Фонд 006 / Опис 1 / Справа 1

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 6 “Балацківське волосне правління”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1867-1870, 1888, 1912 роки
• • • • Справа № 1 Журнали обліку приватних торгових та промислових закладів Балацьківської волості за 1867- 1870 роки