Фонд Р-1594 / Опис 3 / Справа 090

Цифровий архів
Фонди радянського періоду та періоду незалежності України
◦ ◦ Фонд № Р-1594 “Претура с. Ландау Ландаусько-го району Березівського повіту”
◦ ◦ ◦ Опис № 3 справ постійного зберігання за 1942 – 1944 роки
• • • • Справа № 90 Копії розпоряджень, постанов та інструкцій дирекції сільського господарства губернаторства Трансністрії про збір кукурудзи, обмолот зернових культур, забезпечення збереження врожаю та надання щотижневих відомостей щодо його транспортування; про підготовку старих льодовиків і будівництво нових, організацію пунктів пропуску худоби через річки Дністер і Прут; про підготовку сільськогосподарських машин і тракторів до весняної посівної кампанії 1944 року