Фонд 251 / Опис 1 / Справа 176

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1879, 1883, 1903-1919, 1922, 1927 роки
• • • • Справа № 171 Архівний опис № 1 фонду № 251 за 1879, 1883, 1903-1917, 1922, 1927 роки