Фонд Р-1002 / Опис 3 / Справа 038

Цифровий архів
Фонди радянського періоду та періоду незалежності України
◦ ◦ Фонд № Р-1002 “Архівний відділ управління виконкому Миколаївської обласної Ради народних депутатів, м. Миколаїв”
◦ ◦ ◦ Опис № 3 справ постійного зберігання за 1943 – 1953 роки
• • • • Справа № 38 “Постанови Виконкому Миколаївської Облради Депутатів Працівників про впорядкування, охорону та використання документальних матеріалів архівів у народно-господарських цілях”