Фонд № Р-1647 / Опис № 1

Науково-довідковий апарат
Описи фондів радянського періоду та періоду незалежності України
◦ ◦ Описи на фонди з № Р-1501 по № Р-1997
◦ ◦ ◦ Фонд № Р-1647 “Претура с. Ландау Ландаусь-кого району Березівського повіту”
◦ ◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1941 – 1943 роки

№ з\п Заголовок справи Крайні дати Кількість аркушів
1941 рік
1 Накази губернаторства Транс-ністрії, Очаківської префектури і Александрфельдської претури про реєстрацію населення, євреїв, радянських військовополонених; про бюджет на 1941-1942 роки 25 вересня 1941 – 06 травня 1942 22
2 Накази Очаківської префектури і Александрфельдської претури про податки, збір утильсировини, очищення полів від бур’янів, світломаскування. Інструкції про тимчасовий стан зареєстрованих актів і документів громадянського стану; про збір молока і виробництво масла; оголошення про явку комуністів на реєстрацію до районних поліцейських претур 07 листопада 1941 – 24 липня 1942 35
1942 рік
3 Відомості та списки про наявність та кількість коней, великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, птиці, вуликів в громадських та індивідуальних господарствах примарії с. Анатолівка 08 лютого – 28 червня 1942 55
4 Документи (характеристики, довідки, прохання, біографії) на члена ВКП(б) Москаленка П.Д., колишніх кулаків села; про відсутність заборгованості, підтвердження місця проживання, відкриття бакалійного магазину та інш. в примарії с. Анатолівка 02 березня – 14 липня 1943 22
5 Документи (заяви, прохання, рапорт, акт) про повернення конфіскованого у кулаків майна, видачу метрик, нарахування трудоднів та інш. 12 березня – 01 грудня 1943 20
6 Розпорядження Очаківської префектури про видачу картоплі і люцерни румунській армії; наказ Алекандрфельдського райзем-відділу про видачу ячменю для посіву Анатолівській МТС 01 квітня – 17 листопада 1942 10
7 Зведення про хід весняних робіт в примарії с. Анатолівка 20 квітня – 10 липня 1942 36
8 Документи (відомості, рапорти, акти, наказ) про наявність реквізованих озимої пшениці, жита та іншого посівного матеріалу на складах земельних товариств примарії с. Анатолівка; про кількість реквізованої худоби 20 квітня – 28 жовтня 1942 18
9 Відомості про реквізицію зерна, коней, великої рогатої худоби, овець, свиней і фургонів німецькими і румунськими військами в примарії с. Анатолівка 13 травня – 26 грудня 1942 39
10 Відомості про наявність дійних корів і овець, кількість зданого молока і масла населенням примарії с. Анатолівка; списки власників корів, які підлягають до оподаткування молоком 21 травня – 14 лютого 1943 42
11 Документи (обіжники, постанови, накази, інструкції, відомості, листування) губернаторства Транс-ністрії, Очаківської префектури і Александрфельдської претури про розподіл врожаю, ремонт школи, дотримання санітарних норм через випадки захворювання на тиф, мобілізацію мешканців для будівництва шосейних доріг та інш. 05 червня – 28 грудня 1942 57
12 Відомості та списки про наявність насіннєвого матеріалу, картоплі, винограду, дійних корів та корів первістків, плани здачі масла по Анатолівській примарії; про мешканців с. Анатолівка, які підлягають до оподаткування молоком. План примарії 03 липня 1942 – 20 жовтня 1943 36
13 Акти обстеження великої рогатої худоби та коней; акти про кількість зібраних та намолочених озимої і ярової пшениці, ячменю, вівса, проса в примарії с. Анатолівка 12 липня
1942 – 02 листопада 1943
17
14 Сімейні списки населення по земельних товариствах та товариству рибаків в примарії с. Анатолівка 20 липня
1942
18
15 Зведення про хід збирання врожаю 1942 року 27 липня – 06 жовтня 1942 15
16 Відомості про наявність коней, великої рогатої худоби, овець, свиней та птиці в громадських та індивідуальних господарствах; списки селянських господарств по Анатолівській примарії 28 липня – 24 серпня 1942 68
17 Документи (відомості, списки, зведення) про наявність, облік та реквізицію коней, великої рогатої худоби, овець, свиней та птиці; про обробку крупної рогатої худоби на туберкульоз по Анатолівській примарії 20-22 липня
1942
76
18 Накази претури Александр-фельдського району та райземвіддіду про монополізацію продажу вина та інших спиртних напоїв, фруктів, винограду, городних культур; про підготовку техніки до збору врожаю, його збір і розподіл, збір насіння городних культур, забезпечення їх зберігання у сховищах, підготовку приміщень льодовиків, забезпечення хворих шпиталю харчуванням; про відправку реквізованого зерна, великої рогатої худоби, валянок, панчох і рукавиць 03 серпня 1942 – 29 вересня 1942 80
19 Документи (розписки, списки, відомості) про реквізицію, прийом та видачу кожухів, чобіт, рукавиць, панчох та валянок по Анатолівській примарії 23 вересня
1942 – 14 січня 1943
22
20 Документи (відомості, рапорти, списки, зведення, листування) про кількість спеціалістів за різними спеціальностями, збір податків, реєстрацію велосипедів, заборону випасу худоби на ділянках збору врожаю, виконання планів по здачі масла, яєць, курей; рукавиць і панчох; про кількість винограду та вина, кубатуру льодовиків, стан і кількість бджолосімей по Анатолівській примарії 13 жовтня 1942 – 26 червня 1943 41
21 Списки пожежної команди, трактористів, комбайнерів, механізаторів, бригадирів, працівників і службовців лікарні і учителів. Відомості про наявність та здачу зерна, рух сільськогосподарських продуктів, збір податків, наявність транспортних засобів, облік паливно-мастильних матеріалів 12 листопада
1942 – 17 липня 1943
46
22 Акти і відомості про надходження та продаж вина, квитанції про здачу коштів в претуру Александрфельдського району 18 листопада
1942
23 березня 1943
46
23 Акти прийому реквізованих свиней; про рух врожаю 1942 року, падіж і забій великої рогатої худоби та свиней; про передачу корів земельним товариствам інших примарій та переселенцям Рибницького повіту 24 листопада
1942
30 липня
1943
45
24 Відомості про прийом та здачу масла членами земельних товариств Анатоліївської примарії 30 листопада 1942 – 20 квітня
1943
55
25 Документи (акти, квитанції, відомості) про доставку солі, обмін її на зерно, витрату солі земельними товариствами Анатолівської примарії 04 грудня 1942 – 29 травня 1943 15
26 Акти та відомості на обмін радянськких коштів населенням Анатолівської примарії 09 січня – 18 грудня
1942
12
27 Списки комуністів, комсомольців, радянських військовополонених, партизан, мешканців села, які досягли вісімнадцятиріччя та двадцятиріччя, поліцейських та їх сімей по Анатолівській примарії за 1942 рік   28
28 Посімейні списки мешканців земельного товариства № 1 Анатоліївської примарії за 1942 рік   51
29 Посімейні списки мешканців земельного товариства № 2 Анатоліївської примарії за 1942 рік   40
30 Списки мешканців земельних товариств Анатоліївської примарії за секторами і списки ланкових. Відомості про розподіл врожаю 1942 року   16
31 Довідки та посвідки про народження, смерть, розірвання шлюбу по Анатолівській примарії за 1942 рік   21
32 Реєстрація паспортів населення земельного товариства № 2 Анатоліївської примарії за 1942 рік   29
33 Відомості про наявність виноградників і садів на території Анатолівської примарії, врожайність виноградників, облік вина по земельних товариствах, його збереженість у жителів села; про нарахування податків на землю, що виділена під виноградники та городи. Список членів товариства, які мають у власному користування виноградники, сади, городи і підлягають до оподаткування за 1942 рік   30
34 Відомості про наявність коней, великої рогатої худоби, овець, свиней і птиці в примарії с. Анатолівки за 1942 рік   10
35 Зведений бюджет примарії с. Анатолівки за 1942-1943 роки   *
1943 рік
36 Документи (обіжники, накази, розпорядження, листування) претури Александрфельдського района про порядок ведення діловодства, поведінку та санітарний стан в примарії, обов’язки старост сіл; про порядок роботи земельних товариств і держферм, ремонт сільського-подарських машин, шосейних доріг, заповнення льодовиків; про порядок подання прохань щодо повернення військовополонених, які перебувають в таборах Румунії 09 січня – 25 травня 1943 130
37 Відомості про наявність коней, великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, птиці та бджолиних вуликів 21 січня – 28 грудня 1943 33
38 Документи (заяви, прохання, рапорт, доповідна записка), подані мешканцями с. Анатолівка про виділення допомоги до існування, забезпечення роботою, виділення землі під баштани, виноградники та городи, надання корів і коней в тимчасове користування та вирішення спірних питань щодо земельних наділів та виноградників 25 січня –
01 серпня 1943
42
39 Акти про вилучення надлишків зерна та картоплі по земельних товариствах Анатоліївської примарії; відомості на повернення реквізованих зернопродуктів 05 лютого
09 квітня 1943
8
40 Відомості та списки на здачу курей в рахунок держплану 1942 року членами земельних товариств Анатоліївської примарії та на видачу птиці переселенцям із Рибницького повіту 11 березня – 02 серпня 1943 42
41 Відомості про хід посівної та збиральної кампаній 1943 року в примарії с. Анатолівки 17 грудня 1943 127
42 Відомості про прийом та здачу яєць членами земельних товариств Анатоліївської примарії 14 квітня – 30 вересня 1943 64
43 Відомості про прийом та здачу масла членами земельних товариств Анатоліївської примарії 03 травня – 26 грудня 1943 70
44 Документи (обіжники, накази, рапорти, інструкції, листування) префектури Очаківського повіту, претури і райземвідділу Александр-фельдського району про протихолерне щеплення, боротьбу зі сказом тварин, визначення врожайності і розподіл врожаю, норми відгодівлі тварин; про порядок складання поліцейських звітів, організацію пожежних бригад та інш. питань 07 травня – 01 жовтня 1943 235
45 Відомості на здачу мішків до Алексадрфельдської претури по Анатолівській примарії 10 червня 1943 19
46 Відомості про мешканців, які підлягають до оподаткування молоком, бринзою, птицею та інш.; про видані зернопродукти переселенцям із Рибницького повіту, наявність транспортних засобів, господарського реманенту; про наявність та стан колодязів по земельних товариствах Анатолі-вської примарії 03 серпня – 23 жовтня 1943 41
* * *
47 Архівний опис за 1941-1944 роки 5

До опису внесено 47 (сорок сім) справ з № 1 по № 47.