Фонд 7 / Опис 1 / Справа 7

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 7 “Ковалівське волосне правління”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1888, 1898-1917 роки
• • • • Справа № 7 Акт передачі справ Ковалівського волосного правління