Фонд Р-1647 / Опис 1

Цифровий архів
Фонди радянського періоду та періоду незалежності України
◦ ◦ Фонд № Р-1647 “Примарія с. Анатолівка Александрфельдського району Очаківського повіту”
• • • Опис № 1 справ постійного зберігання за 1941 – 1943 роки

№ справи Назва справи
1941 рік
1 Накази губернаторства Трансністрії, Очаківської префектури і Александрфельдської претури про реєстрацію населення, євреїв, радянських військовополонених; про бюджет на 1941-1942 роки
2 Накази Очаківської префектури і Александрфельдської претури про податки, збір утильсировини, очищення полів від бур’янів, світломаскування. Інструкції про тимчасовий стан зареєстрованих актів і документів громадянського стану; про збір молока і виробництво масла; оголошення про явку комуністів на реєстрацію до районних поліцейських претур
1942 рік
3 Відомості та списки про наявність та кількість коней, великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, птиці, вуликів в громадських та індивідуальних господарствах примарії с. Анатолівка
4 Документи (характеристики, довідки, прохання, біографії) на члена ВКП(б) Москаленка П.Д., колишніх кулаків села; про відсутність заборгованості, підтвердження місця проживання, відкриття бакалійного магазину та інш. в примарії с. Анатолівка
5 Документи (заяви, прохання, рапорт, акт) про повернення конфіскованого у кулаків майна, видачу метрик, нарахування трудоднів та інш.
6 Розпорядження Очаківської префектури про видачу картоплі і люцерни румунській армії; наказ Алекандрфельдського райземвідділу про видачу ячменю для посіву Анатолівській МТС
7 Зведення про хід весняних робіт в примарії с. Анатолівка
8 Документи (відомості, рапорти, акти, наказ) про наявність реквізованих озимої пшениці, жита та іншого посівного матеріалу на складах земельних товариств примарії с. Анатолівка; про кількість реквізованої худоби
9 Відомості про реквізицію зерна, коней, великої рогатої худоби, овець, свиней і фургонів німецькими і румунськими військами в примарії с. Анатолівка
10 Відомості про наявність дійних корів і овець, кількість зданого молока і масла населенням примарії с. Анатолівка; списки власників корів, які підлягають до оподаткування молоком
11 Документи (обіжники, постанови, накази, інструкції, відомості, листування) губернаторства Трансністрії, Очаківської префектури і Александрфельдської претури про розподіл врожаю, ремонт школи, дотримання санітарних норм через випадки захворювання на тиф, мобілізацію мешканців для будівництва шосейних доріг та інш.
12 Відомості та списки про наявність насіннєвого матеріалу, картоплі, винограду, дійних корів та корів первістків, плани здачі масла по Анатолівській примарії; про мешканців с. Анатолівка, які підлягають до оподаткування молоком. План примарії
13 Акти обстеження великої рогатої худоби та коней; акти про кількість зібраних та намолочених озимої і ярової пшениці, ячменю, вівса, проса в примарії с. Анатолівка
14 Сімейні списки населення по земельних товариствах та товариству рибаків в примарії с. Анатолівка
15 Зведення про хід збирання врожаю 1942 року
16 Відомості про наявність коней, великої рогатої худоби, овець, свиней та птиці в громадських та індивідуальних господарствах; списки селянських господарств по Анатолівській примарії
17 Документи (відомості, списки, зведення) про наявність, облік та реквізицію коней, великої рогатої худоби, овець, свиней та птиці; про обробку крупної рогатої худоби на туберкульоз по Анатолівській примарії
18 Накази претури Александр-фельдського району та райземвіддіду про монополізацію продажу вина та інших спиртних напоїв, фруктів, винограду, городних культур; про підготовку техніки до збору врожаю, його збір і розподіл, збір насіння городних культур, забезпечення їх зберігання у сховищах, підготовку приміщень льодовиків, забезпечення хворих шпиталю харчуванням; про відправку реквізованого зерна, великої рогатої худоби, валянок, панчох і рукавиць
19 Документи (розписки, списки, відомості) про реквізицію, прийом та видачу кожухів, чобіт, рукавиць, панчох та валянок по Анатолівській примарії
20 Документи (відомості, рапорти, списки, зведення, листування) про кількість спеціалістів за різними спеціальностями, збір податків, реєстрацію велосипедів, заборону випасу худоби на ділянках збору врожаю, виконання планів по здачі масла, яєць, курей; рукавиць і панчох; про кількість винограду та вина, кубатуру льодовиків, стан і кількість бджолосімей по Анатолівській примарії
21 Списки пожежної команди, трактористів, комбайнерів, механізаторів, бригадирів, працівників і службовців лікарні і учителів. Відомості про наявність та здачу зерна, рух сільськогосподарських продуктів, збір податків, наявність транспортних засобів, облік паливно-мастильних матеріалів
22 Акти і відомості про надходження та продаж вина, квитанції про здачу коштів в претуру Александрфельдського району
23 Акти прийому реквізованих свиней; про рух врожаю 1942 року, падіж і забій великої рогатої худоби та свиней; про передачу корів земельним товариствам інших примарій та переселенцям Рибницького повіту
24 Відомості про прийом та здачу масла членами земельних товариств Анатоліївської примарії
25 Документи (акти, квитанції, відомості) про доставку солі, обмін її на зерно, витрату солі земельними товариствами Анатолівської примарії
26 Акти та відомості на обмін радянськких коштів населенням Анатолівської примарії
27 Списки комуністів, комсомольців, радянських військовополонених, партизан, мешканців села, які досягли вісімнадцятиріччя та двадцятиріччя, поліцейських та їх сімей по Анатолівській примарії за 1942 рік
28 Посімейні списки мешканців земельного товариства № 1 Анатоліївської примарії за 1942 рік
29 Посімейні списки мешканців земельного товариства № 2 Анатоліївської примарії за 1942 рік
30 Списки мешканців земельних товариств Анатоліївської примарії за секторами і списки ланкових. Відомості про розподіл врожаю 1942 року
31 Довідки та посвідки про народження, смерть, розірвання шлюбу по Анатолівській примарії за 1942 рік
32 Реєстрація паспортів населення земельного товариства № 2 Анатоліївської примарії за 1942 рік
33 Відомості про наявність виноградників і садів на території Анатолівської примарії, врожайність виноградників, облік вина по земельних товариствах, його збереженість у жителів села; про нарахування податків на землю, що виділена під виноградники та городи. Список членів товариства, які мають у власному користування виноградники, сади, городи і підлягають до оподаткування за 1942 рік
34 Відомості про наявність коней, великої рогатої худоби, овець, свиней і птиці в примарії с. Анатолівки за 1942 рік
35 Зведений бюджет примарії с. Анатолівки за 1942-1943 роки
1943 рік
36 Документи (обіжники, накази, розпорядження, листування) претури Александрфельдського района про порядок ведення діловодства, поведінку та санітарний стан в примарії, обов’язки старост сіл; про порядок роботи земельних товариств і держферм, ремонт сільського-подарських машин, шосейних доріг, заповнення льодовиків; про порядок подання прохань щодо повернення військовополонених, які перебувають в таборах Румунії
37 Відомості про наявність коней, великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, птиці та бджолиних вуликів
38 Документи (заяви, прохання, рапорт, доповідна записка), подані мешканцями с. Анатолівка про виділення допомоги до існування, забезпечення роботою, виділення землі під баштани, виноградники та городи, надання корів і коней в тимчасове користування та вирішення спірних питань щодо земельних наділів та виноградників
39 Акти про вилучення надлишків зерна та картоплі по земельних товариствах Анатоліївської примарії; відомості на повернення реквізованих зернопродуктів
40 Відомості та списки на здачу курей в рахунок держплану 1942 року членами земельних товариств Анатоліївської примарії та на видачу птиці переселенцям із Рибницького повіту
41 Відомості про хід посівної та збиральної кампаній 1943 року в примарії с. Анатолівки
42 Відомості про прийом та здачу яєць членами земельних товариств Анатоліївської примарії
43 Відомості про прийом та здачу масла членами земельних товариств Анатоліївської примарії
44 Документи (обіжники, накази, рапорти, інструкції, листування) префектури Очаківського повіту, претури і райземвідділу Александрфельдського району про протихолерне щеплення, боротьбу зі сказом тварин, визначення врожайності і розподіл врожаю, норми відгодівлі тварин; про порядок складання поліцейських звітів, організацію пожежних бригад та інш. питань
45 Відомості на здачу мішків до Алексадрфельдської претури по Анатолівській примарії
46 Відомості про мешканців, які підлягають до оподаткування молоком, бринзою, птицею та інш.; про видані зернопродукти переселенцям із Рибницького повіту, наявність транспортних засобів, господарського реманенту; про наявність та стан колодязів по земельних товариствах Анатолівської примарії
* * *
47 Архівний опис за 1941-1944 роки