Фонд № 250 / Опис № 6

Науково-довідковий апарат
Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


За реєстром № 412
Державний архів Миколаївської області
Головне тюремне управління Міністерства юстиції
Миколаївська каторжна тюрма № 2
м. Миколаїв
Херсонського повіту
Херсонської губернії

Фонд № 250
Опис № 6
справ постійного зберігання

1919-1920

Миколаївська каторжна тюрма № 2 ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
Наталія КОЛЕСНИК
30.10.2023 р.

Фонд № 250
Опис № 6
справ постійного зберігання
за 1919-1920 роки

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів Примітка
Особові справи в’язнів
1 Анкудович Олександр Францович (Анкудович Александр Францевич) (у справі є відомості про інших осіб) 12-29 серпня 1919 3
2 Архипович Віктор Михайлович (Архипович Виктор Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб) 13-30 вересня 1919 9
3 Аралін Борис Миколайович (Аралин Борис Николаевич) 20 жовтня – 27 листопада 1919 22
4 Атконіс Леонтій Йосифович (Атконис Леонтий Иосифович) (у справі є відомості про інших осіб) 07 вересня – 22 грудня 1919 12
5 Альбова Єфросинія Василівна (Альбова Ефросиния Васильевна) 25 серпня 1919 1
6 Айзерлян Сруль Волькович (Айзерлян Сруль Волькович) (у справі є відомості про інших осіб) 03-23 грудня 1919 4
7 Айзенберг Перець Лейбович (Айзенберг Перец Лейбович) (у справі є відомості про інших осіб) 13 листопада – 23 грудня 1919 13
8 Аптекарев Борис Семенович (Аптекарев Борис Семенович) 30 серпня – 28 жовтня 1919 17
9 Алешко Володимир Данилович (Алешко Владимир Данилович) 21 жовтня 19 грудня 1919 5
10 Абрамсон Григорій Соломонович (Абрамсон Григорий Соломонович) 30 листопада 12 грудня 1919 9
11 Альбов Харлампій Якович (Альбов Харлампий Яковлевич) (у справі є відомості про інших осіб) 25 серпня 15 листопада 1919 10
12 Андреєва Ольга Дмитрівна (Андреева Ольга Дмитриевна), (у справі є відомості про інших осіб) 17 вересня
23 листопада 1919
10
13 Алейников [Олейников] Микола Григорович (Алейников [Олейников] Николай Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 26 грудня 1919 3
14 Акімов Михайло Костянтинович (Акимов Михаил Константинович) 25 серпня
07 грудня 1919
20
15 Афонін Кирило Миколайович (Афонин Кирилл Николаевич) (у справі є відомості про інших осіб) 30 вересня
28 листопада 1919
16
16 Абрамсон Григорій Ісаакович (Абрамсон Григорий Исаакович) 26 листопада 19 грудня 1919 5
17 Абрамович Михайло Ісаакович (Абрамович Михаил Исаакович) (у справі є відомості про інших осіб) 16-19 грудня 1919 15
18 Антипов Микола Миколайович (Антипов Николай Николаевич) 03-05 листопада 1919 11
19 Алешко Володимир Данилович (Алешко Владимир Данилович) (у справі є відомості про інших осіб) 05 вересня
03 жовтня 1919
7
20 Аунін Іван Якович (Аунин Иван Яковлевич) 16 жовтня
07 листопада 1919
3
21 Асушкін Семен Аронович (Асушкин Семен Аронович) 19 жовтня 1919 1
22 Бельсон Фрідріх Кришевич (Бельсон Фридрих Кришевич) 19 жовтня 1919 6
23 Блейз Товій Рудольфович (Блейз Товий Рудольфович) 22 вересня 1919 1
24 Блейз Володмир Рудольфович (Блейз Владимир Рудольфович) 02 вересня 1919 1
25 Борисенко Борис Васильович (Борисенко Борис Васильевич) 19 жовтня 1919 1
26 Бондаренко [Бондарчук] Соломон Абрамович (Бондаренко [Бондарчук] Соломон Абрамович 10-24 грудня 1919 3
27 Бунюс Маргарита Петрівна (Бунюс Маргарита Петровна) 15 вересня 16 грудня 1919 26
28 Бальсіс Костянтин Йосифович (Бальсис Константин Иосифович) 22 серпня
26 листопада 1919
14
29 Бендер Євген Миколайович (Бендер Евгений Николаевич) 21 серпня
25 листопада 1919
2
30 Бурмістров Петро Тимофійович (Бурмистров Петро Тимофеевич) 19 серпня 1919 1
31 Курбет Іван (Курбет Иван) (у справі є відомості про інших осіб) 13 серпня
08 грудня 1919
10
32 Бірюков Олексій Савелійович (Бирюков Алексей Савельевич)
(у справі є відомості про інших осіб)
15 серпня
09 вересня 1919
10
33 Білик Шоель Йосифович (Билик Шоэль Иосифович) 30 вересня
24 грудня 1919
13
34 Богданов Микола Іванович (Богданов Николай Иванович) 14 вересня
24 вересня 1919
18
35 Бєлий Олександр Миколайович (Белый Александр Николаевич) 17 жовтня
24 грудня 1919
19
36 Буряк Андріан Степанович (Буряк Андриан Степанович)
(у справі є відомості про інших осіб)
26 жовтня
24 грудня 1919
13
37 Бенщенко Михайло Павлович (Бенщенко Михаил Павлович) 22 вересня 17 грудня 1919 11
38 Бринюк Петро Леонтійович (Бринюк Петр Леонтьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 01 вересня
23 грудня 1919
14
39 Брейцерман Володимир Олександрович (Брейцерман Владимир Александрович) (у справі є відомості про інших осіб) 21 листопада 24 грудня 1919 13
40 Бєлоус Петро Степанович (Белоус Петр Степанович) 21 вересня
25 грудня 1919
6
41 Баран Яків Симхович (Баран Яков Симхович) 08 вересня
28 листопада 1919
14
42 Баєвська Клавдія Борисівна (Баєвская Клавдия Борисовна) 08 вересня
27 жовтня 1919
5
43 Бабичев Тихон Єгорович (Бабичев Тихон Егорович) 26 серпня 16 вересня 1919 7
44 Бегак Михайло Володимирович (Бегак Михаил Владимирович) (у справі є відомості про інших осіб) 16-19 жовтня 1919 4
45 Бланк Ієронім Ієронімович (Бланк Иероним Иеронимович) 05 вересня
28 грудня 1919
18
46 Базиченко Василь Іванович (Базыченко Василий Иванович) 11 жовтня
06 грудня 1919
10
47 Баглай Григорій Вікторович (Баглай Григорий Викторович) 05 листопада
24 грудня 1919
16
48 Безуглий Георгій Іларіонович (Безуглый Георгий Иларионович) 01-03 вересня 1919 3
49 Васильєв Іван Трохимович (Васильев Иван Трофимович) (у справі є відомості про інших осіб) 15 жовтня
07 листопада 1919
5
50 Величко Іван Михайлович (Величко Иван Михайлович) 31 жовтня
07 листопада 1919
5
51 Васильєв Микола Антонович (Васильев Николай Антонович) 06 вересня
09 жовтня 1919
9
52 Вальт Катерина Михайлівна (Вальт Екатерина Михайловна) 20 вересня
02 жовтня 1919
7
53 Вдовенко-Муратов-Зеленов Віктор Михайлович (Вдовенко-Муратов-Зеленов Виктор Михайлович) 05 вересня 19 грудня 1919 20
54 Волошин Мойсей Соломонович (Волошин Моисей Соломонович) 22 вересня
24 жовтня 1919
6
55 Валішенський Олександр Степанович (Валишенский Александр Степанович) (у справі є відомості про інших осіб) 07 жовтня
24 грудня 1919
20
56 Варшавер Борис Юхимович (Варшавер Борис Ефимович) 10 жовтня 14 листопада 1919 13
57 Вітвицький Віталій Миколайович (Витвицкий Виталий Николаевич) 24 серпня 11 вересня 1919 2
58 Вітвицький Борис Миколайович (Витвицкий Борис Николаевич) (у справі є відомості про інших осіб) 24 серпня 18 вересня 1919 11
59 Волков Федір Пилипович (Волков Федор Филиппович) (у справі є відомості про інших осіб) 10-23 грудня 1919 5
60 Волинський Лев Антонович (Волынский Лев Антонович) 11-14 листопада 1919 4
61 Волуцький Ілля Миколайович (Волуцкий Илья Николаевич) 15 жовтня
07 листопада 1919
2
62 Вострухін Олексій Іванович (Вострухин Алексей Иванович) 26 жовтня
22 листопада 1919
11
63 Вер [Бер] Адольф Карпович (Вер [Бер] Адольф Карпович) 27 вересня
08 листопада 1919
12
64 Важливцев Олександр Григорович (Важливцев Александр Григорьевич) 01 жовтня
28 грудня 1919
18
65 Воронков Микита (Воронков Никита) 12-15 серпня 1919 3
66 Меламед Мотель Мойшевич (Меламед Мотель Мойшевич) (у справі є відомості про інших осіб) 09 серпня 1919 2
67 Гуфельд [Пенорська] Роза Йосифівна (Гуфельд [Пенорская] Роза Иосифовна) (у справі є відомості про інших осіб) 21 серпня
07 листопада 1919
6
68 Грабовський Броніслав Вікентійович (Грабовский Бронислав Викентьевич) 24 жовтня
08 грудня 1919
12
69 Гуркін Петро Олександрович (Гуркин Петр Александрович) 24 жовтня 16 листопада 1919 10
70 Генесик Ісаак Йосифович (Генесик Исаак Иосифович) 13 жовтня
23 листопада 1919
11
71 Григоренко Деонісій Федорович (Григоренко Дионисий Федорович) 24 вересня
23 листопада 1919
17
72 Гриншпуд Леонід Григорович (Гриншпуд Леонид Григорьевич) 27 вересня
24 грудня 1919
6
73 Грабиненко Феодосія Дмитрівна (Грабиненко Феодосия Дмитриевна), (у справі є відомості про інших осіб) 27 вересня
01 жовтня 1919
5
74 Гельфельштейн Герш Хаїм Лейбович (Гельфельштейн Герш Хаим Лейбович) 23 жовтня 19 листопада 1919 8
75 Гірич Василь Петрович (Гирич Василий Петрович) (у справі є відомості про інших осіб) 26 серпня
27 вересня 1919
8
76 Гриліхес Яків Мойсейович (Грилихес Яков Моисеевич) 20 вересня
21 листопада 1919
4
77 Гольберт Адольф Мойсейович (Гольберт Адольф Моисеевич) 08 вересня 14 листопада 1919 6
78 Григорович Анатолій Павлович (Григорович Анатолий Павлович) 10-26 листопада 1919 8
79 Губей Микола Феофанович (Губей Николай Феофанович) (у справі є відомості про інших осіб) 20 серпня
06 вересня 1919
4
80 Горєлов Максим Михайлович (Горелов Максим Михайлович) 24 вересня
07 листопада 1919
5
81 Глейзер Микола Арнольдович (Глейзер Николай Арнольдович) (у справі є відомості про інших осіб) 24-28 серпня 1919 4
82 Гольберг Мойсей Лейбович (Гольберг Моисей Лейбович) 16 вересня
21 жовтня 1919
7
83 Гавриленко Порфирій Дем’янович (Гавриленко Порфирий Демьянович) 25 серпня 1919 1
84 Голота Порфирій Григорович (Голота Порфирий Григорьевич) 26 серпня
23 грудня 1919
8
85 Горєлов Максим Михайлович (Горелов Максим Михайлович) 06 листопада
24 грудня 1919
14
86 Денисов Олександр Олександрович (Денисов Александр Александрович) 13-23 грудня 1919 6
87 Данилов Олексій Макарович (Данилов Алексей Макарович) 19 грудня 1919 1
88 Діденко Тимофій Тимофійович (Диденко Тимофей Тимофеевич) 25 листопада 23 грудня 1919 12
89 Дубінін Іван Євграфович (Дубинин Иван Евграфович) 04 листопада 21 грудня 1919 9
90 Добровольський Андрій Михайлович (Добровольський Андрей Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб) 18 жовтня
09 листопада 1919
8
91 Данилевський Михайло Андрійович (Данилевский Михаил Андреевич) (у справі є відомості про інших осіб) 07-25 грудня 1919 30
92 Десятник Йосиф Мелахович (Десятник Иосиф Малахович) 03 серпня 1919 1
93 Дудченко Олексій Іванович (Дудченко Алексей Иванович) (у справі є відомості про інших осіб) 29 серпня
08 жовтня 1919
3
94 Дрибан Лейбер Гершнісінович (Дрибан Лейбер Гершнисинович) 16 жовтня 14 листопада 1919 7
95 Делеві Мордух Шлемович (Делеви Мордух Шлемович) 14 вересня 18 жовтня 1919 2
96 Долженко Федір Миронович (Долженко Федор Миронович) (у справі є відомості про інших осіб) 24 серпня
23 грудня 1919
5
97 Дьяченко Павло Никифорович (Дьяченко Павел Никифорович) 10 жовтня
23 листопада 1919
11
98 Дєдухов Афанасій Григорович (Дедухов Афанасий Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 24 вересня
06 жовтня 1919
4
99 Дудка Прохор Федорович (Дудка Прохор Федорович) 13 вересня
24 жовтня 1919
20
100 Дашкевич Михайло Михайлович (Дашкевич Михаил Михайлович) 01 вересня
24 грудня 1919
3
101 Диба Лука Лукич (Дыба Лука Лукич) 08-20 вересня 1919 2
102 Дурмашкін Тевель Вульфович (Дурмашкин Тевель Вульфович) 11-20 грудня 1919 2
103 Дашкевич Михайло (Дашкевич Михаил) (у справі є відомості про інших осіб) 01 вересня
24 грудня 1919
25
104 Долженко Семен Михайлович (Долженко Семен Михайлович) 31 жовтня
02 грудня 1919
11
105 Дишліс Нухім Шмулевич (Дышлис Нухим Шмулевич) (у справі є відомості про інших осіб) 17 вересня
05 листопада 1919
7
106 Домбровський Борис Ігнатович (Домбровский Борис Игнатьевич) 25 жовтня
07 листопада 1919
2
107 Долгополов Віктор Михайлович (Долгополов Виктор Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб) 02-07 листопада 1919 2
108 Дахно Микита Кузьмич (Дахно Никита Кузьмич) 19 жовтня 1919 1
109 Ємельянов [Мілюков] Микола Григорович (Емельянов [Милюков] Николай Григорьевич) 10 жовтня
22 грудня 1919
19
110 Євграфов Іван Максимович (Евграфов Иван Максимович) 27 серпня
08 листопада 1919
3
111 Єлісєєв Дмитро Андрійович (Елисеев Дмитрий Андреевич) 14-15 серпня 1919 5
112 Єфімов Георгій Григорович (Ефимов Георгий Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 25 серпня
09 вересня 1919
4
113 Жигалкін Василь Мартинович (Жигалкин Василий Мартынович) 27 вересня
23 грудня 1919
8
114 Зарицький Михайло Осипович (Зарицкий Михаил Осипович) (у справі є відомості про інших осіб) 13 вересня
02 жовтня 1919
5
115 Злогобоков Яків Якович (Злогобоков Яков Яковлевич) 24-29 вересня 1919 2
116 Загорський Микола Антонович (Загорский Николай Антонович)
(у справі є відомості про інших осіб)
24 жовтня
22 грудня 1919
24
117 Замков Яків Якович (Замков Яков Яковлевич) (у справі є відомості про інших осіб) 11 жовтня 16 грудня 1919 21
118 Зайндельфельд Михайло Онисимович (Зайндельфельд Михаил Анисимович) 17 листопада
24 грудня 1919
11
119 Золотухін Володимир Сергійович (Золотухин Владимир Сергеевич) (у справі є відомості про інших осіб) 19 серпня
01 вересня 1919
3
120 Зелінський Тимофій Михайлович (Зелинский Тимофей Михайлович) 20 серпня 13 листопада 1919 13
121 Звєрєв Михайло Володимирович (Зверев Михаил Владимирович) (у справі є відомості про інших осіб) 07 вересня 16 грудня 1919 25
122 Завадський Дмитро Якович (Завадский Дмитрий Яковлевич) 19 жовтня 1919 1
123 Заярський Антон Петрович (Заярский Антон Петрович) 13 листопада 24 грудня 1919 6
124 Золотарьова Устина Яківна (Золотарьова Иустина Яковлевна) 21 вересня
05 листопада 1919
5
125 Істрат Іван Андрійович (Истрат Иван Андреевич) (у справі є відомості про інших осіб) 05 жовтня
03 грудня 1919
8
126 Іванов Захарій Микитович (Иванов Захарий Никитович) (у справі є відомості про інших осіб) 13-23 грудня 1919 5
127 Іванов Пантелій Васильович (Иванов Пантелей Васильевич) 04-23 грудня 1919 8
128 Іванов Семен Федосович (Иванов Семен Федосович) (у справі є відомості про інших осіб) 29 серпня
08 грудня 1919
10
129 Іллінський Михайло Павлович (Ильинский Михаил Павлович) 19 серпня
20 вересня 1919
2
130 Ізопольський Тадеуш Сигізмундович (Изопольский Тадеуш Зигизмундович) 29 серпня 18 вересня 1919 11
131 Іванов Пантелеймон Васильович (Иванов Пантелеймон Васильевич) 10 жовтня 16 грудня 1919 14
132 Інсбург Єшуа Аронович (Инсбург Ешуа Аронович) (у справі є відомості про інших осіб) 08 вересня
07 грудня 1919
17
133 Ісаков Матвій Федорович (Исаков Матвей Федорович) (у справі є відомості про інших осіб) 13 лютого
04 грудня 1919
20
134 Кочерижкін Омелян Миколайович (Кочерижкин Емельян Николаевич) (у справі є відомості про інших осіб) 24 червня
24 грудня 1919
21
135 Клейнер Беніамін Срулевич (Клейнер Бениамин Срулевич) 31 серпня
27 листопада 1919
12
136 Кравцов Данило Микитович (Кравцов Данила Никитович) (у справі є відомості про інших осіб) 03 жовтня
30 грудня 1919
4
137 Коваленко Кіндрат Іванович (Коваленко Кондрат Иванович) 07 жовтня
04 грудня 1919
17
138 Коцюба Зотик Володимирович (Коцюба Зотик Владимирович) 19 жовтня 1919 1
139 Кримкер Михайло Якович (Кримкер Михаил Яковлевич) (у справі є відомості про інших осіб) 12-25 жовтня 1919 17
140 Кирпиченко Дмитро Семенович (Кирпиченко Дмитрий Семенович) 27 вересня
27 грудня 1919
5
141 Криволапов Дмитро Васильович (Криволапов Дмитрий Васильевич) 17 серпня
08 вересня 1919
2
142 Дуні Мали Кулі-огли (Дуни Малы Кули-Оглы) 02-24 грудня 1919 4
143 Копилов Федір Олексійович (Копилов Федор Алексеевич) (у справі є відомості про інших осіб) 24 вересня
23 грудня 1919
23
144 Косаковський Іван Якович (Косаковский Иван Яковлевич) (у справі є відомості про інших осіб) 21 вересня 15 грудня 1919 20
145 Квятковський Ілля Іванович (Квятковский Илья Иванович) (у справі є відомості про інших осіб) 23 серпня 15 жовтня 1919 3
146 Києвський Яків Володимирович (Киевский Яков Владимирович) (у справі є відомості про інших осіб) 11-26 жовтня 1919 8
147 Кислян Іван Федорович (Кислян Иван Федорович) 12 серпня 17 жовтня 1919 7
148 Корнієнко Павло Миронович (Корниенко Павел Миронович) 11 вересня
23 грудня 1919
19
149 Кургузов Андрій Іванович (Кургузов Андрей Иванович) (у справі є відомості про інших осіб) 23 листопада
25 грудня 1919
25
150 Костяхін Дмитро Іванович (Костяхин Дмитрий Иванович) 29 серпня 11 жовтня 1919 4
151 Кузнєцов Микита Іванович (Кузнецов Никита Иванович) (у справі є відомості про інших осіб) 21 вересня 16 грудня 1919 28
152 Крапивний Матвій Андрійович (Крапивный Матвей Андреевич) (у справі є відомості про інших осіб) 29 серпня
30 листопада 1919
13
153 Кирилов Григорій Данилович (Кириллов Григорий Данилович) 29 серпня
24 грудня 1919
4
154 Краснощок Степан Єрофійович (Краснощек Степан Ерофеевич) (у справі є відомості про інших осіб) 29 серпня 10 жовтня 1919 7
155 Кульбачний Федір Кузьмич (Кульбачний Федор Кузьмич) 15 жовтня
06 грудня 1919
14
156 Кваш Рувім Герцович (Кваш Рувим Герцович) (у справі є відомості про інших осіб) 09 вересня 17 жовтня 1919 3
157 Кунич Данило Іванович (Кунич Данила Иванович) (у справі є відомості про інших осіб) 08 вересня
06 жовтня 1919
2
158 Кобліс Данило Кіндратович (Коблис Даниил Кондратьевич) 17 вересня
28 листопада 1919
15
159 Кравець Яків Пилипович (Кравец Яков Филиппович) 22 вересня 15 листопада 1919 8
160 Когановський Яків Давидович (Когановский Яков Давыдович) (у справі є відомості про інших осіб) 15 вересня 16 грудня 1919 24
161 Карташов Григорій Володимирович (Карташов Григорий Владимирович) (у справі є відомості про інших осіб) 31 серпня
02 листопада 1919
11
162 Котлярович Порфирій Федорович (Котлярович Порфирий Федорович) (у справі є відомості про інших осіб) 31 серпня
02 грудня 1919
6
163 Кубарев Сергій Олександрович (Кубарев Сергей Александрович) 21 жовтня 19 грудня 1919 7
164 Карпов Никанор Євдокимович (Карпов Никанор Евдокимович) (у справі є відомості про інших осіб) 31 листопада
23 грудня 1919
15
165 Косович Інокентій Сократович (Косович Инокентий Сократович) (у справі є відомості про інших осіб) 13 листопада 04 грудня 1919 18
166 Клименко Максим Герасимович (Клименко Максим Герасимович) (у справі є відомості про інших осіб) 19 жовтня 18 листопада 1919 17
167 Косой Зіновій Гершевич (Косой Зиновий Гершевич) 21 серпня
24 грудня 1919
20
168 Козачков Сергій Єгорович (Козачков Сергей Егорович) (у справі є відомості про інших осіб) 25-26 грудня 1919 2
169 Коваленко Іван Михайлович (Коваленко Иван Михайлович) 24 вересня 16 листопада 1919 7
170 Конюк Дмитро Дмитрович (Конюк Дмитрий Дмитриевич) 25 серпня
29 жовтня 1919
5
171 Козанжи Кирило Семенович (Козанжи Кирилл Семенович) 21 серпня 1919 1
172 Козанжи Іван Степанович (Козанжи Иван Степанович) 21 серпня
28 листопада 1919
5
173 Кушталов Олександр Іванович (Кушталов Александр Иванович) (у справі є відомості про інших осіб) 13-30 серпня 1919 8
174 Круль Бенціон Аронович (Круль Бенцион Аронович) (у справі є відомості про інших осіб) 16-24 грудня 1919 4
175 Ковальов Никифор Трохимович (Ковалев Никифор Трофимович) (у справі є відомості про інших осіб) 18 листопада 15 грудня 1919 7
176 Крістман Франц Валентинович (Кристман Франц Валентинович) 06 жовтня 14 грудня 1919 16
177 Карауш Олександр Олексійович (Карауш Александр Алексеевич) 29 серпня
24 жовтня 1919
6
178 Косовський Давид Соломонович (Косовский Давид Соломонович) 22 вересня
07 листопада 1919
2
179 Лопатников Іван Сафронович (Лопатников Иван Сафронович) (у справі є відомості про інших осіб) 23 жовтня 16 листопада 1919 14
180 Липницький Іван Аркадійович (Липницкий Иван Аркадьевич) 16-29 жовтня 1919 6
181 Лисевич Леонід Федорович (Лисевич Леонид Федорович) 13 жовтня
23 листопада 1919
9
182 Лебеденко Олексій Іванович (Лебеденко Алексей Иванович) 29 серпня
05 грудня 1919
7
183 Лєсовой Кузьма Макарович (Лесовой Кузьма Макарович) (у справі є відомості про інших осіб) 22 вересня
06 жовтня 1919
4
184 Льогкий Тихон Васильович (Легкий Тихон Васильевич) 21 вересня
01 грудня 1919
11
185 Липницька Марія Михайлівна (Липницкая Мария Михайловна) 13 вересня 15 листопада 1919 6
186 Любовський Ісак Хаймович (Любовский Исак Хаймович) 24 вересня
31 жовтня 1919
5
187 Лев Іван Герасимович (Лев Иван Герасимович) 24 вересня
22 жовтня 1919
8
188 Ласков Василь Григорович (Ласков Василий Григорьевич) 06-11 грудня 1919 5
189 Ліфельд Феофан Едуардович (Лифельд Феофан Эдуардович) (у справі є відомості про інших осіб) 25 жовтня 15 грудня 1919 13
190 Лавринович Олександр Іванович (Лавринович Александр Иванович) 17 серпня 16 грудня 1919 13
191 Липинський Антон Йосифович (Липинский Антон Иосифович) 16 жовтня 14 листопада 1919 4
192 Лац Ліба Андріївна (Лац Либа Андреевна) 19 жовтня 1919 1
192а Могила Олександр Трохимович (Могила Александр Трофимович) 05-19 листопада 1919 2
193 Могила Іван Трохимович (Могила Иван Тофимович) 15 жовтня
07 листопада 1919
3
194 Музиченко Петро Петрович (Музыченко Петр Петрович) 10 жовтня
27 грудня 1919
3
195 Музиченко Валентин Петрович (Музыченко Валентин Петрович) 10-23 грудня 1919 3
196 Матвійчук Яким Тимофійович (Матвійчук Аким Тимофеевич) 19 жовтня 1919 1
197 Махновецький Соломон Михайлович (Махновецкий Соломон Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб) 03-26 грудня 1919 8
198 Малиш Микола Єфремович (Малыш Николай Ефремович) 02 листопада
22 грудня 1919
13
199 Матюхін Павло Іванович (Матюхин Павел Иванович) 13 грудня 11 жовтня 1919 4
200 Матвєєв Олексій Петрович (Матвеев Алексей Петрович) (у справі є відомості про інших осіб) 10 вересня
27 жовтня 1919
7
201 Мороз Петро Дмитрович (Мороз Петр Дмитриевич) (у справі є відомості про інших осіб) 22 серпня 14 грудня 1919 10
202 Малиновський Василь Якович (Малиновський Василий Яковлевич) 27 вересня
23 грудня 1919
10
203 Мамонов Олександр Олексійович (Мамонов Александр Алексеевич) 01 вересня 10 грудня 1919 7
204 Марін [Маркс] Фріц Францевич (Марин [Маркс] Фриц Францевич) 24 серпня
24 грудня 1919
6
205 Ментковський Леон Юзефович (Ментковский Леон Юзефович) (у справі є відомості про інших осіб) 17 жовтня 15 грудня 1919 13
206 Мойсенко Серафим Спиридонович (Мойсенко Серафим Спиридонович) 29 жовтня
30 листопада 1919
4
207 Мороз Прокопій Дмитрович (Мороз Прокофий Дмитриевич) (у справі є відомості про інших осіб) 24 серпня 14 грудня 1919 12
208 Максимов Петро Володимирович (Максимов Петр Владимирович) 21 серпня
08 вересня 1919
2
209 Мізернюк Павло Якович (Мизернюк Павел Яковлевич) 14 серпня
03 жовтня 1919
6
210 Мамихін Володимир Олександрович (Мамихин Владимир Александрович) 15 серпня 1919
31 січня 1920
21
211 Москвін [Москвич] Олександр Григорович (Москвин [Москвич] Александр Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 25-27 грудня 1919 12
212 Нікітін Федір Михайлович (Никитин Федор Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб) 25 серпня 11 грудня 1919 21
213 Мірошниченко Іван Миронович (Мирошниченко Иван Миронович) 19 жовтня
01 грудня 1919
11
214 Некрасов Феодосій Тихонович (Некрасов Феодосий Тихонович) 23 листопада 18 грудня 1919 13
215 Новиков Валеріан Гаврилович (Новиков Валериан Гаврилович) 26 серпня
07 вересня 1919
3
216 Никоненко Олександр Григорович (Никоненко Александр Григорьевич) 25 листопада 1919 4
217 Насеконник Лев Аронович (Насеконник Лев Аронович) (у справі є відомості про інших осіб) 10 листопада
24 грудня 1919
7
218 Ногайченко Григорій Васильович (Ногайченко Григорий Васильевич) 24 вересня
23 грудня 1919
16
219 Некрасов Пилип Дмитрович (Некрасов Филипп Дмитриевич) 03-20 грудня 1919 8
220 Островський Володимир Юдкович (Островский Владимир Юдкович) (у справі є відомості про інших осіб) 29 серпня 17 вересня 1919 4
221 Осадчук Михайло Михайлович (Осадчук Михаил Михайлович) 25 серпня
05 листопада 1919
10
222 Оатт Василь Георгійович (Оатт Василий Георгиевич) 31 серпня 1919 1
223 Оат Василь Георгійович (Оат Василий Георгиевич) 31 жовтня
22 листопада 1919
13
224 Онищук Хома Іванович (Онищук Фома Иванович) (в справі є відомості про інших осіб) 16-21 листопада 1919 6
225 Онищенко Ананій Єгорович (Онищенко Ананий Егорович) (у справі є відомості про інших осіб) 24 вересня
01 грудня 1919
13
226 Плоткін Йосиф Пінхусович (Плоткин Иосиф Пинхусович) (у справі є відомості про інших осіб) 15 серпня
31 жовтня 1919
7
227 Петриченко Павло Самійлович (Петриченко Павел Самойлович) (у справі є відомості про інших осіб) 19 серпня 19 грудня 1919 9
228 Піллер Борис Шмулевич (Пиллер Борис Шмулевич) (у справі є відомості про інших осіб) 24 серпня
23 грудня 1919
16
229 Плесан Григорій Федорович (Плесан Григорий Федорович) 19 жовтня 1919 1
230 Петровський Іван Михайлович (Петровский Иван Михайлович) 31 серпня 11 грудня 1919 22
231 Прилуцький Йосиф Абрамович (Прилуцкий Иосиф Абрамович) 21 жовтня 16 грудня 1919 2
232 Приндул Альберт Янович (Приндул Альберт Янович) 10 жовтня 1919 1
233 Павлов Харлампій Семенович (Павлов Харлампий Семенович) 24 серпня
08 листопада 1919
10
234 Пархоменко Михайло Іванович (Пархоменко Михаил Иванович) 05 вересня
24 грудня 1919
33
235 Пеніцин Павло Михайлович (Пеницин Павел Михайлович) 13 вересня 10 грудня 1919 21
236 Петров Іван Дмитрович (Петров Иван Дмитриевич) 03 вересня 16 грудня 1919 22
237 Пєтух Петро Афанасійович (Петух Петро Афанасьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 14 вересня
07 грудня 1919
21
238 Пузь Василь Іванович (Пузь Василий Иванович) (у справі є відомості про інших осіб) 19 грудня 1919 2
239 Поляков Петро Дмитрович (Поляков Петр Дмитриевич) (у справі є відомості про інших осіб) 21 листопада
31 грудня 1919
4
240 Проценко Петро Федорович (Проценко Петр Федорович) 23 листопада 10 грудня 1919 5
241 Пінчук Мойсей Карпович (Пинчук Моисей Карпович) 20 листопада 1919 3
242 Перлов Йосиф Наумович (Перлов Иосиф Наумович) 14-24 грудня 1919 3
243 Пентюхов Петро Андрійович (Пентюхов Петр Андреевич) 21-29 серпня 1919 2
244 Попов Леонід Іванович (Попов Леонид Иванович) (у справі є відомості про інших осіб) 10 жовтня 17 грудня 1919 14
245 Рахманович Аврам Пінхусович (Рахманович Авраам Пинхусович) 15-28 листопада 1919 4
246 Ровінський Рувім Абрамович (Ровинский Рувим Абрамович) (у справі є відомості про інших осіб) 25 серпня
24 грудня 1919
5
247 Рубанов Гдаль Ісайович (Рубанов Гдаль Исаевич) 24 вересня
28 жовтня 1919
5
248 Розенталь Олексій Гансович (Розенталь Алексей Гансович) 06 вересня 17 грудня 1919 19
249 Ровінский Микола Зіновійович (Ровинский Николай Зиновьевич) 01-13 вересня 1919 3
250 Розенталь Самійло Абрамович (Розенталь Самуил Абрамович) 11-18 серпня 1919 4
251 Рибаков Михайло Романович (Рыбаков Михаил Романович) 25 жовтня
24 грудня 1919
12
252 Рейдель Герш Бенціонович (Рейдель Герш Бенционович) 15-24 грудня 1919 3
253 Раутбарт Мордух Шмулевич (Раутбарт Мордух Шмулевич) 05-17 грудня 1919 8
254 Ривлін Аврам Савелійович (Рывлин Авраам Савельевич) (у справі є відомості про інших осіб) 21 серпня
21 грудня 1919
28
255 Старченко Георгій Іванович (Старченко Георгий Иванович) 01 листопада
24 грудня 1919
11
256 Сирмас Петро Петрович (Сырмас Петр Петрович) 16 жовтня
07 листопада 1919
2
257 Сиполь Михайло Генріхович (Сиполь Михаил Генрихович) 10 жовтня 1919 1
258 Свудман Жан Кришевич (Свудман Жан Крышевич) 19 жовтня 1919 1
259 Соколова Пауліна Самійлівна (Соколова Паулина Самойловна) 27 листопада
24 грудня 1919
9
260 Серебряков Костянтин Петрович (Серебряков Константин Петрович) (у справі є відомості про інших осіб) 13 жовтня 16 грудня 1919 8
261 Солощенко Володимир Семенович (Солощенко Владимир Семенович) 19 жовтня 19 грудня 1919 19
262 Сахаров Євген Миколайович (Сахаров Евгений Николаевич) 25 жовтня 17 грудня 1919 14
263 Сторчаєв Олександр Прокопович (Сторчаев Александр Прокофьевич) 24 вересня
20 жовтня 1919
2
264 Сиромяжський Олексій Степанович (Сыромяжский Алексей Степанович) 11 жовтня 14 листопада 1919 5
265 Степневський Василь Петрович (Степневский Василий Петрович) 20 вересня
08 жовтня 1919
8
266 Саввінов Олексій Никифорович (Саввинов Алексей Никифорович) (у справі є відомості про інших осіб) 13 вересня
29 листопада 1919
19
267 Сатановський Михайло Володимирович (Сатановский Михаил Владимирович) 29 серпня 16 листопада 1919 23
268 Сад Арон Мордухович (Сад Арон Мордухович) (у справі є відомості про інших осіб) 03 вересня 14 грудня 1919 24
269 Співак Веніамін Григорович (Спивак Вениамин Григорьевич) 20 вересня
28 листопада 1919
3
270 Співак Веніамін Григорович (Спивак Вениамин Григорьевич) 08 жовтня
09 грудня 1919
10
271 Субботін Максим Павлович (Субботин Максим Павлович) (у справі є відомості про інших осіб) 17 жовтня
23 грудня 1919
23
272 Стейсель Аврам Хаймович (Стейсель Авраам Хаймович) 22 вересня 1919 1
273 Сташило Григорій Іванович (Сташило Григорий Иванович) (у справі є відомості про інших осіб) 01-07 вересня 1919 3
274 Синиця Павло Діонисович (Синица Павло Дионисович) (у справі є відомості про інших осіб) 08 вересня 13 листопада 1919 12
275 Сад Ісаак Мордухович (Сад Ісаак Мордухович) (у справі є відомості про інших осіб) 08 вересня
23 листопада 1919
14
276 Синицин Микола Семенович (Синицин Николай Семенович) (у справі є відомості про інших осіб) 23 серпня 13 листопада 1919 6
277 Співаковський Ілля Ісаакович (Спиваковский Илья Исаакович) 20 вересня
26 жовтня 1919
5
278 Семенов Дмитро Миколайович (Семенов Дмитрий Николаевич) (у справі є відомості про інших осіб) 01 жовтня 18 грудня 1919 26
279 Сквирський Ілля Михайлович (Сквирский Илья Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб) 29 вересня
24 грудня 1919
9
280 Соляников Микола Іванович (Соляников Николай Иванович) 30 вересня
22 грудня 1919
10
281 Сладковський Костянтин Арсентійович (Сладковский Константин Арсентьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 13 серпня 1919 1
282 Солнишкін Костянтин Ігнатович (Солнышкин Константин Игнатьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 17 серпня
24 грудня 1919
9
283 Сенін Ілля Микитович (Сенин Илья Никитович) 27 серпня
24 грудня 1919
12
284 Соколенко Павло Ілліч (Соколенко Павел Ільич) (у справі є відомості про інших осіб) 18 серпня
23 грудня 1919
19
285 Сосна Микола Іванович (Сосна Николай Иванович) 30 серпня
05 вересня 1919
2
286 Сорочан Володимир Агафонович (Сорочан Владимир Агафонович) (у справі є відомості про інших осіб) 21 серпня 14 грудня 1919 23
287 Скуратенко Костянтин Андрійович (Скуратенко Константин Андреевич) 05-30 грудня 1919 4
288 Савранцева Ірина Микитівна (Савранцева Ирина Никитовна) (у справі є відомості про інших осіб) 22 серпня
24 грудня 1919
5
289 Самур Трохим Романович (Самур Трофим Романович) (у справі є відомості про інших осіб) 09 листопада 10 грудня 1919 8
290 Станкевич Михайло Осипович (Станкевич Михаил Осипович) (у справі є відомості про інших осіб) 22 серпня 13 листопада 1919 8
291 Турнер Іхій (Турнер Ихий) 12-25 серпня 1919 5
292 Тарнонська Клара Ізраїлівна (Тарнонская Клара Израилевна) (у справі є відомості про інших осіб) 02-36 вересня 1919 7
293 Тупікін Микола Осипович (Тупикин Николай Осипович) 01-26 листопада 1919 5
294 Тавровський Павло Якович (Тавровский Павел Яковлевич) 29 серпня
08 листопада 1919
16
295 Томазський Аврам Гутманович (Томазский Авраам Гутманович) 01 вересня 16 грудня 1919 23
296 Терентьєв Петро Максимович (Терентьев Петр Максимович) (у справі є відомості про інших осіб) 24 червня 14 вересня 1919 5
297 Туржанський Володимир Юліанович (Туржанский Владимир Юлианович) 29 серпня 14 вересня 1919 3
298 Трофімов Іван Григорович (Трофимов Иван Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 09 вересня 16 грудня 1919 24
299 Тепік Абрам Іцкович (Тепик Абрам Ицкович) (у справі є відомості про інших осіб) 06 вересня 10 листопада 1919 13
300 Тітієвський Шмуль Шулімович (Титиевский Шмуль Шулимович) 19 жовтня 1919 1
301 Тимошенко Федір Григорович (Тимошенко Федор Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 08 жовтня
20 грудня 1919
16
302 Устинов Іван Григорович (Устинов Иван Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 23-30 серпня 1919 4
303 Ушаков Георгій Олександрович (Ушаков Георгий Александрович) 12-19 серпня 1919 5
304 Уманський Семен Прокопович (Уманский Семен Прокофьевич) 20 вересня
30 листопада 1919
13
305 Усиков Володимир Антонович (Усиков Владимир Антонович) (у справі є відомості про інших осіб) 23-27 серпня 1919 5
306 Фрідріх Гетнер Соломонович (Фридрих Гетнер Соломонович) 29 серпня 18 вересня 1919 4
307 Фірсов Іван Федорович (Фирсов Иван Федорович) 29 серпня 17 вересня 1919 3
308 Фурар Авсей Шмульович (Фурар Авсей Шмулевич) 19 жовтня 1919 1
309 Фельдман Семен Лазарович (Фельдман Семен Лазаревич) 07-20 вересня 1919 4
310 Хік Мойсей Лейбович (Хик Моисей Лейбович) (у справі є відомості про інших осіб) 10 жовтня 14 грудня 1919 18
311 Хлопінський Микола Прохорович (Хлопинский Николай Прохорович) 10 жовтня
24 грудня 1919
12
312 Хохлов Тихон Михайлович (Хохлов Тихон Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб) 25 серпня
05 вересня 1919
4
313 Ханикова-Бойченко Марія Георгіївна (Ханикова-Бойченко Мария Георгиевна) (у справі є відомості про інших осіб) 20 жовтня 1919
20 березня 1920
17
314 Холодний-Холоп’єв Федір Андрійович (Холодный-Холопьев Федор Андреевич) 08-28 вересня 1919 4
315 Христенко Іван Гаврилович (Христенко Иван Гаврилович) 06 листопада 31 грудня 1919 8
315а Хржановський Павло Ананійович (Хржановский Павел Ананьевич) 19 жовтня 1919 1
316 Шенк Генріх Августович (Шенк Генрих Августович) 19 жовтня 1919 1
317 Шишканюк Микола Карпович (Шишканюк Николай Карпович) 26 серпня 16 грудня 1919 20
318 Штейнау Вячеслав Адольфович (Штейнау Вячеслав Адольфович) 22 жовтня 18 грудня 1919 12
319 Ципко Максим Григорович (Цыпко Максим Григорович) (у справі є відомості про інших осіб) 29 серпня
24 грудня 1919
10
320 Циганихін Микола Олексійович (Цыганихин Николай Алексеевич) 21-30 листопада 1919 4
321 Чернобаєв (Чернобаев) 25 серпня
06 вересня 1919
1
322 Чечин Іван Іванович (Чечин Иван Иванович) 19-22 серпня 1919 3
323 Чекарнак Юхим Ісидорович (Чекарнак Ефим Исидорович) (у справі є відомості про інших осіб) 15 жовтня 14 грудня 1919 16
324 Чепелик Тимофій Тимофійович (Чепелик Тимофей Тимофеевич) 16 жовтня
30 листопада 1919
10
325 Черневський Густав Адольфович (Черневский Густав Адольфович) (у справі є відомості про інших осіб) 17 жовтня
24 грудня 1919
7
326 Черкез Олександр Юхимиович (Черкез Александр Ефимович) 01-24 грудня 1919 3
327 Шляпников Іван Іванович (Шляпников Иван Иванович) (у справі є відомості про інших осіб) 22 вересня 16 листопада 1919 11
328 Шульгін Степан Олексійович (Шульгін Степан Алексеевич) 18 листопада 09 грудня 1919 6
329 Штерн Герш Гершевич (Штерн Герш Гершевич) (у справі є відомості про інших осіб) 24 серпня
23 грудня 1919
17
330 Шиллер Олександр Петрович (Шиллер Александр Петрович) (у справі є відомості про інших осіб) 16-24 вересня 1919 3
331 Шумков Олексій Георгійович (Шумков Алексей Георгиевичґ) 11 жовтня 14 листопада 1919 5
332 Шнайдер Герш Абрамович (Шнайдер Герш Абрамович) 15 жовтня
06 грудня 1919
10
333 Шепелев Олександр Павлович (Шепелев Александр Павлович) 25 серпня
20 вересня 1919
4
334 Шмойс Михайло Йосифович (Шмойс Михаил Иосифович) 17-20 серпня 1919 2
335 Шепулін Микола Вікторович (Шепулин Николай Викторович) (у справі є відомості про інших осіб) 21-29 серпня 1919 5
336 Шардт Яків (Шардт Яков) 02-06 вересня 1919 3
337 Шинковер Мойсей Онисимович (Шинковер Моисей Анисимович) 10 листопада
30 грудня 1919
17
338 Шипулін Микола Вікторович (Шипулин Николай Викторович) 20 листопада 10 грудня 1919 4
339 Шостенко Маркел Олександрович (Шостенко Маркел Александрович) 16 листопада
22 грудня 1919
13
340 Шевченко Іван Афанасійович (Шевченко Иван Афанасьевич) 05 листопада 10 грудня 1919 19
341 Шеріхов Лев Прокопович (Шерихов Лев Прокофьевич) 31 жовтня
28 листопада 1919
4
342 Екмекчи Самійло Мойсейович (Экмекчи Самуил Моисеевич) (у справі є відомості про інших осіб) 08-17 жовтня 1919 4
343 Юрковська Килина Степанівна (Юрковская Акулина Степановна) (у справі є відомості про інших осіб) 30 вересня
24 грудня 1919
2
344 Юлевич Ольга Костянтинівна (Юлевич Ольга Константиновна) 22 вересня
21 жовтня 1919
3
345 Юдельсон Мойсей Іцкович (Юдельсон Моисей Ицкович) 02 жовтня
23 листопада 1919
12
346 Якименко Павло Кіндратович (Якименко Павел Кондратьевич) (у справі є відомості про інших осіб) 31 жовтня 16 листопада 1919 4
347 Яготін Іван Никифорович (Яготин Иван Никифорович) 17 листопада
01 грудня 1919
5
348 Яцкевич Олексій Олександрович
(Яцкевич Алексей Александрович)
21 серпня
25 жовтня 1919
6
349 Валик Леонід Григорович (Валик Леонид Григорьевич) 17 вересня 14 листопада 1919 тільки обкладинка
350 Групова справа на 17 в’язнів серпень 1919 4
351 Групова справа на 7 в’язнів 14-18 серпня 1919 4
352 Групова справа на 6 в’язнів 13-31 серпня 1919 8
353 Групова справа на 5 в’язнів 13-21 серпня 1919 3
354 Групова справа на 28 в’язнів 19-29 серпня 1919 9
355 Групова справа на 43 в’язні 07-23 серпня 1919 10
356 Групова справа на 12 в’язнів 21 серпня
07 вересня 1919
5
357 Групова справа на 25 в’язнів 09-21 серпня 1919 2
358 Групова справа на 341 в’язня 14-15 серпня 1919 17
359 Групова справа на 6 в’язнів 08-21 серпня 1919 13
360 Групова справа на 51 в’язня 09 серпня 13 листопада 1919 18
361 Групова справа на 6 в’язнів 10 серпня
24 грудня 1919
55
362 Групова справа на 8 в’язнів 10 серпня 11 вересня 1919 9
363 Групова справа на 3-х в’язнів 09 серпня 1919 2
364 Групова справа на 37 в’язнів 07-20 серпня 1919 43
365 Групова справа на 3 в’язнів 16 серпня 11 вересня 1919 3
366 Групова справа на 11 в’язнів 07-28 серпня 1919 4
367 Групова справа на 6 в’язнів 12 серпня 11 листопада 1919 3
368 Групова справа на 23 в’язні 09 серпня 11 серпня 1919 3
369 Групова справа на 5 в’язнів 11 серпня
24 грудня 1919
47
370 Групова справа на 10 в’язнів 16 серпня
07 вересня 1919
19
371 Групова справа на 6 в’язнів 11 серпня
24 листопада 1919
4
372 Групова справа на 17 в’язнів 02 листопада 08 грудня 1919 112
373 Поляков Мстислав Павлович (Поляков Мстислав Павлович) 06 вересня
24 грудня 1919
13
374 Усиков Володимир Антонович (Усиков Владимир Антонович) 15 вересня
24 грудня 1919
34
375 Алфер’в Василь Васильович (Алферьев Василий Васильевич) 16 серпня 1919
04 січня 1920
22
376 Архівний опис за 1919-1920 роки 30

До опису внесено 378 (триста сімдесят вісім) справ з № 1 по № 376, в тому числі літерні 192а, 315а.

Опис удосконалено:
Завідувач сектору інформаційних технологій Наталя МУСТЯЦА
23.10.2023 р.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 27.10.2023 № 10