Фонд 9 / Опис 1

Цифровий архів
Фонди давніх актів (періоду до 1917 року)
◦ ◦ Фонд № 9 “Горожанське волосне правління”
• • • Опис № 1 справ постійного зберігання за 1917-1918 роки

№ справи Назва справи
1 Присуди та протоколи сходів сільського товариства
* * *
2 Архівний опис за 1917-1918 роки