Фонд 484 / Опис 1 / Справа 0182

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 484 “Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1804-1925 роки
• • • • Справа № 182 Метричні книги Володимирівської (Свято-Володимирівської, Святого Володимира, Володимирівського молитовного будинку) церкви с.Матіясове Нечаянської волості Одеського повіту Херсонської губернії:
про народжених (1901-1902);
про одружених (1901-1902);
про померлих (1901-1902).
Троїцької (Свято-Троїцької) церкви селища (села, містечка) Коблеве (нині – с.Коблеве) Тузлівської волості Одеського повіту Херсонської губернії:
про народжених (1901);
про одружених (1901);
про померлих (1901)