Фонд 250 / Опис 6

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 250 “Миколаївська каторжна тюрма № 2”
• • • Опис № 6 справ постійного зберігання за 1919–1920 роки

№ справи Назва справи
Особові справи в’ язнів
1 Анкудович Олександр Францович (Анкудович Александр Францевич) (у справі є відомості про інших осіб)
2 Архипович Віктор Михайлович (Архипович Виктор Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб)
3 Аралін Борис Миколайович (Аралин Борис Николаевич)
4 Атконіс Леонтій Йосифович (Атконис Леонтий Иосифович) (у справі є відомості про інших осіб)
5 Альбова Єфросинія Василівна (Альбова Ефросиния Васильевна)
6 Айзерлян Сруль Волькович (Айзерлян Сруль Волькович) (у справі є відомості про інших осіб)
7 Айзенберг Перець Лейбович (Айзенберг Перец Лейбович) (у справі є відомості про інших осіб)
8 Аптекарев Борис Семенович (Аптекарев Борис Семенович)
9 Алешко Володимир Данилович (Алешко Владимир Данилович)
10 Абрамсон Григорій Соломонович (Абрамсон Григорий Соломонович)
11 Альбов Харлампій Якович (Альбов Харлампий Яковлевич) (у справі є відомості про інших осіб)
12 Андреєва Ольга Дмитрівна (Андреева Ольга Дмитриевна), (у справі є відомості про інших осіб)
13 Алейников [Олейников] Микола Григорович (Алейников [Олейников] Николай Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
14 Акімов Михайло Костянтинович (Акимов Михаил Константинович)
15 Афонін Кирило Миколайович (Афонин Кирилл Николаевич) (у справі є відомості про інших осіб)
16 Абрамсон Григорій Ісаакович (Абрамсон Григорий Исаакович)
17 Абрамович Михайло Ісаакович (Абрамович Михаил Исаакович) (у справі є відомості про інших осіб)
18 Антипов Микола Миколайович (Антипов Николай Николаевич)
19 Алешко Володимир Данилович (Алешко Владимир Данилович) (у справі є відомості про інших осіб)
20 Аунін Іван Якович (Аунин Иван Яковлевич)
21 Асушкін Семен Аронович (Асушкин Семен Аронович)
22 Бельсон Фрідріх Кришевич (Бельсон Фридрих Кришевич)
23 Блейз Товій Рудольфович (Блейз Товий Рудольфович)
24 Блейз Володмир Рудольфович (Блейз Владимир Рудольфович)
25 Борисенко Борис Васильович (Борисенко Борис Васильевич)
26 Бондаренко [Бондарчук] Соломон Абрамович (Бондаренко [Бондарчук] Соломон Абрамович
27 Бунюс Маргарита Петрівна (Бунюс Маргарита Петровна)
28 Бальсіс Костянтин Йосифович (Бальсис Константин Иосифович)
29 Бендер Євген Миколайович (Бендер Евгений Николаевич)
30 Бурмістров Петро Тимофійович (Бурмистров Петро Тимофеевич)
31 Курбет Іван (Курбет Иван) (у справі є відомості про інших осіб)
32 Бірюков Олексій Савелійович (Бирюков Алексей Савельевич) (у справі є відомості про інших осіб)
33 Білик Шоель Йосифович (Билик Шоэль Иосифович)
34 Богданов Микола Іванович (Богданов Николай Иванович)
35 Бєлий Олександр Миколайович (Белый Александр Николаевич)
36 Буряк Андріан Степанович (Буряк Андриан Степанович) (у справі є відомості про інших осіб)
37 Бенщенко Михайло Павлович (Бенщенко Михаил Павлович)
38 Бринюк Петро Леонтійович (Бринюк Петр Леонтьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
39 Брейцерман Володимир Олександрович (Брейцерман Владимир Александрович) (у справі є відомості про інших осіб)
40 Бєлоус Петро Степанович (Белоус Петр Степанович)
41 Баран Яків Симхович (Баран Яков Симхович)
42 Баєвська Клавдія Борисівна (Баєвская Клавдия Борисовна)
43 Бабичев Тихон Єгорович (Бабичев Тихон Егорович)
44 Бегак Михайло Володимирович (Бегак Михаил Владимирович) (у справі є відомості про інших осіб)
45 Бланк Ієронім Ієронімович (Бланк Иероним Иеронимович)
46 Базиченко Василь Іванович (Базыченко Василий Иванович)
47 Баглай Григорій Вікторович (Баглай Григорий Викторович)
48 Безуглий Георгій Іларіонович (Безуглый Георгий Иларионович)
49 Васильєв Іван Трохимович (Васильев Иван Трофимович) (у справі є відомості про інших осіб)
50 Величко Іван Михайлович (Величко Иван Михайлович)
51 Васильєв Микола Антонович (Васильев Николай Антонович)
52 Вальт Катерина Михайлівна (Вальт Екатерина Михайловна)
53 Вдовенко-Муратов-Зеленов Віктор Михайлович (Вдовенко-Муратов-Зеленов Виктор Михайлович)
54 Волошин Мойсей Соломонович (Волошин Моисей Соломонович)
55 Валішенський Олександр Степанович (Валишенский Александр Степанович) (у справі є відомості про інших осіб)
56 Варшавер Борис Юхимович (Варшавер Борис Ефимович)
57 Вітвицький Віталій Миколайович (Витвицкий Виталий Николаевич)
58 Вітвицький Борис Миколайович (Витвицкий Борис Николаевич) (у справі є відомості про інших осіб)
59 Волков Федір Пилипович (Волков Федор Филиппович) (у справі є відомості про інших осіб)
60 Волинський Лев Антонович (Волынский Лев Антонович)
61 Волуцький Ілля Миколайович (Волуцкий Илья Николаевич)
62 Вострухін Олексій Іванович (Вострухин Алексей Иванович)
63 Вер [Бер] Адольф Карпович (Вер [Бер] Адольф Карпович)
64 Важливцев Олександр Григорович (Важливцев Александр Григорьевич)
65 Воронков Микита (Воронков Никита)
66 Меламед Мотель Мойшевич (Меламед Мотель Мойшевич) (у справі є відомості про інших осіб)
67 Гуфельд [Пенорська] Роза Йосифівна (Гуфельд [Пенорская] Роза Иосифовна) (у справі є відомості про інших осіб)
68 Грабовський Броніслав Вікентійович (Грабовский Бронислав Викентьевич)
69 Гуркін Петро Олександрович (Гуркин Петр Александрович)
70 Генесик Ісаак Йосифович (Генесик Исаак Иосифович)
71 Григоренко Деонісій Федорович (Григоренко Дионисий Федорович)
72 Гриншпуд Леонід Григорович (Гриншпуд Леонид Григорьевич)
73 Грабиненко Феодосія Дмитрівна (Грабиненко Феодосия Дмитриевна), (у справі є відомості про інших осіб)
74 Гельфельштейн Герш Хаїм Лейбович (Гельфельштейн Герш Хаим Лейбович)
75 Гірич Василь Петрович (Гирич Василий Петрович) (у справі є відомості про інших осіб)
76 Гриліхес Яків Мойсейович (Грилихес Яков Моисеевич)
77 Гольберт Адольф Мойсейович (Гольберт Адольф Моисеевич)
78 Григорович Анатолій Павлович (Григорович Анатолий Павлович)
79 Губей Микола Феофанович (Губей Николай Феофанович) (у справі є відомості про інших осіб)
80 Горєлов Максим Михайлович (Горелов Максим Михайлович)
81 Глейзер Микола Арнольдович (Глейзер Николай Арнольдович) (у справі є відомості про інших осіб)
82 Гольберг Мойсей Лейбович (Гольберг Моисей Лейбович)
83 Гавриленко Порфирій Дем’янович (Гавриленко Порфирий Демьянович)
84 Голота Порфирій Григорович (Голота Порфирий Григорьевич)
85 Горєлов Максим Михайлович (Горелов Максим Михайлович)
86 Денисов Олександр Олександрович (Денисов Александр Александрович)
87 Данилов Олексій Макарович (Данилов Алексей Макарович)
88 Діденко Тимофій Тимофійович (Диденко Тимофей Тимофеевич)
89 Дубінін Іван Євграфович (Дубинин Иван Евграфович)
90 Добровольський Андрій Михайлович (Добровольський Андрей Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб)
91 Данилевський Михайло Андрійович (Данилевский Михаил Андреевич) (у справі є відомості про інших осіб)
92 Десятник Йосиф Мелахович (Десятник Иосиф Малахович)
93 Дудченко Олексій Іванович (Дудченко Алексей Иванович) (у справі є відомості про інших осіб)
94 Дрибан Лейбер Гершнісінович (Дрибан Лейбер Гершнисинович)
95 Делеві Мордух Шлемович (Делеви Мордух Шлемович)
96 Долженко Федір Миронович (Долженко Федор Миронович) (у справі є відомості про інших осіб)
97 Дьяченко Павло Никифорович (Дьяченко Павел Никифорович)
98 Дєдухов Афанасій Григорович (Дедухов Афанасий Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
99 Дудка Прохор Федорович (Дудка Прохор Федорович)
100 Дашкевич Михайло Михайлович (Дашкевич Михаил Михайлович)
101 Диба Лука Лукич (Дыба Лука Лукич)
102 Дурмашкін Тевель Вульфович (Дурмашкин Тевель Вульфович)
103 Дашкевич Михайло (Дашкевич Михаил) (у справі є відомості про інших осіб)
104 Долженко Семен Михайлович (Долженко Семен Михайлович)
105 Дишліс Нухім Шмулевич (Дышлис Нухим Шмулевич) (у справі є відомості про інших осіб)
106 Домбровський Борис Ігнатович (Домбровский Борис Игнатьевич)
107 Долгополов Віктор Михайлович (Долгополов Виктор Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб)
108 Дахно Микита Кузьмич (Дахно Никита Кузьмич)
109 Ємельянов [Мілюков] Микола Григорович (Емельянов [Милюков] Николай Григорьевич)
110 Євграфов Іван Максимович (Евграфов Иван Максимович)
111 Єлісєєв Дмитро Андрійович (Елисеев Дмитрий Андреевич)
112 Єфімов Георгій Григорович (Ефимов Георгий Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
113 Жигалкін Василь Мартинович (Жигалкин Василий Мартынович)
114 Зарицький Михайло Осипович (Зарицкий Михаил Осипович) (у справі є відомості про інших осіб)
115 Злогобоков Яків Якович (Злогобоков Яков Яковлевич)
116 Загорський Микола Антонович (Загорский Николай Антонович) (у справі є відомості про інших осіб)
117 Замков Яків Якович (Замков Яков Яковлевич) (у справі є відомості про інших осіб)
118 Зайндельфельд Михайло Онисимович (Зайндельфельд Михаил Анисимович)
119 Золотухін Володимир Сергійович (Золотухин Владимир Сергеевич) (у справі є відомості про інших осіб)
120 Зелінський Тимофій Михайлович (Зелинский Тимофей Михайлович)
121 Звєрєв Михайло Володимирович (Зверев Михаил Владимирович) (у справі є відомості про інших осіб)
122 Завадський Дмитро Якович (Завадский Дмитрий Яковлевич)
123 Заярський Антон Петрович (Заярский Антон Петрович)
124 Золотарьова Устина Яківна (Золотарьова Иустина Яковлевна)
125 Істрат Іван Андрійович (Истрат Иван Андреевич) (у справі є відомості про інших осіб)
126 Іванов Захарій Микитович (Иванов Захарий Никитович) (у справі є відомості про інших осіб)
127 Іванов Пантелій Васильович (Иванов Пантелей Васильевич)
128 Іванов Семен Федосович (Иванов Семен Федосович) (у справі є відомості про інших осіб)
129 Іллінський Михайло Павлович (Ильинский Михаил Павлович)
130 Ізопольський Тадеуш Сигізмундович (Изопольский Тадеуш Зигизмундович)
131 Іванов Пантелеймон Васильович (Иванов Пантелеймон Васильевич)
132 Інсбург Єшуа Аронович (Инсбург Ешуа Аронович) (у справі є відомості про інших осіб)
133 Ісаков Матвій Федорович (Исаков Матвей Федорович) (у справі є відомості про інших осіб)
134 Кочерижкін Омелян Миколайович (Кочерижкин Емельян Николаевич) (у справі є відомості про інших осіб)
135 Клейнер Беніамін Срулевич (Клейнер Бениамин Срулевич)
136 Кравцов Данило Микитович (Кравцов Данила Никитович) (у справі є відомості про інших осіб)
137 Коваленко Кіндрат Іванович (Коваленко Кондрат Иванович)
138 Коцюба Зотик Володимирович (Коцюба Зотик Владимирович)
139 Кримкер Михайло Якович (Кримкер Михаил Яковлевич) (у справі є відомості про інших осіб)
140 Кирпиченко Дмитро Семенович (Кирпиченко Дмитрий Семенович)
141 Криволапов Дмитро Васильович (Криволапов Дмитрий Васильевич)
142 Дуні Мали Кулі-огли (Дуни Малы Кули-Оглы)
143 Копилов Федір Олексійович (Копилов Федор Алексеевич) (у справі є відомості про інших осіб)
144 Косаковський Іван Якович (Косаковский Иван Яковлевич) (у справі є відомості про інших осіб)
145 Квятковський Ілля Іванович (Квятковский Илья Иванович) (у справі є відомості про інших осіб)
146 Києвський Яків Володимирович (Киевский Яков Владимирович) (у справі є відомості про інших осіб)
147 Кислян Іван Федорович (Кислян Иван Федорович)
148 Корнієнко Павло Миронович (Корниенко Павел Миронович)
149 Кургузов Андрій Іванович (Кургузов Андрей Иванович) (у справі є відомості про інших осіб)
150 Костяхін Дмитро Іванович (Костяхин Дмитрий Иванович)
151 Кузнєцов Микита Іванович (Кузнецов Никита Иванович) (у справі є відомості про інших осіб)
152 Крапивний Матвій Андрійович (Крапивный Матвей Андреевич) (у справі є відомості про інших осіб)
153 Кирилов Григорій Данилович (Кириллов Григорий Данилович)
154 Краснощок Степан Єрофійович (Краснощек Степан Ерофеевич) (у справі є відомості про інших осіб)
155 Кульбачний Федір Кузьмич (Кульбачний Федор Кузьмич)
156 Кваш Рувім Герцович (Кваш Рувим Герцович) (у справі є відомості про інших осіб)
157 Кунич Данило Іванович (Кунич Данила Иванович) (у справі є відомості про інших осіб)
158 Кобліс Данило Кіндратович (Коблис Даниил Кондратьевич)
159 Кравець Яків Пилипович (Кравец Яков Филиппович)
160 Когановський Яків Давидович (Когановский Яков Давыдович) (у справі є відомості про інших осіб)
161 Карташов Григорій Володимирович (Карташов Григорий Владимирович) (у справі є відомості про інших осіб)
162 Котлярович Порфирій Федорович (Котлярович Порфирий Федорович) (у справі є відомості про інших осіб)
163 Кубарев Сергій Олександрович (Кубарев Сергей Александрович)
164 Карпов Никанор Євдокимович (Карпов Никанор Евдокимович) (у справі є відомості про інших осіб)
165 Косович Інокентій Сократович (Косович Инокентий Сократович) (у справі є відомості про інших осіб)
166 Клименко Максим Герасимович (Клименко Максим Герасимович) (у справі є відомості про інших осіб)
167 Косой Зіновій Гершевич (Косой Зиновий Гершевич)
168 Козачков Сергій Єгорович (Козачков Сергей Егорович) (у справі є відомості про інших осіб)
169 Коваленко Іван Михайлович (Коваленко Иван Михайлович)
170 Конюк Дмитро Дмитрович (Конюк Дмитрий Дмитриевич)
171 Козанжи Кирило Семенович (Козанжи Кирилл Семенович)
172 Козанжи Іван Степанович (Козанжи Иван Степанович)
173 Кушталов Олександр Іванович (Кушталов Александр Иванович) (у справі є відомості про інших осіб)
174 Круль Бенціон Аронович (Круль Бенцион Аронович) (у справі є відомості про інших осіб)
175 Ковальов Никифор Трохимович (Ковалев Никифор Трофимович) (у справі є відомості про інших осіб)
176 Крістман Франц Валентинович (Кристман Франц Валентинович)
177 Карауш Олександр Олексійович (Карауш Александр Алексеевич)
178 Косовський Давид Соломонович (Косовский Давид Соломонович)
179 Лопатников Іван Сафронович (Лопатников Иван Сафронович) (у справі є відомості про інших осіб)
180 Липницький Іван Аркадійович (Липницкий Иван Аркадьевич)
181 Лисевич Леонід Федорович (Лисевич Леонид Федорович)
182 Лебеденко Олексій Іванович (Лебеденко Алексей Иванович)
183 Лєсовой Кузьма Макарович (Лесовой Кузьма Макарович) (у справі є відомості про інших осіб)
184 Льогкий Тихон Васильович (Легкий Тихон Васильевич)
185 Липницька Марія Михайлівна (Липницкая Мария Михайловна)
186 Любовський Ісак Хаймович (Любовский Исак Хаймович)
187 Лев Іван Герасимович (Лев Иван Герасимович)
188 Ласков Василь Григорович (Ласков Василий Григорьевич)
189 Ліфельд Феофан Едуардович (Лифельд Феофан Эдуардович) (у справі є відомості про інших осіб)
190 Лавринович Олександр Іванович (Лавринович Александр Иванович)
191 Липинський Антон Йосифович (Липинский Антон Иосифович)
192 Лац Ліба Андріївна (Лац Либа Андреевна)
192а Могила Олександр Трохимович (Могила Александр Трофимович)
193 Могила Іван Трохимович (Могила Иван Тофимович)
194 Музиченко Петро Петрович (Музыченко Петр Петрович)
195 Музиченко Валентин Петрович (Музыченко Валентин Петрович)
196 Матвійчук Яким Тимофійович (Матвійчук Аким Тимофеевич)
197 Махновецький Соломон Михайлович (Махновецкий Соломон Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб)
198 Малиш Микола Єфремович (Малыш Николай Ефремович)
199 Матюхін Павло Іванович (Матюхин Павел Иванович)
200 Матвєєв Олексій Петрович (Матвеев Алексей Петрович) (у справі є відомості про інших осіб)
201 Мороз Петро Дмитрович (Мороз Петр Дмитриевич) (у справі є відомості про інших осіб)
202 Малиновський Василь Якович (Малиновський Василий Яковлевич)
203 Мамонов Олександр Олексійович (Мамонов Александр Алексеевич)
204 Марін [Маркс] Фріц Францевич (Марин [Маркс] Фриц Францевич)
205 Ментковський Леон Юзефович (Ментковский Леон Юзефович) (у справі є відомості про інших осіб)
206 Мойсенко Серафим Спиридонович (Мойсенко Серафим Спиридонович)
207 Мороз Прокопій Дмитрович (Мороз Прокофий Дмитриевич) (у справі є відомості про інших осіб)
208 Максимов Петро Володимирович (Максимов Петр Владимирович)
209 Мізернюк Павло Якович (Мизернюк Павел Яковлевич)
210 Мамихін Володимир Олександрович (Мамихин Владимир Александрович)
211 Москвін [Москвич] Олександр Григорович (Москвин [Москвич] Александр Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
212 Нікітін Федір Михайлович (Никитин Федор Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб)
213 Мірошниченко Іван Миронович (Мирошниченко Иван Миронович)
214 Некрасов Феодосій Тихонович (Некрасов Феодосий Тихонович)
215 Новиков Валеріан Гаврилович (Новиков Валериан Гаврилович)
216 Никоненко Олександр Григорович (Никоненко Александр Григорьевич)
217 Насеконник Лев Аронович (Насеконник Лев Аронович) (у справі є відомості про інших осіб)
218 Ногайченко Григорій Васильович (Ногайченко Григорий Васильевич)
219 Некрасов Пилип Дмитрович (Некрасов Филипп Дмитриевич)
220 Островський Володимир Юдкович (Островский Владимир Юдкович) (у справі є відомості про інших осіб)
221 Осадчук Михайло Михайлович (Осадчук Михаил Михайлович)
222 Оатт Василь Георгійович (Оатт Василий Георгиевич)
223 Оат Василь Георгійович (Оат Василий Георгиевич)
224 Онищук Хома Іванович (Онищук Фома Иванович) (в справі є відомості про інших осіб)
225 Онищенко Ананій Єгорович (Онищенко Ананий Егорович) (у справі є відомості про інших осіб)
226 Плоткін Йосиф Пінхусович (Плоткин Иосиф Пинхусович) (у справі є відомості про інших осіб)
227 Петриченко Павло Самійлович (Петриченко Павел Самойлович) (у справі є відомості про інших осіб)
228 Піллер Борис Шмулевич (Пиллер Борис Шмулевич) (у справі є відомості про інших осіб)
229 Плесан Григорій Федорович (Плесан Григорий Федорович)
230 Петровський Іван Михайлович (Петровский Иван Михайлович)
231 Прилуцький Йосиф Абрамович (Прилуцкий Иосиф Абрамович)
232 Приндул Альберт Янович (Приндул Альберт Янович)
233 Павлов Харлампій Семенович (Павлов Харлампий Семенович)
234 Пархоменко Михайло Іванович (Пархоменко Михаил Иванович)
235 Пеніцин Павло Михайлович (Пеницин Павел Михайлович)
236 Петров Іван Дмитрович (Петров Иван Дмитриевич)
237 Пєтух Петро Афанасійович (Петух Петро Афанасьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
238 Пузь Василь Іванович (Пузь Василий Иванович) (у справі є відомості про інших осіб)
239 Поляков Петро Дмитрович (Поляков Петр Дмитриевич) (у справі є відомості про інших осіб)
240 Проценко Петро Федорович (Проценко Петр Федорович)
241 Пінчук Мойсей Карпович (Пинчук Моисей Карпович)
242 Перлов Йосиф Наумович (Перлов Иосиф Наумович)
243 Пентюхов Петро Андрійович (Пентюхов Петр Андреевич)
244 Попов Леонід Іванович (Попов Леонид Иванович) (у справі є відомості про інших осіб)
245 Рахманович Аврам Пінхусович (Рахманович Авраам Пинхусович)
246 Ровінський Рувім Абрамович (Ровинский Рувим Абрамович) (у справі є відомості про інших осіб)
247 Рубанов Гдаль Ісайович (Рубанов Гдаль Исаевич)
248 Розенталь Олексій Гансович (Розенталь Алексей Гансович)
249 Ровінский Микола Зіновійович (Ровинский Николай Зиновьевич)
250 Розенталь Самійло Абрамович (Розенталь Самуил Абрамович)
251 Рибаков Михайло Романович (Рыбаков Михаил Романович)
252 Рейдель Герш Бенціонович (Рейдель Герш Бенционович)
253 Раутбарт Мордух Шмулевич (Раутбарт Мордух Шмулевич)
254 Ривлін Аврам Савелійович (Рывлин Авраам Савельевич) (у справі є відомості про інших осіб)
255 Старченко Георгій Іванович (Старченко Георгий Иванович)
256 Сирмас Петро Петрович (Сырмас Петр Петрович)
257 Сиполь Михайло Генріхович (Сиполь Михаил Генрихович)
258 Свудман Жан Кришевич (Свудман Жан Крышевич)
259 Соколова Пауліна Самійлівна (Соколова Паулина Самойловна)
260 Серебряков Костянтин Петрович (Серебряков Константин Петрович) (у справі є відомості про інших осіб)
261 Солощенко Володимир Семенович (Солощенко Владимир Семенович)
262 Сахаров Євген Миколайович (Сахаров Евгений Николаевич)
263 Сторчаєв Олександр Прокопович (Сторчаев Александр Прокофьевич)
264 Сиромяжський Олексій Степанович (Сыромяжский Алексей Степанович)
265 Степневський Василь Петрович (Степневский Василий Петрович)
266 Саввінов Олексій Никифорович (Саввинов Алексей Никифорович) (у справі є відомості про інших осіб)
267 Сатановський Михайло Володимирович (Сатановский Михаил Владимирович)
268 Сад Арон Мордухович (Сад Арон Мордухович) (у справі є відомості про інших осіб)
269 Співак Веніамін Григорович (Спивак Вениамин Григорьевич)
270 Співак Веніамін Григорович (Спивак Вениамин Григорьевич)
271 Субботін Максим Павлович (Субботин Максим Павлович) (у справі є відомості про інших осіб)
272 Стейсель Аврам Хаймович (Стейсель Авраам Хаймович)
273 Сташило Григорій Іванович (Сташило Григорий Иванович) (у справі є відомості про інших осіб)
274 Синиця Павло Діонисович (Синица Павло Дионисович) (у справі є відомості про інших осіб)
275 Сад Ісаак Мордухович (Сад Ісаак Мордухович) (у справі є відомості про інших осіб)
276 Синицин Микола Семенович (Синицин Николай Семенович) (у справі є відомості про інших осіб)
277 Співаковський Ілля Ісаакович (Спиваковский Илья Исаакович)
278 Семенов Дмитро Миколайович (Семенов Дмитрий Николаевич) (у справі є відомості про інших осіб)
279 Сквирський Ілля Михайлович (Сквирский Илья Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб)
280 Соляников Микола Іванович (Соляников Николай Иванович)
281 Сладковський Костянтин Арсентійович (Сладковский Константин Арсентьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
282 Солнишкін Костянтин Ігнатович (Солнышкин Константин Игнатьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
283 Сенін Ілля Микитович (Сенин Илья Никитович)
284 Соколенко Павло Ілліч (Соколенко Павел Ільич) (у справі є відомості про інших осіб)
285 Сосна Микола Іванович (Сосна Николай Иванович)
286 Сорочан Володимир Агафонович (Сорочан Владимир Агафонович) (у справі є відомості про інших осіб)
287 Скуратенко Костянтин Андрійович (Скуратенко Константин Андреевич)
288 Савранцева Ірина Микитівна (Савранцева Ирина Никитовна) (у справі є відомості про інших осіб)
289 Самур Трохим Романович (Самур Трофим Романович) (у справі є відомості про інших осіб)
290 Станкевич Михайло Осипович (Станкевич Михаил Осипович) (у справі є відомості про інших осіб)
291 Турнер Іхій (Турнер Ихий)
292 Тарнонська Клара Ізраїлівна (Тарнонская Клара Израилевна) (у справі є відомості про інших осіб)
293 Тупікін Микола Осипович (Тупикин Николай Осипович)
294 Тавровський Павло Якович (Тавровский Павел Яковлевич)
295 Томазський Аврам Гутманович (Томазский Авраам Гутманович)
296 Терентьєв Петро Максимович (Терентьев Петр Максимович) (у справі є відомості про інших осіб)
297 Туржанський Володимир Юліанович (Туржанский Владимир Юлианович)
298 Трофімов Іван Григорович (Трофимов Иван Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
299 Тепік Абрам Іцкович (Тепик Абрам Ицкович) (у справі є відомості про інших осіб)
300 Тітієвський Шмуль Шулімович (Титиевский Шмуль Шулимович)
301 Тимошенко Федір Григорович (Тимошенко Федор Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
302 Устинов Іван Григорович (Устинов Иван Григорьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
303 Ушаков Георгій Олександрович (Ушаков Георгий Александрович)
304 Уманський Семен Прокопович (Уманский Семен Прокофьевич)
305 Усиков Володимир Антонович (Усиков Владимир Антонович) (у справі є відомості про інших осіб)
306 Фрідріх Гетнер Соломонович (Фридрих Гетнер Соломонович)
307 Фірсов Іван Федорович (Фирсов Иван Федорович)
308 Фурар Авсей Шмульович (Фурар Авсей Шмулевич)
309 Фельдман Семен Лазарович (Фельдман Семен Лазаревич)
310 Хік Мойсей Лейбович (Хик Моисей Лейбович) (у справі є відомості про інших осіб)
311 Хлопінський Микола Прохорович (Хлопинский Николай Прохорович)
312 Хохлов Тихон Михайлович (Хохлов Тихон Михайлович) (у справі є відомості про інших осіб)
313 Ханикова-Бойченко Марія Георгіївна (Ханикова-Бойченко Мария Георгиевна) (у справі є відомості про інших осіб)
314 Холодний-Холоп’єв Федір Андрійович (Холодный-Холопьев Федор Андреевич)
315 Христенко Іван Гаврилович (Христенко Иван Гаврилович)
315а Хржановський Павло Ананійович (Хржановский Павел Ананьевич)
316 Шенк Генріх Августович (Шенк Генрих Августович)
317 Шишканюк Микола Карпович (Шишканюк Николай Карпович)
318 Штейнау Вячеслав Адольфович (Штейнау Вячеслав Адольфович)
319 Ципко Максим Григорович (Цыпко Максим Григорович) (у справі є відомості про інших осіб)
320 Циганихін Микола Олексійович (Цыганихин Николай Алексеевич)
321 Чернобаєв (Чернобаев)
322 Чечин Іван Іванович (Чечин Иван Иванович)
323 Чекарнак Юхим Ісидорович (Чекарнак Ефим Исидорович) (у справі є відомості про інших осіб)
324 Чепелик Тимофій Тимофійович (Чепелик Тимофей Тимофеевич)
325 Черневський Густав Адольфович (Черневский Густав Адольфович) (у справі є відомості про інших осіб)
326 Черкез Олександр Юхимиович (Черкез Александр Ефимович)
327 Шляпников Іван Іванович (Шляпников Иван Иванович) (у справі є відомості про інших осіб)
328 Шульгін Степан Олексійович (Шульгін Степан Алексеевич)
329 Штерн Герш Гершевич (Штерн Герш Гершевич) (у справі є відомості про інших осіб)
330 Шиллер Олександр Петрович (Шиллер Александр Петрович) (у справі є відомості про інших осіб)
331 Шумков Олексій Георгійович (Шумков Алексей Георгиевичґ)
332 Шнайдер Герш Абрамович (Шнайдер Герш Абрамович)
333 Шепелев Олександр Павлович (Шепелев Александр Павлович)
334 Шмойс Михайло Йосифович (Шмойс Михаил Иосифович)
335 Шепулін Микола Вікторович (Шепулин Николай Викторович) (у справі є відомості про інших осіб)
336 Шардт Яків (Шардт Яков)
337 Шинковер Мойсей Онисимович (Шинковер Моисей Анисимович)
338 Шипулін Микола Вікторович (Шипулин Николай Викторович)
339 Шостенко Маркел Олександрович (Шостенко Маркел Александрович)
340 Шевченко Іван Афанасійович (Шевченко Иван Афанасьевич)
341 Шеріхов Лев Прокопович (Шерихов Лев Прокофьевич)
342 Екмекчи Самійло Мойсейович (Экмекчи Самуил Моисеевич) (у справі є відомості про інших осіб)
343 Юрковська Килина Степанівна (Юрковская Акулина Степановна) (у справі є відомості про інших осіб)
344 Юлевич Ольга Костянтинівна (Юлевич Ольга Константиновна)
345 Юдельсон Мойсей Іцкович (Юдельсон Моисей Ицкович)
346 Якименко Павло Кіндратович (Якименко Павел Кондратьевич) (у справі є відомості про інших осіб)
347 Яготін Іван Никифорович (Яготин Иван Никифорович)
348 Яцкевич Олексій Олександрович (Яцкевич Алексей Александрович)
349 Валик Леонід Григорович (Валик Леонид Григорьевич)
350 Групова справа на 17 в’язнів
351 Групова справа на 7 в’язнів
352 Групова справа на 6 в’язнів
353 Групова справа на 5 в’язнів
354 Групова справа на 28 в’язнів
355 Групова справа на 43 в’язні
356 Групова справа на 12 в’язнів
357 Групова справа на 25 в’язнів
358 Групова справа на 341 в’язня
359 Групова справа на 6 в’язнів
360 Групова справа на 51 в’язня
361 Групова справа на 6 в’язнів
362 Групова справа на 8 в’язнів
363 Групова справа на 3-х в’язнів
364 Групова справа на 37 в’язнів
365 Групова справа на 3 в’язнів
366 Групова справа на 11 в’язнів
367 Групова справа на 6 в’язнів
368 Групова справа на 23 в’язні
369 Групова справа на 5 в’язнів
370 Групова справа на 10 в’язнів
371 Групова справа на 6 в’язнів
372 Групова справа на 17 в’язнів
373 Поляков Мстислав Павлович (Поляков Мстислав Павлович)
374 Усиков Володимир Антонович (Усиков Владимир Антонович)
375 Алфер’в Василь Васильович (Алферьев Василий Васильевич)
* * *
376 Архівний опис за 1919-1920 роки