Фонд 251 / Опис 1 / Справа 015

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1879, 1883, 1903-1919, 1922, 1927 роки
• • • • Справа № 15 Листування президії спілки службовців тюремного відомства м. Миколаїв з Миколаївською Радою робітничих і воєнних депутатів, начальником Головного управління місцями ув’язнень, радою спілки державних службовців, радою опікунського товариства, спілкою калік і хворих воїнів про порядок обслідування каторжної тюрми, надання квартир наглядачам, розслідування діяльності і особистості начальника Миколаївської тюрми Бослак-Бослакова та ін.