Фонд № 250 / Опис № 4

Науково-довідковий апарат
Описи фондів періоду до 1917 р.
Описи фондів колишнього партійного архіву
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України


За реєстром № 410
Державний архів Миколаївської області
Головне тюремне управління Міністерства юстиції
Миколаївська каторжна тюрма № 2
м. Миколаїв
Херсонського повіту
Херсонської губернії

Фонд № 250
Опис № 4
справ постійного зберігання

1916, 1918, 1919

Миколаївська каторжна тюрма № 2 ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор державного архіву
Миколаївської області
Наталія КОЛЕСНИК – 00.00.2023 р.

Фонд № 250
Опис № 4
справ постійного зберігання
за 1916, 1918, 1919 роки

v

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів
1919 рік
Справи на осіб, які були арештовані Миколаївською надзвичайною комісією за підозрою в скоєнні службових злочинів, спекуляції, саботажі
1 Абрамович Іцко Міхелевич (Абрамович Ицко Михелевич) 20 квітня 1919 1
2 Аврутен Абрам Соломонович (Аврутен Абрам Соломонович) 22-24 квітня 1919 2
3 Аграновський Меєр Шльомович (Аграновский Меер Шлемович) 08-14 травня 1919 2
4 Аграновський Хаїм Шлемович (Аграновский Хаим Шлемович) 08 травня 1919 2
5 Альтман Ізраїль (Альтман Израиль) 23-26 квітня 1919 2
6 Андреєв Іван Іванович (Андреев Иван Иванович) 25 травня – 17 червня 1919 4
7 Бабич Іван (Бабич Иван) 08 травня 1919 1
8 Бадєєв Микола (БадеевНиколай) 03 червня 1919 1
9 Бальбуз Іван Петрович (Бальбуз Иван Петрович) 17 травня 1919 1
10 Барашников Петро Васильович (Барашников Петр Васильевич) 12 травня 1919 1
11 Барінбой Самійло (Баринбой Самуил) 26-27 квітня 1919 2
12 Баришевський Олександр Прокопович (Баришевский Александр Прокофьевич) 25 травня 1919 тільки обкладинка
12а Баранка Адрахман (Баранка Адрахман) 14 травня – 16 червня 1919 4
13 Барський Герш (БарскийГерш) 08-22 травня 1919 3
14 Безпалько Кулина Микитівна (Безпалько Акулина Никитовна) 19 травня – 04 липня 1919 6
15 Бєлич Мойсей Йосифович (Белич Моисей Иосифович) 28 квітня – 11 травня 1919 2
16 Бєлич Фаня Борисівна (Белич Фаня Борисовна) 22 квітня 1919 1
17 Бєлий Матвій Микитович (Белый Матвей Никитович) 07 травня 1919 1
18 Бєлоусов Микола Павлович (Белоусов Николай Павлович) 26 травня
07 серпня 1919
2
19 Бецький Ігнат Михайлович (Бецкий Игнат Михайлович) 25 квітня
08 травня 1919
2
20 Бецький Ігнат Михайлович (Бецкий Игнат Михайлович) 25 травня – 12 червня 1919 1
21 Бецький Михайло Михайлович (Бецкий Михаил Михайлович) 25-29 квітня 1919 2
22 Біб Василь Миколайович (Биб Василий Николаевич) 25 травня 1919 1
23 Блях Володимир Аврамович (Блях Владимир Аврамович) 12-14 травня 1919 2
24 Богданова Олена (Богданова Елена) 18 квітня – 09 травня 1919 2
25 Богданова Марія (Богданова Мария) 18 квітня – 18 вересня 1919 5
26 Богуславський Йосиф (Богуславский Иосиф) 18 травня 1919 1
27 Бондаренко Юхим Корнійович (Бондаренко Ефим Корнеевич) 11 травня 1919 1
28 Боярченко Мефодій Корнійович (Боярченко Мефодий Корнеевич) 03-09 червня 1919 2
29 Боярченко Меланія Мефодіївна (БоярченкоМеланияМефодьевна) 03-09 червня 1919 1
30 Брябан Іван Дмитрович (Брябан Иван Дмитриевич) 30 травня 1919 1
31 Брехтель Вільгельм Вільгельмович (Брехтель Вильгельм Вильгельмович) 30 травня 1919 1
32 Бродський Михайло Львович (Броский Михаил Львович) 28 квітня – 08 травня 1919 2
33 Бубнов Іларіон Васильович (Бубнов Илларион Васильевич) 25 травня – 02 червня 1919 1
34 Булан Яків Петрович (Булан Яков Петрович) 28-29 квітня 1919 1
35 Вайс Шльома Ушарович (Вайс Шлема Ушарович) 06 травня – 14 серненя 1919 4
36 Василенко Антон Софронович (Василенко Антон Софронович) 31 травня – 12 червня 1919 1
37 Васильєва Марія Дмитрівна (Васильева Мария Дмитриевна) 12 травня 1919 тільки обкладинка
38 Васильков Петро Семенович (Васильков Петр Семенович) 25 травня
07 липня 1919
2
39 Васіна Поліна Степанівна (Васина Полина Степановна) 28 квітня – 02 травня 1919 2
40 Венгловський Вацлав К. (Венгловский Вацлав К.) 19 квітня – 07 травня 1919 2
41 Вертінський Володимир Олександрович (Вертинский Владимир Александрович) 12 травня 1919 1
42 Варфоломєєв Максим Лаврентійович (Варфоломеев Максим Лаврентьевич) 09 травня 1919 1
42а Вишневський Абрам Якович (Вишневский Абрам Яковлевич) 08 травня 1919 1
43 Владимиров Леонід Володимирович (Владимиров Леонид Владимирович) 09 травня 1919 1
44 Войновська Тетяна Миколаївна (Войновская Татьяна Николаевна) 31 травня – 14 липня 1919 3
45 Волков Григорій Іванович (Волков ГригорийИванович) 19-31 травня 1919 2
46 Воробйов Яків Васильович (ВоробьевЯковВасильевич ) 12-14 травня 1919 2
47 Воронова Євгенія Петрівна (Воронова ЕвгенияПетровна) 25-30 травня 1919 2
48 ВулихІцко М. (ВулихИцко М.) 21 квітня 1919 2
49 Виглергауз Манус Саумович (Выглергауз Манус Саумович) 22 квітня 1919 1
50 Гавриков Яків Семенович (Гавриков Яков Семенович) 31 травня – 09 червня 1919 5
51 Гагенмейстер Георгій Миколайович (Гагенмейстер Георгий Николаевич) 09-12 травня 1919 3
52 Голиненко Архип Максимович (Голиненко Архип Максимович) 25 травня 1919 тільки обкладинка
53 Галкін Микола Михайлович (Галкин Николай Михайлович) 03 червня 1919 1
54 Галко Петро Іванович (Галко Петр Иванович) 29 травня 1919 1
55 Галуза Сергій Петрович (Галуза Сергей Петрович) 25 травня 1919 1
56 Гейтус Йосиф Адамович (Гейтус Иосиф Адамович) 03 червня 1919 1
57 Гессен Клара (Гессен Клара) 25-30 квітня 1919 2
58 Гетманов Іван Андріанович (Гетманов Иван Андрианович) 09 травня 1919 1
59 Гимпіановський Йосиф Нухимович (Гимпиановский Иосиф Нухимович) 29 квітня 1919 1
60 Главатенко Костянтин Миколайович (Главатенко Константин Николаевич) 20-25 травня 1919 3
61 Гладковський Іван Андрійович (Гладковский Иван Андреевич) 25 травня 1919 1
62 Глєбов Олексій Тихонович (Глебов Алексей Тихонович) 03 червня 1919 1
63 Гнєзділов Ілля Олексійович (Гнездилов Илья Алексеевич) 25 травня – 25 червня 1919 2
64 Колубенко Єгор Аникійович (Колубенко ЕгорАникиевич) 25 травня 1919 1
65 Гольдштейн [Гольдшмід] Арон Айзикович (Гольдштейн [Гольдшмид] Арон Айзикович) 10 травня – 19 червня 1919 2
66 Горобець Надія Петрівна (Горобец Надежда Петровна) 25 квітня 1919 1
67 Голобородов Василь Терентійович (Голобородов Василий Терентьевич) 12 травня 1919 тільки обкладинка
68 Гофман Яків Рaфаїлович (Гофман Яков Рафаилович) 25 травня – 10 липня 1919 1
69 Грошев Григорій Матвійович (Грошев Григорий Матвеевич) 06-15 травня 1919 2
70 Гудієв Сулейман Бен Алі-хан (Гудиев Сулейман Бен Али-хан) 25 травня 1919 1
71 Гудімов Григорій Семенович (Гудимов Григорий Семенович) 25 травня – 07 червня 1919 2
72 Гулькевич ЛеонідАрсентійович (Гудимов Леонид Арсентьевич) 08 травня 1919 1
73 Гурарій Михайло (Гурарий Михаил) 16 квітня 1919 1
74 Данилов Семен Є. (Данилов Семен Е.) 27 квітня 1919 2
75 Диковський Євгеній (Диковский Евгений) 16 квітня 1919 1
76 Дмитраш Василь Васильович (ДмирашВасилийВасильевич) 03 червня – 02 липня 1919 2
77 Долган Сергій Григорович (ДолганСергейГригорьевич) 03 червня 1919 2
78 Дудкін Григорій Єрмолович (Дудкин Григорий Ермолович) 25 травня 1919 1
79 Дудников Микола (Дудников Николай) 06 травня 1919 1
80 Дурмашкін Шевель Гульєвич (Дурмашкин Шевель Гульевич) 24 квітня – 14 травня 1919 2
81 Духаревич Василь Миколайович (Духаревич Василий Николаевич) 25 квітня – 01 травня 1919 2
82 Диленко Антон Микитович (Дыленко Антон Никитович) 03 червня 1919 1
83 Єдоменко Гордій Іванович (Едоменко Гордей Иванович) 11 травня 1919 2
84 Єсташус Іордан Феліксович (Есташус Иордан Феликсович) 29 травня 1919 1
85 Єфремова Парасковія Андріївна (Ефремова Парасковья Андреевна) 05-23 травня 1919 8
86 Покрап Марія (Покрап Мария) 12 травня – 17 липня 1919 11
87 Живодьоров Яків Якович (Живодеров Яков Яковлевич) 25 травня 1919 1
88 Жизик Стефан Власович (Жизик Стефан Власьевич) 23 квітня 1919 1
89 Жуков Михайло Матвійович (Жуков Михаил Матвеевич) 12 червня 1919 1
90 Жуков Михайло Матвійович (Жуков Михаил Матвеевич) 25 квітня – 13 травня 1919 2
91 Журов Сергій Кузьмич (Журов Сергей Кузьмич) 24 квітня 1919 18
92 Журавльов Роман Петрович (Журавлев Роман Петрович) 23 травня – 24 червня 1919 5
93 Зажицький Людвіг Андрійович (Зажицкий Людвиг Андреевич) 11 травня 1919 3
94 Заїкін Олексій (Заикин Алексей) 06 травня 1919 2
95 Залкіна Парасковія Олексіївна (Залкина Прасковья Алексеевна) 22 квітня 1919 1
96 Затлер Єлизавета (Затлер Елизавета) 16 квітня 1919 1
97 Затлер Станіслав (Затлер Станислав) 06 травня 1919 1
98 Засухін Павло Миколайович (Засухин Павел Николаевич) 10 травня 1919 4
99 Заховаєв Василь Авилович (Заховаев Василий Авилович) 10 травня 1919 5
100 Зілін Олександр Олександрович (Зилин Алекандр Александрович) 03-19 червня 1919 1
101 Золотов Олександр Іванович (Золотов АлександрИванович) 03 червня – 02 липня 1919 1
102 Золотухін Володимир Сергійович (Золотухин Владимир Сергеевич) 31 травня 1919 2
103 Зомерфельд Генріх Едуардович (Зомерфельд Генрих Эдуардович) 12 травня 1919 1
104 Зубанов Кузьма Григорович (Зубанов Кузьма Григорьевич) 03 червня 1919 1
104а Зубанов Павло Григорович (Зубанов Павел Григорьевич) 03 червня 1919 1
105 Зюбан Кузьма Антонович (Зюбан Кузьма Антонович) 12 травня 1919 тільки обкладинка
106 Іванов Яків Іванович (Иванов Яков Иванович) 25 травня 1919 1
107 Іпатенко Єфросинія Микитівна (Ипатенко Ефросиния Никитовна) 03 червня – 28 липня 1919 7
108 Ігнатюк Василь Миколайович (Игнатюк Василий Николаевич) 30 травня 1919 1
109 Ільїн Олександр Васильович (Ильин Александр Васильевич) 09 травня 1919 1
110 Ілюшенко Олександр Григорович (Илюшенко Александр Григорьевич) 03 червня 1919 1
111 Калягін Василь Павлович (Калягин Василий Павлович) 25 травня 1919 тільки обкладинка
112 Камінська Олександра Володимирівна (Каминская Александра Владимировна) 12 травня 1919
113 Камінський Борис Ельконович (Каминский Борис Эльконович) 30 квітня 1919 4
114 Камінський Семен Матвійович (Каминский Семен Матвеевич) 12 травня 1919 тільки обкладинка
115 Карпушенко Пилип Михайлович (Карпушенко Филипп Михайлович) 25 травня – 12 червня 1919 1
116 Карнас Шимшан Хаїмович (Карнас Шимшан Хаимович) 22 квітня 1919 2
117 Качапурідзе Сергій Елісбарович (Качапуридзе Сергей Элисбарович) 02-05 червня 1919 3
118 Каширін Сергій Володимирович (Каширин Сергей Владимирович) 05 травня – 18 серпня 1919 7
119 Кінзерський Ігнат Вікентійович (Кинзерский Игнат Викентьевич) 25-31 травня 1919 2
120 Кімалов Ананій Шабанович (Кималов Ананий Шабанович) 25 травня – 02 червня 1919 1
121 Клейн Генріх Християнович (Клейн Генрих Кристианович) 30 травня 1919 1
122 Клімов Дмитро Дмитрович (Климов ДмитрийДмитриевич) 18 квітня 1919 1
123 Ковальов Іван Іванович (Ковалев Иван Иванович) 25 травня – 25 червня 1919 1
124 Коваленко Іван Митрофанович (Коваленко Иван Митрофанович) 18 квітня 1919 2
125 Коган Григорій (Коган Григорий) 16 квітня 1919 1
126 Козаков Никифор Харитонович (Козаков Никифор Харитонович) 03 червня – 03 липня 1919 5
127 Козиков Сергій (КозиковСергей) 08 травня 1919 1
128 Козленко Абрам Шмулевич (Козленко Абрам Шмулевич) 28-29 квітня 1919 1
129 Козостриг Іван Іванович (Козостриг Иван Иванович) 25 травня 1919 1
130 Копосевич Мария Марківна (Копосевич Мария Марковна) 22 квітня 1919 1
131 Коняєв Ілля Семенович (Коняев Илья Семенович) 25 травня – 02 червня 1919 1
132 Корякін Костянтин Олександрович (Корякин Константин Александрович) 09 травня 1919 1
133 Костерко Степанида Петрівна (Костерко Степанида Петровна) 03 червня 1919 1
134 Костюков Василь Іванович (Костюков Василий Иванович) 21 травня 1919 4
135 Коф Леонід Григорович (Коф Леонид Григорьевич) 22-28 квітня 1919 2
136 Кравченко Володимир Семенович (Кравченко Владимир Семенович) 03 червня – 21 липня 1919 2
137 Кравченко Михайло Семенович (Кравченко Михаил Семенович) 03-21 червня 1919 1
138 Кравченко Парасковія Семенівна (Кравченко Прасковья Семеновна) 03 червня – 21 липня 1919 1
139 Кравчук Спиридон Карпович (Кравчук Спиридон Карпович) 25 травня – 02 червня 1919 2
140 Кравцов Захарій Максимович (Кравцов Захарий Максимович) 25 травня 1919 1
141 Кравцов Іван Веремійович (Кравцов Иван Веремеевич) 25 травня – 12 червня 1919 1
142 Крамідо Сергій (Крамидо Сергей) 08-13 травня 1919 1
143 Крачун Григорій (Крачун Григорий) 19 квітня 1919 1
144 Крикунова Ірина Петрівна (Крикунова Ирина Петровна) 25 травня – 02 червня 1919 1
145 Кричевський Бенціон (Кричевский Бенцион) 16 квітня 1919 2
146 Крузе Петро Вікторович (Крузе Петр Викторович) 08-15 травня 1919 7
147 Кулєшов Дмитро Якович (Кулешов Дмитрий Яковлевич) 18 квітня 1919 3
148 Купа Іван Спиридонович (Купа Иван Спиридонович) 22 квітня 1919 1
149 Курс Савелій Анатолійович (Курс Савелий Анатольевич) 30 квітня – 01 травня 1919 1
150 Куцевич Олексій Гаврилович (Куцевич Алексей Гаврилович) 25 травня – 11 червня 1919 3
151 Кущик [Кащукова] Єфимія Фомівна (Кущик [Кащукова] Ефимия Фоминична) 02 червня – 01 липня 1919 9
152 Лоєвський Борис Абрамович (Лоевский Борис Абрамович) 03-04 червня 1919 2
153 Лантух Данило Григорович (Лантух ДаниилГригорьевич) 25 травня 1919 2
154 Ларіонов Федір Єрофійович (Ларионов Федор Ерофеевич) 25 травня 1919 1
155 Ластовицький Іван (Ластовицкий Иван) 29 травня – 01 липня 1919 2
156 Лебединська Софія Борисівна (Лебединская София Борисовна) 22 квітня 1919 2
157 Левчук Петро (Левчук Петр) 23 квітня 1919 2
158 Левчук Текля (Левчук Фекла) 23 квітня – 04 травня 1919 2
159 Ліберіс Валеріан Казимирович (ЛиберисВалериан Казимирович) 12 травня 1919 тільки обкладинка
160 Лівшиц РуманХаїмович (Лившиц Руман Хаимович) без дат 11
161 Литвиненко Микола Павлович (Литвиненко Николай Павлович) 08 травня 1919 2
162 Литвиненко Онілія (Литвиненко Онилия) 16-29 квітня 1919 2
163 Литвиненко Павло Іванович (Литвиненко Павел Иванович) 06-08 травня 1919 2
164 Литвиненко Павло Іванович (Литвиненко Павел Иванович) 08-22 квітня 1919 тільки обкладинка
165 Литвинов Дмитро Васильович (Литвинов Дмитрий Васильевич) 12 травня 1919
166 Лолла Петро Михайлович (Лолла Петр Михайлович) 12 травня 1919
168 Ломзакін Володимир Миколайович (Ломзакин Владимир Николаевич) 28 квітня – 05 травня 1919 2
169 Лохач Сергій (Лохач Сергей) 18 квітня 1919 2
170 Лук’янов Микола Карпович (Лукьянов Николай Карпович) 30 травня 1919 2
171 Любовський Аврам Юхимович (Любовский Авраам Ефимович) 08 травня – 25 квітня 1919 тільки обкладинка
172 Любченко Григорій Кирилович (Любченко Григорий Кириллович) 30 травня – 11 червня 1919 2
173 Ляхович Михайло Осипович (Ляхович Михаил Осипович) 17 травня 1919 1
174 Мазур Олександр Варфоломійович (Мазур Александр Варфоломеевич) 25 травня – 25 червня 1919 1
175 Майгуров Петро Іванович (Майгуров Петр Иванович) 31 травня – 02 червня 1919 4
176 Мартин Олександр Т. (МартынАлександр Т.) 06 травня 1919 2
177 Матвєєв Микола (Матвеев Николай) 08 травня 1919 2
178 Матвєєв Микола Олександрович (Матвеев Николай Александрович) 28 квітня – 04 травня 1919 2
179 Матіс Іоганн Іоганнович (Матис Иоганн Иоганнович) 06 травня 1919 1
180 Мацуляк Степан Семенович (Мацуляк Степан Семенович) 25 травня 1919 1
181 Мейн Петро Петрович (Мейн Петр Петрович) 28 квітня 1919 4
182 Мерчак Антон Алойзевич (Мерчак Антон Алойзевич) 25 травня 1919 1
183 Мельников Андрій Мойсейович (Мельников Андрей Моисеевич ) 25 травня 1919 1
184 Мирошниченко Олексій Олексійович (Мирошниченко Алексей Алексеевич) 05 травня 1919 1
185 Михайлов Олександр Семенович (Михайлов Александр Семенович) 25 травня 1919 2
186 Михайлов Василь Іванович (Михайлов Василий Иванович) 25-31 травня 1919 1
187 Моісеєнко Іван Григорович)
(Моисеенко Иван Григорьевич)
12 травня 1919 тільки обкладинка
188 Морозенко Марк (Морозенко Марк) 19 квітня – 18 грудня 1919 4
189 Морозенко Петро (Морозенко Петр) 19 квітня – 18 вересня 1919 3
190 Морозов Петро Дмитрович (Морозов Петр Дмитриевич) 30 квітня 1919 2
191 Моторний Федір (Моторный Федор) 16 квітня 1919 1
192 Мухін Яків (Мухин Яков) 19 квітня – 24 червня 1919 2
193 Назаренко Макар Микитович (Назаренко Макарий Никитович) 03 травня 1919 1
194 Наместников Олексій Васильович (Наместников Алексей Васильевич) 28-29 квітня 1919 2
195 Наумов Тимофій Васильович (Наумов Тимофей Васильевич) 25 травня 1919 2
196 Нізоленко Климентій Семенович (Низоленко Климентий Семенович) 25 травня 1919 1
197 Нікітенко Павло Михайлович (Никитенко Павел Михайлович) 03 червня – 24 вересня 1919 7
198 Ніхамкін Ефроїм Давидович (Нихамкин Эфроим Давыдович) 28 квітня 1919 1
199 Носкова Мотрона Андріївна (Носкова Матрена Андреевна) 03-13 червня 1919 6
200 Овчаренко Василь (Овчаренко Василий) 08 травня 1919 2
201 Оксенгендлер Мойсей Хаїмович (Оксенгендлер Моисей Хаимович) 06 травня 1919 2
202 Осипов Євгеній Євгенійович (Осипов Евгений Евгеньевич) 16 травня – 06 червня 1919 3
203 Ослов Йосиф Павлович (Ослов Иосиф Павлович) 25-31 травня 1919 1
204 Ошеров Ілля Ошерович (Ошеров Ілья Ошерович) 30 вересня 1919 20
205 Панасюк Михайло (Панасюк Михаил) 19 квітня – 24 червня 1919 1
206 Пасхальникова Марія Степанівна (Пасхальникова Мария Степановна) 03 червня 1909 2
207 Перепилиця Федір Григорович (Перепелица Федор Григорьевич) 05 травня – 09 грудня 1919 16
208 Перепилиця Терентій Григорович (Перепелиця Терентий Григорьевич) 05 травня – 25 жовтня 1919 18
209 Петренко Ганна Семенівна (Петренко Анна Семеновна) 12 травня 1919 тільки обкладинка
210 Петров Петро Миронович (Петров Петр Миронович) 31 травня 1919 4
211 Петросянц Єнох (Петросянц Енох) 28 квітня – 08 травня 1919 3
212 Пікапов Олександр Євсейович (Пикапов Александр Евсеевич) 12 травня 1919 тільки обкладинка
213 Пилипчук Кирило Петрович (Пилипчук Кирилл Петрович) 03-12 червня 1919 1
214 Пінт Юхим Ісакович (Пинт Ефим Исакович) 28-30 квітня 1919 2
215 Піскун Василь Якович (Пискун Василий Яковлевич) 03 травня 1919 2
216 Піюренко Дмитро Федорович (Пиюренко Дмитрий Федорович) 25 травня 1919 1
217 Платович Арон Миронович (Платович Арон Миронович) 14 квітня 1919 2
218 Подоян Леонід Володимирович (Подоян Ленид Владимирович) 20 травня – 17 червня 1919 5
219 Покрап Марія Єгорівна (Покрап Мария Егоровна) 12 травня – 17 липня 1919 тільки обкладинка
220 Полиньов Лука Лукич (Полинев Лука Лукич) 25 травня 1919 1
221 Полушкін Йосиф (Полушкин Иосиф) 25 квітня 1919 2
222 ПолушкінаРоняГершківна (Полушкина Роня Гершковна) 06 травня 1919 1
223 Полушкін Лейб Шмулевич (Полушкин Лейб Шмулевич) 28 квітня 1919 1
224 Попова Парасковія Устимівна (Попова Прасковья Устимовна) 28-29 квітня 1919 1
225 Попович Микола Костянтинович (Попович Николай Константинович) 19 травня 1919 2
226 Порошин Олександр (Порошин Александр) 25 квітня 1919 1
227 Прендель [Брендель] Емілія Петрівна (Прендель [Брендель] Эмилия Петровна) 03 червня – 08 липня 1919 10
228 Прицкау Олександра Михайлівна (Прицкау Александра Михайловна) 06 травня 1919 1
229 Прудкий Кузьма Дементійович (Прудкий Кузьма Дементьевич) 09 травня 1919 1
230 Прядка Олексій Григорович (Прядка Алексей Григорьевич) 03 червня – 21 липня 1919 1
231 ПузнерАрон (ПузнерАрон) 23 квітня 1919 1
232 Рабинович Леонід Абрамович (Рабинович Леонид Абрамович) 30 травня – 11 липня 1919 2
233 Резников Лейб Борисович (Резников Лейб Борисович) 08-19 квітня 1919 2
234 Резников Мовша Єселевич (Резников Мовша Еселевич) 31 травня 1919 1
235 Ржандковський Степан (Ржандковский Степан) 16-29 квітня 1919 2
236 Рживицький Микола Васильович (Рживицкий Николай Васильевич) 25 травня 1919 2
237 Ровінський Микола Іоганнович (Ровинский Николай Иоганнович) 01-02 червня 1919 3
238 Родін Федір Васильович (Родин Федор Васильевич) 12 травня 1919 тільки обкладинка
239 Розанов Микола (Розанов Николай) 16 квітня 1919 1
240 Розенберг Абрам (Розенберг Абрам) 16 квітня 1919 1
241 Розенбойм Берш Л. (Розенбойм Берш Л.) 06 травня 1919 2
242 Ротгофер Рудольф Андріясович (Ротгофер Рудольф Андриясович) 30 травня 1919 1
243 Самборський Михайло Семенович (Самборский Михаил Семенович) 25 травня 1919 1
244 Свілих Володимир (Свилих Владимир) 18 квітня – 06 травня 1919 2
245 Семак Іван Григорович (Семак Иван Григорьевич) 25 травня – 25 червня 1919 1
246 Семенко Іван Семенович (Семенко Иван Семенович) 30 травня 1919 1
247 Семенов Олександр Мартинович (Семенов Александр Мартынович) 25 травня – 19 червня 1919 1
248 Семенова Євдокія Прокопівна (Семенова Евдокия Профьевна) 17 квітня 1919 тільки обкладинка
249 Синєпупов Мартин Матвійович (Синепупов Мартын Матвеевич) 25 травня – 25 червня 1919 1
250 Сироткін Микита Іванович (Сироткин Никита Иванович) 25 травня – 19 липня 1919 2
251 Склярський Мойсей Ізраїлевич (Склярский Моисей Израилевич) 18-24 квітня 1919 2
252 Скорописов Олександр Сергійович (Скорописов Александр Сергеевич) 09 квітня 1919 2
253 Скорописов Сергій Юхимович (Скорописов Сергей Ефимович) 09 травня 1919 2
254 Скупський Григорій Прокопович (Скупский Григорий Прокофьевич) 31 травня 1919 1
255 Снєгарьов Гаврило Микитович (Снегарев Гавриил Никитович) 03-25 червня 1919 1
256 Соболєв Дмитро Тимофійович (Соболев Дмитрий Тимофеевич) 06 травня 1919 1
257 Сойфер Борух Абрамович (Сойфер Борух Абрамович) 08-29 квітня 1919 тільки обкладинка
258 Сойфер Фабіан Абрамович (Сойфер Фабиан Абрамович) 06-14 травня 1919 2
259 Соколовський Олександр Феліксович (Соколовский Александр Феликсович) 12 травня 1919 тільки обкладинка
260 Соколовський Самуїл Стихович (Соколовский Самуил Стихович) 25-29 травня 1919 1
261 Солодкий Феофан Парфентійович (Солодкий Феофан Парфентьевич) 25-29 травня 1919 1
262 Співаковський Ілля Ісакович (Спиваковский Илья Исакович) 28 квітня – 01 травня 1919 3
263 Стукалович Василь Петрович (Стукалович Василий Петрович) 30 травня 1919 1
264 Стамат Афанасій Петрович (Стамат Афанасий Петрович) 03 червня – 11 червня 1919 4
265 Стахорський Михайло Дмитрович (Стахорский Михаил Дмитриевич) 31 травня – 20 липня 1919 2
266 Супрун Прокопій Григорович (Супрун ПрокофийГригорьевич) 19 квітня 1919 2
267 Супрунов Костянтин Євлампійович (Супрунов Константин Евлампиевич) 12 травня 1919 тільки обкладинка
268 СусьКіндрат Кирилович (Сусь Кондратий Кириллович) 25-31 травня 1919 1
268а Сухенко Микола Аристович (Сузенко Николай Аристович) 25 травня – 25 червня 1919 1
269 Сушарін Сергій Романович (Сушарин Сергей Романович) 15-23 травня 1919 5
270 Тодореєв Олександр Семенович (Тодореев Александр Семенович) 12 травня 1919 тільки обкладинка
271 Татарін Геннадій Родіонович (Татарин ГеннадийРодионович) 03 червня 1919 1
272 Теличкін Іван Пилипович (Теличкин Иван Филиппович) 17 квітня 1919 3
273 Темкін Хацкель (Темкин Хацкель) 25 квітня 1919 1
274 Терентьєв Михайло Максимович (Терентьев Михаил Максимович) 25 травня 1919 2
275 Типерадзе Лука Дмитрович (Типерадзе Лука Дмитриевич) 20-21 травня 1919 4
276 Титораго Марія Еммануїлівна (Титораго Мария Эмануиловна) 19 травня 1919 7
277 Тихомиров Полікарп Васильович (Тихомиров Поликарп Васильевич) 08 квітня – 03 травня 1919 2
278 Ткаченко Олександр Пилипович (Ткаченко Александр Филиппович) 23 квітня 1919 1
279 Топчий Федір Олександрович (Топчий Федор Александрович) 18 квітня 1919 тільки обкладинка
280 Третьяков Олександр Омелянович (Третяков Александр Емельянович) 12 квітня 1919
281 Трофімов Ігнат Миколайович (Трофимов Игнат Николаевич) 20 червня – 20 вересня 1919 10
282 Удодовський Наум Юхимович (Удодовский Наум Ефимович) 28 квітня 1919 3
283 Український Самуїл Фроїмович (Украинский Самуил Фроимович) 23 травня – 12 липня 1919 3
284 Уманський Герш Абрамович (Уманский Герш Абрамович) 22 квітня 1919 2
285 Уманський Захарій Тувивич (Уманский Захарий Тувивич) 17 квітня 1919 тільки обкладинка
286 Ухарський Микола Леонтійович (Ухарский Николай Леонтьевич) 03 червня – 03 липня 1919 3
287 Ушаков Микола Олександрович (Ушаков Николай Александрович) 06 травня 1919 2
288 Федорова Наталія Семенівна (Федорова НаталияСеменовна) 12 травня 1919 тільки обкладинка
289 Філевський Іван Іовович (Филевский Иван Иовович) 25 травня – 12 червня 1919 1
290 Філімонов Павло Прокопович (Филимонов Павел Прокофьевич) 03 червня – 03 липня 1919 2
291 Філіппенко Василина Андріївна (Филиппенко Василиса Андреевна) 31 травня 1919 2
292 Флек Вільгельм (Флек Вильгельм) 29 травня 1919 1
293 Хайдер Еміль (Хайдер Эмиль) 18 квітня 1919 1
294 Хаников Василь Михайлович (Хаников Василий Михайлович) 26 травня – 14 червня 1919 2
295 Халапай Мендель Шльомович (Халапай Мендель Шлемович) 06 травня 1919 1
296 Хайфец Гелей Беркович (Хайфец Гелей Беркович) 28 квітня – 03 травня 1919 3
297 Хмара Володимир Михайлович (Хмара Владимир Михайлович) 25 травня – 12 червня 1919 1
298 Хохлов Сергій Васильович (Хохлов Сергей Васильевич) 25 травня 1919 1
299 Хусит Мойсей Мордкович (Хусит Моисей Мордкович) 08 травня 1919 1
300 Царьов Олексій Дмитрович (Царев Алексей Дмитриевич) 05 травня 1919 23
301 Цупрій Олександр Микитович (Цуприй Александр Никитович) 25 квітня – 09 травня 1919 3
302 Цимбал Максим Герасимович (Цымбал Максим Герасимович) 25-26 травня 1919 1
303 Чередниченко Кіндрат Григорович (Чередниченко Кондрат Григорович) 14 травня – 16 липня 1919 7
304 Черник Григорій (Черник Григорий) 29 травня 1919 1
305 Чорний Костянтин Степанович (Чорный Константин Степанович) 25 травня 1919 1
306 Чауч Іван (Чауч Иван) 29 травня 1919 1
307 Чуйко Олексій Герасимович (Чуйко Алексей Герасимович) 31 травня 1919 2
308 Чумаченко Тимофій Ігнатович (Чумаченко Тимофей Игнатьевич) 03 червня 1919 1
309 Чуфаров Іван Олексійович (Чуфаров Иван Алексеевич) 25-26 травня 1919 1
310 Шелкова Олена Максимівна (Шелкова Елена Максимова) 03 червня 1919 2
311 Шапіро Давид Мойшович (Шапиро Давид Мойшевич) 06-08 травня 1919 2
312 Шардт Іван (Шардт Иван) 25 квітня 1919 2
313 Шашкін Григорій Миколайович (Шашкин Григорий Николаевич) 31 травня – 19 червня 1919 2
314 Шашкін Григорій Миколайович (Шашкін Григорий Николаевич) 12 травня 1919 тільки обкладинка
315 Швець [Венгеровський] Семен Михайлович (Швец [Венгеровский] Семен Михайлович) 25 травня – 17 червня 1919 3
316 Шер Коппель Гершович (ШерКоппель Гершевич) 25 квітня 1919 2
317 Шевченко Олександр Іванович (Шевченко Александр Иванович) 12 травня 1919 тільки обкладинка
318 Шешенко Іван Борисович (Шешенко Иван Борисович) 08-15 травня 1919 1
319 Шкафарь Євдокія Іванівна (Шкафарь Евдокия Ивановна) 25 травня – 02 червня 1919 2
320 Шкиль Данило Ілліч (Шкиль Даниил Ильич) 14 травня – 16 червня 1919 2
321 Шмаков Олександр Дмитрович (Шмаков Александр Дмитриевич) 28 квітня 1919 2
322 Шпаковський Борис Федорович (Шпаковский Борис Федорович) 06-13 травня 1919 1
323 Штарик Іван Якубович (Штарик Иван Якубович) 03 червня – 03 липня 1919 2
324 Штейнберг Рувін Ізраїлевич (Штейнберг Рувин Израилевич) 06-07 травня 1919 2
325 Шулькін Абрам Зельманович (Шулькин Абрам Зельманович) 08 квітня 1919 1
326 Шуляк Іван Федорович (Шуляк Иван Федорович) 08 травня 1919 1
327 Щербаков Григорій Ісаакович (Щербаков Григорий Исаакович) 12 травня 1919 тільки обкладинка
328 Щербаков Максим Боніфатович Боніфатійович (Щербаков Максим Бонифатьевич) 25 травня – 04 червня 1919 2
329 Щибриков Меркурій Маркович (Щибриков Меркурий Маркович) 03-13 червня 1919 4
330 Юдін Григорій Іванович (Юдин Григорий Иванович) 25 травня – 25 червня 1919 1
331 Юревич Гуго Іванович (Юревич Гуго Иванович) 29 травня – 04 серпня 1919 5
332 Яковенко Дмитро Васильович (Яковенко Дмитрий Васильевич) 25 травня – 14 жовтня 1919 5
333 Якушкін Григорій Петрович (Якушкин Григорий Петрович) 03-19 червня 1919 тільки обкладинка
334 Яндо Юрій Іванович (Яндо Юрий Иванович) 11 травня – 14 червня 1919 6
335 Янкелевич Симон Давидович (Янкелевич Симон Давидович) 12 травня 1919 тільки обкладинка
336 Яцино Костянтин Тимофійович (Яцыно Константин Тимофеевич) 31 травня – 01 червня 1919 1
Справи на осіб, які перебувають під слідством
1919 рік
337 Матвєєв-Кромський Михайло Пантелеймонович (Матвеев-Кромский Михаил Пантелеймонович) 09 травня 1919 1
337а Воронцова-Вельямінова Надія Костянтинівна (Воронцова-Вельяминова Надежда Константиновна) 12 травня 1919 тільки обкладинка
338 Петров Володимир Павлович (Петров Владимир Павлович), Зуєв Іларіон Олексійович
(Зуев Иларион Алексеевич), Черноморець Михайло Павлович (Черноморец Михаил Павлович), Александров Борис Якович (Александров Борис Яковлевич), Давтянц Аветік Степанович (Давтянц Аветик Степанович)
09-11 травня 1919 15
339 Градов Василь Іванович (Градов Василий Иванович) 03 лютого 1919 3
340 Вольфсон Гідалій Вульфович (Вольфсон Гидалий Вульфович) 20 березня – 21 травня 1919 8
341 Вострухін Тимофій Іванович (Вострухин Тимофей Иванович), Грязнов Андрій Іванович (Грязнов Андрей Иванович), Рембол Лейб Іцкович (Рембол Лейб Ицкович) 31 січня – 11 березня 1919 7
342 Фрумкін Рувім Осипович (Фрумкин Рувим Осипович), Гульман Шлем Лейбович (Гульман Шлем Лейбович), Вайнштейн Бер Бенсович (Вайнштейн Бер Бенсович), Фіталевич Мотель Ісаакович (Фиталевич Мотель Исаакович) 07-25 лютого 1919 9
343 Водовоз Мойсей Фроїмович (Водовоз Моисей Фроимович), Синельников Яків Веніамінович (Синельников Яков Вениаминович), Євтулович Семен Васильович (Евтулович Семен Васильевич) 06 березня 1919 3
344 Бірюкова Василина Єгорівна (Бирюкова Василиса Егоровна), Новикова Уляна Ізотівна (Новикова Ульяна Изотовна) 27 лютого – 27 травня 1919 1
345 Журов Микола Кузьмич
(Журов Николай Кузьмич), Поярков Микита Герасимович (Поярков Никита Герасимович), Шевцов Анастасій Олексійович (Шевцов АнастасийАлексеевич)
25 січня 1919 7
346 Чорна-Костенко Аграфена Іллівна (Черная-Костенко Аграфена Ильинична) 04 березня – 18 березня 1919 10
347 Штерн Ушер (Штерн Ушер), Крігер Берк (Кригер Берк), Концепольський Рувім (Концепольский Рувим), Соколовський Ісай (СоколовскийИсай) 23 лютого 1919 2
348 Віленський Зус Меєрович (Виленский Зус Меерович), Пассатій Дмитро (Пассатий Дмитрий) 07 лютого 1919 2
349 Жуганецький Абрам (Жуганецкий Абрам), Фомін Тимофій (Фомин Тимофей) 07 лютого 1919 1
350 Мартинов Ісидор Іванович (Мартинов Исидор Иванович), Мельник Яків Григорович (Мельник Яков Григорьевич) 06 листопада 1918 – 28 лютого 1919 11
351 Росотинський Федот Сергійович (Росотинский Федот Сергеевич), Палівода Микола Петрович (Паливода Николай Петрович) 07 лютого 1919 1
352 Саввич Іван Самуїлович
(Саввич Иван Самуилович), Лисенко Костянтин Маркович (Лысенко Константин Маркович)
04 березня 1919 6
353 Мухоєдов Семен Іванович (Мухоедов Семен Иванович), Іванов Андрій Іванович (Іванов Андрій Іванович), Сімонов Павло (Симонов Павел) 05 лютого – 18 червня 1919 5
354 Казинський Роман Лаврентійович (Казинский Роман Лаврентьевич), Казинський Іван Лаврентійович (Казинский Иван Лаврентьевич) 26 січня – 25 лютого 1919 4
355 Луговський Андрій Тимофійович (Луговской Андрей Тимофеевич) 25 січня – 01 червня 1919 30
356 Менделевич Зельман Шльомович (Менделевич Зельман Шлемович), Резников Мойсей Нахманович (Резников Моисей Нахманович), Давидов Йосиф Ісаакович (Давыдов Иосиф Исаакович) 22 січня 1919 8
357 Пугач Вольф (Пугач Вольф), Петров Микола (Петров Николай) 21 серпня 1919 1
358 Ніколаєв Іван Олександрович (Николаев Иван Александрович), Пшеничний Семен Кузьмич (Пшеничный Семен Кузьмич) 18 січня – 18 квітня 1919 тільки обкладинка
359 Новохотний Федот Максимович (Новохотный Федот Максимович) 28 лютого 1919 6
360 Мірошниченко Андрій (Мирошниченко Андрей), Токарчук Микола (Токарчук Николай) 06 лютого 1919 2
361 Волошин Михайло Семенович (Волошин Михаил Семенович), Токтарьов Олексій Автономович (Токтарев Алексей Автономович), Кубатов Микола (Кубатов Николай) 27 лютого 1919 1
362 Шмаков Дмитро Афанасійович (Шмаков Дмитрий Афанасьевич), Афанасьєв Веніамін Афанасійович (Афанасьев Вениамин Афанасьевич), Мирошниченко Стефан Ілліч (Мирошниченко Стефан Ильич) 11 лютого 1919 14
363 Котельников Євгеній Євгенійович (Котельников Евгений Евгеньевич) 14-15 серпня 1919 7
364 Гофман Яків [Янкель] Рафаїлович (Гофман Яков [Янкель] Рафаилович), Ловницький [Ловенчук] Іван (Ловницкий [Ловенчук] Иван) 05 лютого – 05 травня 1919 1
365 Візнюк Олена (ВизнюкЕлена), Пузирицький Василь (Пузырицкий Василий), Ошелович Осип (Ошелович Осип), Зайцев Павло (Зайцев Павел), Трофальський Петро (Трофальский Петр) 18 серпня 1919 4
366 Гайченко Федір Тихонович (Гайченко Федор Тихонович), Шевченко Іван Сидорович (Шевченко Иван Сидорович), Кожевников Карп Тимофійович (Кожевников Карп Тимофеевич) 17-30 серпня 1919 5
367 Гальченко Сава Петрович (Гальченко Савва Петрович), Бондаренко Яким Іванович (Бондаренко АкимИванович), Васюченко Олександр Іванович (Васюченко Александр Иванович) 18-31 серпня 1919 2
368 Галушкіна Анастасія Юхимівна (Галушкіна Анастасия Ефимовна), Карпенко Єфросинія Аверкіївна (Карпнеко Ефросиния Аверкиевна), Карпенко Федір Михайлович (Карпенко Федор Михайлович), Ларін Сергій Олександрович (Ларин Сергей Александрович) 03 лютого 1919 4
369 Листування з караульним начальником комендантського управління про направлення в’язнів на роботи. Наряд на роботи за межами тюрми 14 липня – 1916, – 23 серпня 1919 2
370 Архівний опис за 1919 рік 20

До опису внесено 374 (триста сімдесят чотири) справи з № 1 по № 370, в тому числі літерні №№ 12а, 42а, 104а, 268а, 337а, № 167 пропущений.

Опис удосконалено:
Завідувач сектору інформаційних технологій Наталя МУСТЯЦА
00.00.2023 р.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕПК
держархіву Миколаївської області
від 00.00.2023 № 00