Фонд 002 / Опис 1 / Справа 1

Цифровий архів
Фонди періоду до 1917 року
◦ ◦ Фонд № 2 “Володимирівське волосне правління”
◦ ◦ ◦ Опис № 1 справ постійного зберігання за 1902, 1913, 1917-1918 рр.
• • • • Справа № 1 “Присуд Новоочаківського сільського товариства та рапорт сільського старости про обрання поліцейського сотського і збирача податків”