Фонд Р-2690 / Опис 1 / Справа 097

Цифровий архів
Фонди радянського періоду та незалежної України
◦ ◦ Фонд № Р-2690 “Претура Мостівського району, с. Мостове Мостівського району”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1941–1944 роки
• • • • Справа № 97 Постанови, обіжники Губернаторства, листування з префектурою з адміністративних питань за 1943 рік