Фонд Р-1002 / Опис 3 / Справа 039

Цифровий архів
Фонди радянського періоду та періоду незалежності України
◦ ◦ Фонд № Р-1002 “Архівний відділ управління виконкому Миколаївської обласної Ради народних депутатів, м. Миколаїв”
◦ ◦ ◦ Опис № 3 справ постійного зберігання за 1943 – 1953 роки
• • • • Справа № 39 “Наказ начальника Управління державних архівів НКВС УРСР про премованих співробітників архівних органів області за успішну роботу з відновлення державних архівів України, зруйнованих німецькими окупантами”