Експертно-перевірна комісія

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора державного архіву Миколаївської області
від 04.01.2023 № 4

Склад експертно-перевірної комісії (ЕПК)
державного архіву Миколаївської області

Голова ЕПК: Пікуль Г.Б. – головний зберігач фондів відділу зберігання, обліку та довідкового апарату
Заступник голови ЕПК: Кузьменко Н.В. – заступник директора – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату
Секретар ЕПК: Хозяшева Г.І. – начальник відділу формування НАФ та діловодства
Члени ЕПК: Блануца Т.А. – зберігач фондів відділу зберігання, обліку та довідкового апарату
Замкіна В.В. – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства
Іванова З.Д. – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства
Іванова Г.А. – заступник начальника відділу інформації та використання документів
Нагорна С.Ю. – заступник начальника відділу організаційної, режимно-секретної роботи та управління персоналом
Нечитайло В.В. – головний спеціаліст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату