Фонд 251 / Опис 1 / Справа 001

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 251 “Миколаївська тюремна інспекція”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1879, 1883, 1903-1919, 1922, 1927 роки
• • • • Справа № 1 “Обіжник Головного тюремного управління МВС про усунення розбіжностей між етапною картою і фактично наявними пересильними пунктами й етапними шляхами від 20 вересня 1879 року”