Фонд 484 / Опис 1 / Справа 0174

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 484 “Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1804-1925 роки
• • • • Справа № 174 Метричні книги Троїцької (Свято-Троїцької) церкви селища (села, містечка) Коблевки (нині – с.Коблеве) Тузлівської волості Одеського повіту Херсонської губернії:
про народжених (1897);
про одружених (1897);
про померлих (1897).
Покровської церкви с.Марківка Нечаянської волості Одеського повіту Херсонської губернії:
про народжених (1898);
про одружених (1898);
про померлих (1898)