Фонд 14 / Опис 1 / Справа 004

Цифровий архів
Фонди давніх актів (періоду до 1917 року)
◦ ◦ Фонд № 14 “Новобузьке волосне правління”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1858, 1883-1919 рр.
• • • • Справа № 4 “Обіжник Херсонської земської управи про проведення протихолерних заходів та клопотання селян”