Фонд 010 / Опис 1

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 10 “Полтавське волосне правління”
• • • Опис № 1 справ постійного зберігання за 1905, 1919 роки

№ справи Назва справи
1905 рік
1 Посімейні списки мешканців с. Полтавка за 1905 рік
1919 рік
2 Вказівка Херсонського повітового казначейства про порядок розрахунків за гербові марки
* * *
3 Архівний опис за 1905, 1919 роки