Фонд 484 / Опис 1 / Справа 0180

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 484 “Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1804-1925 роки
• • • • Справа № 180 Метричні книги Троїцької (Свято-Троїцької) церкви селища (села, містечка) Коблевки/Коблеве (нині – с.Коблеве) Тузлівської волості Одеського повіту Херсонської губернії:
про народжених (1900, 1902);
про одружених (1900, 1902);
про померлих (1900, 1902).
Успенської (Свято-Успенської) церкви с.Комісарівка Раснопольської волості Одеського повіту Херсонської губернії:
про народжених (1901);
про одружених (1901);
про померлих (1901)