Фонд Р-2690 / Опис 1 / Справа 092

Цифровий архів
Фонди радянського періоду та періоду незалежності України
◦ ◦ Фонд № Р-2690 “Претура Мостівського району, с. Мостове Мостівського району”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1942 – 1944 роки
• • • • Справа № 92 Накази, постанови Губернаторства. Протокол допиту та листування з префектурою з адміністративних питань за 1942 рік