д.К. 07 січня 1916 – 14 липня 1917 21
314 Долголець Д.М. 17 серпня
6 вересня 1916
4
315 Драгунов К.М. 25 січня – 30 квітня 1916 5
316 Драгунов К. 18 травня 1917 – 27лютого 1918 30
317 Дранний Д.А. 06 листопада 1910
46червня 1911
40
318 Дробатенко С.Ю. 14 серпня 1913 – 16 червня 1914 12
319 Друмашко А.Л. 09 жовтня 1914 – 03 травня 1917 13
320 Дубик С.М. 31 липня 1914 – 09 листопада 1915 11
321 Дубинін М.І. 09 липня 1916 – 11 березня 1917 8
322 Дубиніна К.Ф. 29 травня 1913 – 16 вересня 1915 13
323 Дуда А.М. 22 квітня – 16 липня 1916 7
324 Дудник Т.А. 06 вересня 1915 6
325 Дунаєв А.-Р.І. 13 березня 1913 – 15 грудня 1914 30
326 Дядюк-Маклюк Д.А. 08 січня 1915 – 08 листопада 1918 15
327 Екдишман С.Ш-Л. 05 липня – 21 серпня 1916 9
328 Євдокимов М. 14 травня 1873 – 18 червня 1913 10
329 Єгоров В.Т. 02 серпня 1913 – 13 лютого 1914 14
330 Єгоров С.І. 17 травня 1913 – 28 квітня 1914 10
331 Єндращик І.С. 19 квітня 1913 – 14 квітня 1916 14
332 Єнов І.Д. 19 листопада 1916 – 26 червня 1917 6
333 Жильцов М.О. 05 липня – 21 серпня 1916 7
334 Загородський Ю.Ю. 24 вересня – 08 жовтня 1916 12
335 Ага Гюль Зал-огли 14 лютого 1912 – 08 травня 1915 9
336 Захарчук Г.С. (він же Кузнецов) 20 жовтня 1911 – 10 червня 1913 6
337 Звержховський М.М. 13 лютого 1910 – 11 серпня 1915 14
338 Звягінцев Л.О. 26 березня 1910 – 27 травня 1915 12
339 Зільцле І.М. 24 березня 1910 – 26 лютого 1911 12
340 Зінченко О.Г. 13 січня 1912 – 27 січня 1914 9
341 Змеула Г.К. 08 жовтня – 28 грудня 1916 18
342 Зоммерфельд В.А. 17 травня 1913 – 12 травня 1914 14
343 Зотов І.П. 30 червня 1915 – 05 квітня 1917 12
344 Ібрагімов Шариф 24 жовтня 1914 – 18 березня 1917 17
345 Іваненко А.П. 01 квітня 1915 – 16 березня 1917 14
346 Іванов А.Й. 12 листопада 1912 – 24 червня 1913 26
347 Іващенко П.П. 08 січня 1913 – 08 січня 1914 7
348 Іващенко Є.Л. 27 квітня 1911 – 16 серпня 1916 11
349 Ільченко І.Є. 30 березня 1916 – 28 березня 1917 3
350 Ісаков Ф.Ф. 26 квітня – 18 жовтня 1916 12
351 Ісламбаєв Алімбай 18 червня 1913 – 23 травня 1916 10
352 Іщенко І.М. 23 грудня 1908 – 28 липня 1910 9
353 Іщенко Ф.А. 05 грудня 1913 – 02 травня 1915 6
354 Каган Л.А. 08 травня 1915 – 11 листопада 1917 9
355 Кагдин М.М. 29 березня 1911 – 06 серпня 1913 16
356 Казимир В.В. (він же Антохов) 02 квітня 1916 – 08 травня 1917 8
357 Калюжний Д.Ф. 12 серпня 1905 – 26 червня 1906 7
358 Калякін М.Г. 31 серпня – 13 вересня 1916 3
359 Какашвілі Л.І. (він же Джибгашвілі) 27 лютого 1916 – 28 квітня 1917 9
360 Камишенко І.А. 20 грудня 1913 – 30 листопада 1914 7
361 Кантерман М.-Ш.Л. 30 листопада 1907 – 18 лютого 1909 12
362 Каприєлянць В.С. 28 травня 1914 – 05 червня 1917 19
363 Карагезов І.Х. 06 листопада 1912 – 19 січня 1913 6
364 Карали М.В. 17 березня 1910 – 19 січня 1911 13
365 Касимбаєв Салімбай 09 грудня 1912 – 20 вересня 1913 15
366 Катанкін А.С. 26 травня 1916 – 23 березня 1917 20
367 Катонин П.В. 12 грудня 1912 – 23 січня 1914 5
368 Катонин Т.В. 12 грудня 1912 – 23 січня 1914 5
369 Каюров І.Д. 7 травня 1916 – 27 червня 1917 13
370 Кваша Ф.Г. 27 липня 1913 – 15 березня 1916 24
371 Келеша І.Г. 17 травня 1911 – 11 грудня 1912 9
372 Кения М.Б. 04 жовтня 1905 – 21 січня 1906 7
373 Керам Балабек-огли 02 грудня 1911 – 14 жовтня 1915 10
374 Кібалка Ф.О. 07 травня 1908 – 11 листопада 1911 14
375 Кітаб Али Али Панах-огли 1908 3
376 Кіянов А.К. (він же Кіян) 12 вересня – 03 жовтня 1916 8
377 Кивгилов О.П. 14 серпня – 31 серпня 1916 10
378 Кигурадзе М.Т. 29 липня – 15 листопада 1913 11
379 Киладзе О.І. 09 липня 1913 – 18 січня 1917 16
380 Кинаш Я.І. 06 жовтня 1912 – 03 жовтня 1913 9
381 Кириченко Є. 03 травня – 07 червня 1873 10
382 Кислий К.А. 04 жовтня 1910 – 26 жовтня 1911 13
383 Клейнот Л.В. 11 квітня 1916 – 04 лютого 1917 22
384 Князев Я.П. 22 червня 1910 – 17 листопада 1914 49
385 Кобидзе Г.С. 1909 4
386 Коваленко І.А. 27 листопада 1908 – 23 червня 1916 17
387 Коваль Р.І. (він же Гавриш) 04 грудня 1914 – 04 березня 1916 10
388 Кодицький М.П. 28 травня – 02 вересня 1913 12
389 Кожохарь В.М. 24 лютого 1910 – 14 листопада 1914 21
390 Козак І.В. (він же Козаков, Литвинюк) 20 жовтня 1914 – 11 серпня 1918 7
391 Козак К.В. 23 квітня 1911 – 25 лютого 1913 8
392 Коземиров Г.П. 04 серпня 1914 – 21 березня 1915 11
393 Кокарев М.І. і Григорьєв А.П. 02 травня 1913 – 04 січня 1914 11
394 Колесниченко І.О. 17 липня 1911 – 07 січня 1914 60
395 Колодяженський О.А. 09 березня 1912 – 23 червня 1914 12
396 Коломієць М.К. 14 червня – 07 грудня 1917 8
397 Комісаренко М.О. 09 липня 1916 – 17 березня 1917 6
398 Коміссаров Д.О. 28 березня – 07 квітня 1915 4
399 Конюхов З.П. 29 квітня 1911 – 19 серпня 1913 9
400 Копеліович Х.-Ш.Ш. (він же Копелевич) 29 червня – 23 липня 1916 7
401 Корган А.А. 20 вересня – 07 жовтня 1916 11
402 Корольов Г.П. 10 жовтня 1913 – 15 жовтня 1914 26
403 Костюк І.І. (він же Домбровський) 08 грудня – 1904 – 14 серпня 1905 35
404 Котенко В.А. 31 серпня – 1903 – 26 червня 1906 24
405 Котляревський М.І. 1916 1
406 Кочановський С.О. 12 грудня 1912 – 11 грудня 1913 7
407 Кравченко І.О. 29 червня 1916 – 09 січня 1917 9
408 Кравцов О.З. 30 листопада 1912 – 07 листопада 1913 7
409 Кравченко Ф.А. 12 січня – 24 вересня 1913 15
410 Крамаренко Г.З. 10 травня 1911 – 16 травня 1915 20
411 Красний Р.П. 15 липня – 31 серпня 1913 14
412 Кремберт Ф.Г. 07 жовтня 1913 – 10 липня 1914 16
413 Кривий М.Г. 31 березня 1915 – 27 лютого 1916 11
414 Кривокихин К.С. (він же Кривохижин, Кривохижа) 30 грудня 1912 – 28 серпня 1914 25
415 Круз Г.М. 04 березня 1910 – 12 березня 1913 91
416 Кубяк Ф.М. 1916 1
417 Кужаров М.П. 22 травня – 11 червня 1916 5
418 Кузичев В.Є. 23 вересня – 21 грудня 1916 10
419 Кузнець Ф.Я. 20 травня 1916 – 15 березня 1917 9
420 Кузьменко Ф.А. 29 червня 1913 – 24 квітня 1914 11
421 Кузьмін К.Д. 05 червня – 28 липня 1916 3
422 Кузьмін М.К. 22 квітня – 28 травня 1916 14
423 Кулбаєв К.А. 01 червня 1910 – 29 серпня 1911 9
424 Кулик В.М. 04 липня – 18 липня 1913 3
425 Кунев К.М. (він же Кульнев) 04 жовтня 1910 – 27 грудня 1911 33
426 Куропятников І.Н. 12 травня – 23 травня 1916 3
427 Кутепов І.І.(І-ий) 08 червня 1912 – 23 червня 1916 72
428 Кутепов І.І.(ІІ-ий) 05 серпня 1913 – 26 серпня 1915 9
429 Кучереско В.Г. 21 лютого 1910 – 16 квітня 1911 16
430 Кушнир М.А. 04 червня 1916 – 23 грудня 1916 9
431 Кушнир В.Є. 05 травня – 11 липня 1916 2
432 Лагойда Д.В. 22 грудня 1912 – 03 жовтня 1916 13
433 Лагунов О.М. (він же Луганов) 2 квітня 1916 – 27 травня 1916 7
434 Лалишев Дордже 12 серпня 1909 – 30 травня 1912 19
435 Лапинський М. 23 квітня 1911 – 09 березня 1912 9
436 Лапше Я.В. 26 березня – 18 червня 1910 11
437 Лапшов І.М. 05 липня 1916 – 27 лютого 1917 8
438 Лахтіонов П.П. 17 січня 1912 – 18 травня 1913 10
439 Левицький П.П. (він же Цвигун) 27 травня – 21 листопада 1916 4
440 Левченко Г.Ф. 11 серпня – 03 жовтня 1913 8
441 Леонтьєв Ф.І. 13 травня 1915 – 30 травня 1917 40
442 Лещов М.В. 09 липня 1916 – 28 січня 1917 7
443 Лисенко Н.О. 31 серпня 1910 – 09 жовтня 1913 47
444 Литвиненко М. 26 серпня – 1903 – 31 жовтня 1907 43
445 Лобачевський М.І. 05 липня – 19 серпня 1916 7
446 Лозовський А.Н. 04 листопада 1909 – 11 березня 1911 12
447 Лозовський В.Т. 30 червня 1908 – 11 березня 1911 20
448 Лукоянов М.К. 07 травня 1910 – 23 лютого 1913 9
449 Лучков А.В. 01 грудня 1915 – 25 січня 1916 3
450 Лях Ф.І. 28 листопада 1909 – 27 липня 1910 11
451 Магонюк Н.А. (він же Андрєєв) 05 грудня 1909 – 27 листопада 1910 8
452 Мазуряк С.Д.(він же Мазурян) 18 травня – 18 липня 1916 7
453 Майстренко Ф.П. 24 серпня 1916 – 14 лютого 1917 5
454 Макарицький М.Р. 03 липня – 1904 – 12 травня 1905 2
455 Макаров В.О. 18 травня – 18 липня 1916 7
456 Малев І.О. 30 жовтня 1910 – 30 березня 1912 22
457 Мамут О.С. 13 серпня – 16 грудня 1916 5
458 Мангу Нестор (він же Андріанополіт В.П.) 29 квітня 1915 2
459 Мартирузов К.Г. 27 лютого 1915 – 14 листопада 1916 32
460 Марцинкевич І.Й. 29 серпня 1906 – 19 листопада 1907 19
461 Марченко Г.Ф. (він же Коверін) 16 травня – 16 листопада 1911 16
462 Марченко М.С. 05 вересня 1905 6
463 Марченко П. 12 листопада 1916 – 15 березня 1917 15
464 Масловой С. 22 червня 1907 – 21 січня 1908 7
465 Матюхін П.О. 08 березня – 03 листопада 1910 14
466 Маламуд Ш.-Ш.Б. 26 вересня 1913 – 04 травня 1914 9
467 Медвєдєв П.С. 03 березня 1911 – 18 квітня 1912 46
468 Мирка Г.М. 26 березня – 18 травня 1910 6
469 Мироненко М.В. 02 квітня – 26 листопада 1911 13
470 Михайлов В.Л. (він же Гвоздь) 16 вересня 1907 – 02 листопада 1913 65
471 Михайлюк С.А. 25 червня – 20 липня 1916 4
472 Міллер І.Д. 2 березня 1911 – 25 січня 1913 7
473 Місевра П.П. 17 грудня 1914 – 18 березня 1915 6
474 Мовчан С.Я. (він же Молчанов) 02 серпня – 13 вересня 1914 9
475 Моравський Ф.Д. 16 жовтня 1908 – 31 січня 1917 19
476 Моргунов П.О. 05 квітня 1911 – 27 жовтня 1913 14
477 Морозов П.П. 15 січня 1913 – 23 грудня 1914 29
478 Мрочко А.І. (він же Мрачко) 09 вересня 1915 – 17 жовтня 1916 9
479 Музафар Ісмаіл-огли 05 червня 1909 – 30 квітня 1911 21
480 Мухін С.М. 07 жовтня – 1904 – 17 червня 1905 14
481 Надир Адиль-огли 15 грудня 1911 – 14 квітня 1917 12
482 Назаренко П.О. 04 червня – 20 липня 1916 7
483 Назаров К.А. 05 липня 1910 – 02 червня 1911 8
484 Наумов О.Н. 17 липня 1908 – 05 липня 1911 15
485 Неджмеддин Бахиш-огли 02 травня 1913 – 22 вересня 1916 16
486 Нікітов Є.А. 1913 6
487 Нікітюк Д.М. (він же Козакевич) 16 листопада – 1904 – 03 квітня 1905 11
488 Ностаєв Б.Н. 10 жовтня 1913 – 01 лютого 1914 5
489 Овчаренко А.Р. 27 жовтня 1915 – 27 червня 1916 15
490 Огородник П.Н. (він же Перепелюк) 02 квітня 1916 – 21 жовтня 1916 9
491 Олейник М.Г. 13 квітня 1911 – 29 лютого 1912 11
492 Ольшанченко М.О. 24 вересня 1905 – 22 січня 1912 28
493 Ольшевський Л.Н. 31 липня – 01 вересня – 1903 10
494 Онуфрієв В.Г. 13 листопада 1909 – 07 січня 1912 12
495 Орлов В.О. 17 березня 1909 – 27 травня 1911 11
496 Остров Ф.Г. 13 листопада 1909 – 12 грудня 1911 13
497 Павлик М.П. (він же Павлюк) 15 травня 1909 – 22 січня 1911 6
498 Павлов М. 04 травня – 1870 3
499 Паранчевський П.М. 17 вересня 1912 – 12 жовтня 1916 46
500 Пермяков В.М. 12 грудня 1915 – 21 липня 1916 8
501 Петрешевич О.В. 10 липня – 1903 – 16 червня 1910 74
502 Петров В.Г. 19 грудня 1909 – 13 лютого 1913 15
503 Пєйсах І.-П.А. 02 квітня – 08 листопада 1916 21
504 Пєнзов Г.А. 02 листопада 1913 – 07 січня 1914 6
505 Пікалов І.С. 02 грудня 1908 – 16 жовтня 1910 12
506 Пилькевич І.І. 19 грудня 1909 – 05 липня 1911 15
507 Пищида М.Т. 13 вересня 1911 – 05 серпня 1912 15
508 Платонов П.М. 04 червня 1916 – 07 січня 1917 15
509 Плєшаков В.Р. 09 лютого 1913 – 24 лютого 1917 19
510 Плитескул І.І. 27 червня 1916 – 19 січня 1917 10
511 Поліщук С.В. 06 листопада 1914 – 03 квітня 1915 7
512 Поліщук Т.Г. 16 березня – 1904 – 30 березня 1905 11
513 Половинкін Є.Г. 10 січня 1915 – 05 березня 1917 17
514 Полушка Г.Ш. 14 червня – 24 листопада 1916 6
515 Полянський І.Є. 24 грудня 1909 – 11 січня 1912 12
516 Пономаренко М.І. 07 листопада 1909 – 10 листопада 1912 7
517 Попов І.Ф. 14 грудня 1916 – 11 січня 1917 5
518 Поппа Г.Ф. 05 грудня 1916 – 02 січня 1917 4
519 Постолакий С.О. 28 листопада 1909 – 11 жовтня 1911 18
520 Пражмовський Р.-Р.С. 06 липня 1909 – 12 жовтня 1911 9
521 Пуленець З.С. 19 грудня 1914 – 20 червня 1917 15
522 Пурчел Г.С. 13 березня 1909 – 02 серпня 1911 11
523 Пурчел Ф.Д. 03 травня 1915 – 07 березня 1916 8
524 Пятницький Д.М. 07 травня 1911 – 23 березня 1912 12
525 Райх С.М. 13 жовтня 1910 – 01 березня 1912 37
526 Райхер Х.В. 08 жовтня 1910 – 27 червня 1912 13
527 Раренко В.В. 08 травня 1909 – 13 червня 1913 119
528 Расторгуєв О.К. 07 жовтня 1913 – 24 липня 1914 13
529 Рацибожинський І.Ф. 16 листопада 1910 – 30 червня 1912 82
530 Рихарт Ф.В. 28 липня – 1903 – 12 січня 1905 12
531 Робу І.І. 26 травня 1911 – 08 квітня 1916 7
532 Рогов О.С. 19 листопада 1916 – 11 січня 1917 11
533 Ройтенберг М.-Б. Ш.-Л. 03 лютого 1914 – 28 серпня 1918 16
534 Савченко П.О. 25 липня 1914 – 05 січня 1916 9
535 Самохін І.Я. 20 травня – 12 жовтня 1915 7
536 Свєжинцев С.А. 21 липня 1915 6
537 Семикін М.М. 04-06 вересня 1905 6
538 Сердюков С.І. 30 червня 1909 1
539 Сеу В.К. 16 лютого 1907 – 28 грудня 1911 28
540 Силютин Д.С. 02 серпня – 13 вересня 1914 9
541 Сипко Є.І. 07 грудня 1909 – 16 травня 1911 9
542 Сироід І.П. 07 травня 1911 – 02 квітня 1913 9
543 Сироід І.П. 16 квітня – 26 квітня 1911 6
544 Сироткін В.М. 10 грудня – 1904 – 12 серпня 1905 11
545 Скржибальський І.С. 31січня 1908 – 07 серпня 1911 9
546 Смусь Г.Г. 03 липня 1915 – 18 жовтня 1917 37
547 Соколовський А.Ф. 28 липня 1907 – 15 листопада 1910 7
548 Сомкін П.П. 02 квітня – 23 травня 1916 7
549 Справцов І.Г. 09 жовтня 1906 – 11 жовтня 1907 14
550 Стамотакі В.С. 02 серпня 1914 – 26 травня 1916 9
551 Степун С.П. 21 липня 1916 – 15 травня 1917 24
552 Сторчеус І.І. 07 листопада 1910
5 березня 1913
29
553 Стрелюк Л.В. 04 вересня – 27 листопада 1905 10
554 Стрелюченко М.Ф. 12 вересня – 07 жовтня 1916 11
555 Стукотін С.А. 25 квітня – 16 грудня 1916 6
556 Сувар Гасан-огли 25 вересня 1913 – 04 серпня 1918 25
557 Супрунов В.Т. 08 квітня 1911 – 27 травня 1916 7
558 Сурду П.М. 21 вересня 1910 – 16 грудня 1914 74
559 Сухий М.-К. А.-Г. 04 березня 1907 – 18 червня 1910 6
560 Талпарарь І.С. (він же Д’ячишин) 19 грудня 1914 – 17 березня 1917 13
561 Тапешкін І.М. 07 травня 1905 – 24 березня 1908 6
562 Тарасов В.Є. 28 жовтня 1912 – 13 лютого 1915 15
563 Тетерев Г.І. (він же Сергеєв Є.С.) 17 жовтня 1913 – 30 грудня 1914 68
564 Тихий І.І. 29 грудня – 1904 – 18 січня 1905 3
565 Ткаченко І.П. 02 серпня 1914 – 15 березня 1915 10
566 Ткачук Н.І. 14 лютого 1907 – 14 лютого 1911 8
567 Тобіас І.І. 23 жовтня 1915 – 12 січня 1917 5
568 Тодоренко Т.М. 19 травня 1908 – 20 червня 1910 13
569 Токтарев О.А. 02 квітня – 24 вересня 1916 13
570 Туголуков І.В. 14 січня – 19 квітня 1916 6
571 Унгурян Г.Г. 07 березня 1909 – 05 березня 1913 16
572 Уширович С.Ц. 09-25 квітня 1909 9
573 Фадєєв І.О. 26 листопада 1908 – 20 липня 1911 6
574 Федоров А.Г. 11 грудня 1908
5 березня 1911
8
575 Федоров І.Ф. 15 травня 1909 2
576 Федоров С.Г. 12 листопада 1909 – 11 липня 1911 9
577 Федчук А.А. (він же Федорчук) 04 травня – 04 червня 1905 6
578 Фінкельштейн С.І. 07 травня 1911 – 20 жовтня 1914 21
579 Фокша Д.Г. 21 березня 1909 – 09 грудня 1911 10
580 Франчек О.М. 08 лютого 1908 – 16 березня 1910 7
581 Фрік Ф.Я. 13 жовтня 1912 – 26 січня 1913 12
582 Хабиб Атакиши -огли 24 травня 1915 – 24 червня 1916 12
583 Хабрат В.К. 17 вересня 1912 – 10 жовтня 1918 19
584 Ханджис Г.Д. 05 липня 1916 – 17 березня 1917 22
585 Хасанов Н.Х. 26 квітня – 23 вересня 1905 5
586 Хорт Ф.І. (він же Глушанок) 06 жовтня – 27 серпня 1908 10
587 Хохонашвілі Д.П. 16 серпня 1913 – 26 січня 1916 12
588 Хусанбаєв Турабай 27 червня 1911 – 25 лютого 1913 5
589 Хутов Ц.О. 11 липня 1915 – 01 червня 1916 7
590 Цагурія С.О. 30 листопада – 1904 – 03 січня 1905 4
591 Целінський П.Г. 25 квітня – 16 грудня 1916 7
592 Ционія З.С. 02 вересня 1910 – 21 липня 1912 24
593 Цуркан Д.Х. 24 лютого 1910 – 12 травня 1911 10
594 ЧадришвіліЗ.І. 01 квітня 1911 – 23 квітня 1916 9
595 Чарнецький Т.А. 04 квітня 1907 – 30 грудня 1912 14
596 Чачава Н.О. 29 липня 1913 – 29 січня 1916 10
597 Чередниченко С.А. (він же Чередник) 09 листопада 1915 – 26 травня 1916 10
598 Черномизий А.Й. (він же Черномизов) 27 січня – 24 вересня 1916 21
599 Чубайчук Я.А. 11 березня 1909 – 15 вересня 1911 8
600 Чумаченко Д.П. (він же Оленич) 24 березня – 15 квітня 1910 8
601 Чунихін К.І. 05 грудня 1913 – 19 вересня 1918 37
602 Шамаль М.О. 24 вересня 1907 3
603 Шевченко М.Є. 27 травня – 14 жовтня 1915 6
604 Шепелюк Г.І. 07 червня – 1904 – 09 липня 1905 5
605 Шерстюков М.Й. жовтень 1905 – 03 січня 1906 4
606 Шлайфштейн У.Г. 09 листопада 1911 – 15 лютого 1913 16
607 Шпилевський І.І. 20 жовтня 1909 – 24 вересня 1911 23
608 Штейнберг І.М. 24 грудня 1909 – 17 жовтня 1910 36
609 Штефан І.С. 03 червня 1911 – 18 березня 1913 10
610 Шуляченко Г.К. 01 квітня – 03 червня 1912 5
611 Щелинського О.К. 17 травня – 04 жовтня 1911 12
612 Щербина Ф.Г. 05 вересня – 18 жовтня 1916 7
613 Юрченко Ф.З. (він же Захарович) 07 листопада 1908 – 12 травня 1911 10
614 Обкладинки особових справ арештантів за 1904-1915 роки 18
615 Архівний опис справ постійного зберігання № 2 фонду № 251 за 1901-1919 роки 34

До опису внесено 615 (шістсот п’ятнадцять) справ з № 1 по № 615.

Перероблення опису здійснив головний спеціаліст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату В.В.Нечитайло
30.09.2013

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 17.10.2014 № 11

Перевідна таблиця номерів справ

Новий № справи Старий № справи
1 147
2 129
3 151
4 137
5 – вибула
6 7
7 148
8 6
9 9
10 146
11 157
12 13
13 172
14 11
15 159
16 14
17 134
18 10
19 139
20 166
21 15
22 16
23 12
24 17
25 19
26 128
27 145
28 168
29 18
30 27
31 25
32 24
33 21
34 22
35 28
36 33
37 29
38 26
39 153
40 36
41 35
42 31
43 77
44 78
45 80
46 171
47 38
48 43
49 156
50 32
51 52
52 61
53 170
54 127
55 79
56 65
57 42
58 56
59 53
60 50
61 51
62 152
63 59
64 54
65 154
66 130
67 161
68 55
69 87
70 66
71 58
72 64
73 163
74 169
75 165
76 124
77 67
78 82
79 158
80 140
81 162
82 41
83 81
84 60
85 143
86 57
87 83
88 72
89 49
90 62
91 47
92 73
93 30
94 74
95 45
96 86
97 37
98 75
99 71
100 76
101 63
102 46
103 68
104 69
105 70
106 48
107 92
108 149
109 90
110 125
111 135
112 144
113 122
114 40
115 39
116 85
117 91
118 88
119 20
120 93
121 94
122 96
123 100
124 138
125 95
126 160
127 142
128 97
129 136
130 106
131 141
132 123
133 102
134 167
135 131
136 155
137 105
138 99
139 101
140 110
141 104
142 111
143 107
144 108
145 117
146 112
147 114
148 103
149 115
150 116
151 113
152 109
153 118
154 120
155 133
156 150
157 126
158 132
159 119
160 84
161 173
162 174
163 175
164 176
165 177
166 178
167 179
168 180
169 181
170 356
171 182
172 183
173 184
174 185
175 186
176 187
177 188
178 582
179 189
180 190
181 191
182 192
183 193
184 194
185 195
186 196
187 197
188 198
189 199
190 200
191 202
192 203
193 204
194 205
194а 209
195 206
196 207
197 208
198 214
199 215
200 216
201 217
202 219
203 218
204 220
205 221
206 222
207 224
208 201
209 225
210 226
211 227
212 228
213 229
214 230
215 231
216 223
217 232
218 233
219 234
220 210
221 211
222 212
223 213
224 247
225 235
226 236
227 237
228 238
229 239
230 240
231 248
232 241
233 242
234 245
235 246
236 243
237 244
238 249
239 250
240 251
241 252
242 253
243 254
244 255
245 256
246 257
247 258
248 259
249 260
250 262
251 263
252 284
253 264
254 265
255 34
256 266
257 267
258 268
259 269
260 270
261 271
262 272
263 273
264 261
265 274
266 275
267 276
268 277
269 278
270 279
271 280
272 281
273 282
274 283
275 285
276 286
277 287
278 288
279 289
280 290
281 291
282 292
283 293
284 294
285 295
286 296
287 297
288 298
289 299
290 300
291 301
292 302
293 303
294 304
295 305
296 306
297 307
298 308
299 309
300 310
301 311
302 312
303 313
304 314
305 403
306 315
307 316
308 317
309 318
310 319
311 320
312 321
313 322
314 323
315 324
316 325
317 326
318 328
319 329
320 330
321 331
322 332
323 333
324 334
325 335
326 337
327 338
328 339
329 340
330 341
331 342
332 343
333 344
334 345
335 346
336 347
337 348
338 349
339 350
340 351
341 352
342 353
343 377
344 354
345 355
346 358
347 359
348 483
349 357
350 360
351 361
352 362
353 423
354 363
355 365
356 366
357 367
358 368
359 369
360 370
361 371
362 372
363 373
364 374
365 378
366 379
367 380
368 381
369 382
370 375
371 376
372 383
373 384
374 385
375 386
376 387
377 388
378 389
379 391
380 392
381 393
382 394
383 395
384 396
385 397
386 398
387 399
388 400
389 364
390 401
391 402
392 – вибула
393 – вибула
394 404
395 405
396 406
397 407
398 408
399 409
400 410
401 411
402 413
403 414
404 – об’єднана зі справою № 403
405 412
406 415
407 429
408 416
409 430
410 417
411 418
412 336
413 419
414 420
415 421
416 422
417 424
418 425
419 426
420 427
421 428
422 431
423 445
424 432
425 433
426 434
427 436
428 437
429 438
430 439
431 440
432 441
433 442
434 435
435 444
436 390
437 447
438 446
439 448
440 449
441 443
442 450
443 451
444 452
445 453
446 454
447 455
448 456
449 457
450 458
451 461
452 462
453 463
454 459
455 460
456 464
457 465
458 467
459 466
460 472
461 469
462 473
463 470
464 471
465 474
466 475
467 476
468 477
469 478
470 479
471 480
472 468
473 481
474 482
475 484
476 485
477 486
478 487
479 488
480 489
481 490
482 491
483 492
484 493
485 494
486 495
487 496
488 497
489 498
490 499
491 503
492 504
493 500
494 501
495 502
496 505
497 506
498 507
499 508
500 509
501 510
502 511
503 512
504 513
505 514
506 515
507 516
508 517
509 518
510 519
511 520
512 522
513 523
514 524
515 525
516 526
517 527
518 528
519 529
520 530
521 531
522 532
523 533
524 534
525 535
526 536
527 539
528 537
529 538
530 540
531 541
532 542
533 544
534 545
535 546
536 547
538 164
539 549
540 550
541 521
542 551
543 552
544 553
545 554
546 555
547 557
548 556
549 558
550 559
551 561
552 564
553 563
554 566
555 565
556 567
557 568
558 569
559 560
560 570
561 571
562 572
563 573
564 574
565 575
566 576
567 577
568 578
569 579
570 580
571 581
572 583
573 584
574 585
575 586
576-об’єднана зі справою № 575
577 587
578 588
537 548
580 590
581 591
582 592
583 593
584 594
585 595
586 596
587 597
588 598
589-об’єднана зі справою № 588
590 599
591 600
592 601
593 602
594 603
595 604
596 605
597 606
598 607
599 608
579 589
600 609
601 610
602 611
603 612
604 327
605 613
606 8
607 3
608 89
609 1
610 4
611 614
612 23
613 2
614 98
615 44
616 121
617 5
618 562
619 543

В опису пронумеровано 90 (дев’яносто) аркушів.

Головний спеціаліст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату В.В.Нечитайло
30.09.2014