Фонд 484 / Опис 1 / Справа 0150

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 484 “Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1804-1925 роки
• • • • Справа № 150 Метричні книги Покровської церкви с.Марківка Нечаянської волості Одеського повіту Херсонської губернії:
про народжених (1881-1883);
про одружених (1881-1883);
про померлих (1881-1883)